Πόντος και Αριστερά

……. 'μώ τον νόμο σ' !

-Η περί έθνους, γένους και συνέχειας, συζήτηση

Με αφορμή τη σλαβομακεδονική εθνογένεση, αλλά και την επανεμφάνιση του εθνικισμού και των εθνικών  συγκρούσεων  στον παλιό κομμουνιστικό κόσμο (και ειδικά στα πολυεθνικά του κράτη ΕΣΣΔ και Γιουγκοσλαβία) άναψε και στην Ελλάδα μια σχετική συζήτηση. Εθνικιστές, αντιεθνικιστές, αποδομιστές, παραδοσιακοί, Πόντιοι (εμείς δηλαδή) και άλλοι πολλοί προσπαθούν να βγάλουν μια άκρη. Συνέχεια

28/05/2008 Posted by | -Ιδεολογικά, -Περί έθνους, -Nεοελληνικός ανορθολογισμός | , | 142 Σχόλια