Πόντος και Αριστερά

……. 'μώ τον νόμο σ' !

Οι περιπέτειες της ουκρανικής εθνικής ταυτότητας

του Δημήτρη Καταϊφτσή

Εισαγωγικά …

Η σημερινή Ουκρανία, παρότι παρουσιάζεται ως ένα ομοιογενές μόρφωμα, είναι ένα συνονθύλευμα ιστορικών εμπειριών, λαών και ανθρώπων διαφόρων περιοχών, με χαρακτηριστικά τα οποία δεν σχηματίζουν κάποια εμφανή πολιτισμική κοινότητα. Αυτό θα μπορούσε να συμπεράνει όποιος έψαχνε να βρει οποιουδήποτε είδους συγγένειες από τη «Μικρή Ρωσία» των Ουκρανών Κοζάκων, στις στέπες της Ταυρίδας, έως και το πιο «εξευρωπαϊσμένο» Λβοβ. Επομένως, μπορεί να ειπωθεί ότι και η Ουκρανία είναι μια περίπτωση «φαντασιακής κοινότητας», μιας κατασκευής στο πλαίσιο της κλασικής θεωρίας του Μπένεντικτ Αντερσον; Οχι ακριβώς.

Η γέννηση του ουκρανικού έθνους και η ανάπτυξη του ουκρανικού εθνικισμού δεν μπορεί να ενσωματωθεί σε κάποιο συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο, μεταξύ αυτών που έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα κι αφορούν τη μελέτη των ταυτοτήτων και του έθνους. Η εθνικιστική δραστηριότητα στη χώρα δεν ταυτίστηκε ποτέ με το πέρασμα από την αγροτική προς τη βιομηχανική κοινωνία, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι το Ντονέτσκ, νυν θύλακας της ρωσο-ουκρανικής αυτονομίας, αποτελούσε πάντα τον βιομηχανικό πυρήνα της χώρας. Αντίθετα, οι αγροτικές περιοχές ήταν αυτές στις οποίες οφείλεται η γέννηση του ουκρανικού έθνους και όλων των παρελκόμενων με αυτή συνδηλώσεων. Είναι αυτές οι περιοχές στις οποίες η ουκρανική ταυτότητα γεννήθηκε και αναπτύχθηκε μέσα στη σύγκρουση δύο διαφορετικών πολιτισμών, του ρωσικού και του πολωνικού, οι οποίοι, ενίοτε και με τη βία, προσπάθησαν να επιβληθούν στην περιοχή που εκτείνεται από το Λβοβ ή Λέμπεργκ έως και την κοιλάδα του Κουμπάν στον βόρειο Καύκασο.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Κυρίαρχη τάση στην ουκρανική διανόηση είναι η παραγωγή μιας μακράς αφήγησης που ενώνει τις διάφορες περιόδους του συγκεκριμένου ιστορικού χώρου, με πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τον «πατέρα» –για πολλούς– της εθνικής ουκρανικής ιστορίας Μιχαήλο Χρουσέβσκι. Η ιστορικότητα αυτού του χώρου, που ενώνει την ευρωπαϊκή Δύση με τη σλαβική Ανατολή, λαμβάνει μυθικές διαστάσεις στη διατύπωση ότι το «σημείο μηδέν» της ουκρανικής ιστορίας είναι οι Κιμμέριοι, οι οποίοι ζούσαν στην περιοχή της Θάλασσας του Αζόφ και στον βόρειο Καύκασο περί το 1300 π.Χ.

Το 1240 ξεκίνησε η μογγολική κατοχή που κράτησε αρκετούς αιώνες, μέχρι την απορρόφηση της δυτικής Ουκρανίας από τους Λιθουανούς στα μέσα του 14ου αιώνα πότε. Αυτοί παραχώρησαν τα ίδια πολιτικά δικαιώματα στους νέους κατοίκους, με αυτά των υπόλοιπων πολιτών του Μεγάλου Δουκάτου της Λιθουανίας. Κατόπιν, το 1340 ο βασιλιάς Κάζιμιρ της Πολωνίας κατέλαβε την περιοχή της Κόκκινης Ρουθηνίας (περιοχή ανάμεσα στην νοτιοανατολική Πολωνία και στην δυτική Ουκρανία), παραχωρώντας, και αυτός με τη σειρά του, ίδια δικαιώματα στους κατοίκους με τους υπόλοιπους πολίτες υπηκόους του Βασιλείου της Πολωνίας, ενώ οι ευγενείς των νέων επαρχιών, έγιναν άμεσα μέλη της «σζλάχτα» (szlachta), της ανώτερης τάξης των ευγενών του πολωνικού βασιλείου.

Από την ακαδημαϊκή μελέτη του ιστορικού χώρου της Ουκρανίας έως την παραγωγή εθνικής αφήγησης, το χάσμα είναι αρκετά μεγάλο. Αυτό το χάσμα ανέλαβαν να γεφυρώσουν οι Κοζάκοι ως εθνοτική ομάδα που ζούσαν στα όρια της Πολωνο-Λιθουανικής Κοινοπολιτείας και της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Σε αυτούς στηρίζοντανι και οι πρώτες απόπειρες σύνθεσης ουκρανικής εθνικής ιστορίας, και ειδικότερα στον Μπογκχντάν Χμελνίτσκι, αρχηγό (hetman) των Κοζάκων του Ζαπορόζιε. Και αυτό όχι άδικα: ο Χμελνίτσκι εξεγέρθηκε εναντίον της Πολωνο-Λιθουανικής Κοινοπολιτείας το 1648, και κατορθώνοντας να ιδρύσει το πρώτο αυτόνομο κράτος (hetmanate) των (Ουκρανών) Κοζάκων, το οποίο απορροφήθηκε από τη Ρωσική Αυτοκρατορία λίγα χρόνια αργότερα, το 1654, διατηρώντας εντούτοις ένα καθεστώς σημαντικής αυτονομίας για πάνω από 100 χρόνια, έως το 1764. Ο Χμελνίτσκι λοιπόν, και οι Κοζάκοι του Ζαπορόζιε υπήρξαν η βάση της παραγωγής ουκρανικής εθνικής ιστορίας, και αυτό γιατί ενσάρκωσαν τη δίκαιη απαίτηση ενός έθνους για ανεξαρτησία αλλά και για ξεχωριστή θέση στην κυρίαρχη πολωνική και ρωσική ιστορία.

Κατά τη διάρκεια των 100 χρόνων ύπαρξης του αυτόνομου ουκρανο-κοζακικού μορφώματος αναδύθηκε και η νέα προνομιούχος τάξη των ευγενών, κομμάτι της σζλάχτα, η οποία απορροφήθηκε στο σύνολό της από την τάξη των ευγενών (dvorianstvo) της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, στην οποία άνηκε πλέον αυτή η νέα εθνικοπολιτική οντότητα. Εως και τον 19ο αιώνα, αυτή η νέα τάξη, η οποία απαρτιζόταν από Κοζάκους πολέμαρχους και ιδιοκτήτες γης, απολάμβανε πλήθος προνομίων ως αναπόσπαστο κομμάτι της τάξης των ευγενών της Ρωσίας. Για πολλούς ιστορικούς, το ουκρανικό έθνος και η Ουκρανία αντλούν τη γέννησή τους από αυτή την ίδια ανθρωπογεωγραφία των ευγενών της σζλάχτα, οι οποίοι –μετά την αυτονόμηση των Κοζάκων από την Πολωνο-Λιθουανική Κοινοπολιτεία– δέθηκαν στο άρμα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και έγιναν κομμάτι του ντβοριάνστβο.

Με την κατάργηση του αυτόνομου κράτους των Κοζάκων στο πλαίσιο της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, παρατηρήθηκε έντονη κινητικότητα στην πολιτισμική και λογοτεχνική ζωή των Ουκρανών, η οποία συνεχίστηκε με ακόμη ζωηρότερους ρυθμούς έναν αιώνα αργότερα. Να σημειωθεί ότι το ουκρανο-κοζακικό κράτος ήταν μια μικρογραφία της σημερινής Ουκρανίας: δεν είχε καμία επαφή με τη θάλασσα, στα ανατολικά δεν περιελάμβανε ούτε το Χάρκοβο ούτε και το Ντονέτσκ, στα δυτικά η περιοχή της Γαλικίας, με κυριότερο αστικό κέντρο το Λβοβ, ήταν ακόμη ενσωματωμένη στο βασίλειο των Πολωνών, ενώ το νοτιοανατολικό κομμάτι της περιοχής είχε δοθεί ως δώρο στην αυτοκράτειρα των Αψβούργων Μαρία-Τερέζα. Οι κάτοικοι της περιοχής (Ρουθήνιοι) είχαν αυτοκρατορική συνείδηση και σε καμία περίπτωση δεν θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως Ουκρανούς. Μάλιστα, έως και τα μέσα του 19ου αιώνα, θεωρούντο Πολωνοί, ενώ και οι πιο δεκτικοί στις νέες ιδέες αποδέχονταν την πολωνική ταυτότητα ως τη μοναδική ευκαιρία για να ξεφύγουν από τον θεοκρατικό σκοταδισμό και να προσεγγίσουν ευκολότερα την Ευρώπη του Διαφωτισμού. Πολύ αργότερα άρχισαν να αυτοπροσδιορίζονται ως Ουκρανοί και να έρχονται σε επαφή με ομοεθνείς τους από την Ανατολή.

Τον 19ο αιώνα, πλήθος διανοουμένων και μη από πολλές περιοχές της σημερινής Ουκρανίας άρχισε να έρχεται σε επικοινωνία μεταξύ του αναζητώντας ένα κοινό παρελθόν, να συλλέγει ιστορικό υλικό, υπερασπιζόμενο μια ενωτική ταυτότητα. Πριν από αυτούς, οι μόνες ιστορικές πηγές οι οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν μια εικόνα του ουκρανικού χώρου είναι οι αφηγήσεις των ταξιδευτών –συνήθως προσκυνητών– που διέσχιζαν πολλές εκατοντάδες χιλιομέτρων, από τα βόρεια προς τα νότια, προκειμένου να γνωρίσουν τη θρησκευτική παράδοση του Κιέβου (για πολλούς η Μέκκα του χριστιανικού πολιτισμού της Ανατολής) και να εξερευνήσουν σπιθαμή προς σπιθαμή τα χριστιανικά μνημεία του νότου.

 Πορτραίτο του Μπογκντάν Χμελνίτσκι, αγνώστου καλλιτέχνη

Κατά τον ίδιο αιώνα, το Κίεβο αποτέλεσε κέντρο συνάντησης της νεογέννητης ουκρανικής διανόησης Δύσης και Ανατολής. Τη δεκαετία του 1840 ιδρύθηκε η αδελφότητα «Κυρίλλου και Μεθοδίου». Κύριο μέλημά της ήταν να καταδείξει ότι ανάμεσα στους Πολωνούς και στους Ρώσους υπήρχε ένα ακόμη σλαβικό φύλο, ισάξιο με τα δύο κυρίαρχα: οι Ουκρανοί. Φυσικά, αυτό το αίτημα δεν αντιμετωπίστηκε θετικά ούτε από τους Ρώσους ούτε από τους Πολωνούς (οι τελευταίοι είχαν χάσει μεγάλο κομμάτι της δυτικής Ουκρανίας από τους πρώτους στον ρωσοπολωνικό πόλεμο του 1792). Ως αποτέλεσμα, η αδελφότητα έπεσε θύμα της καταστολής της τσαρικής αστυνομίας. Ενας από τους συλληφθέντες ήταν ο Τάρας Σεβσένκο, ο οποίος θεωρείται σήμερα ως ο διαπρεπέστερος των Ουκρανών διαφωτιστών. Επιπλέον, τo 1876 η ουκρανική γλώσσα βρέθηκε σε καθεστώς απαγόρευσης. Από την πλευρά της, η ρωσική διανόηση είδε με συμπάθεια το εθνικό ζήτημα των Ουκρανών, αλλά το αντιμετώπισε ως ένα πολιτισμικό τοπικό φαινόμενο, αρνούμενη έτσι να τους τοποθετήσει ισάξια δίπλα στα «μεγάλα σλαβικά φύλα», τους Ρώσους και τους Λευκορώσους. Ετσι, τους αποδόθηκε το προσωνύμιο «Μικρορώσοι» (malorousskie).

Το εθνικό ζήτημα των Ουκρανών απέκτησε πολιτικές αλλά και ταξικές προεκτάσεις, καθώς οι φτωχοί αγρότες συνέχισαν να εργάζονται υπό καθεστώς σκλαβιάς στα φέουδα Πολωνών ευγενών σε όλη τη δυτική Ουκρανία. Ακόμη και ο Νικολάι Κοστομάροβ, από τους σημαντικότερους ιστορικούς της Ουκρανίας τον 19ο αιώνα, είχε παραδεχθεί ότι η διαφοροποίηση των Ουκρανών από τους Ρώσους δεν βασίζεται τόσο σε εθνολογικά και γλωσσικά κριτήρια όσο σε κοινωνικοπολιτικά. Παρεμφερή λογική υιοθέτησε μία από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της ουκρανικής εθνικής διανόησης του 19ου αιώνα, ο Μιχαήλο Ντραχομάνοβ, ο οποίος θεωρούσε τις εθνικές διαφορές μεταξύ Ουκρανίας και Μοσχοβίας ως απότοκο του γεγονότος ότι οι Ουκρανοί τον 18ο αιώνα «βρίσκονταν πιο κοντά στη Δύση», αλλά και ο Βιάτσεσλαβ Λιπίνσκι, ο οποίος ανήγε τις όποιες διαφορές στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ήταν δομημένη η διοίκηση της κυρίαρχης τάξης, αλλά και οι ευρύτερες ταξικές διαφορές.

Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού, η εθνική συνείδηση των Ουκρανών απέκτησε συλλογικό περιεχόμενο και εκφράστηκε από πολιτικές και αγροτικές οργανώσεις, από συλλόγους και από μια ιντελιγκέντσια αρκετά ξεκάθαρη στη στόχευση μιας αυτόνομης κρατικής οντότητας στη νότια Ρωσία.

Σε αυτό το πλαίσιο κτίστηκε η ουκρανική εθνική ιδέα, η οποία, το 1918 –και μετά από τη θεσμοθέτηση της Δούμας ως συνταγματικού οργάνου άσκησης πολιτικής διοίκησης από τον Νικόλαο Β’– μετουσιώθηκε σε ένα νεοσύστατο έθνος-κράτος. Το κράτος αυτό βέβαια έμελλε να διατηρηθεί τρία χρόνια, έπειτα από την παρέμβαση του Κόκκινου Στρατού αλλά και την επιθυμία πολλών Ουκρανών να συμμετάσχουν ισάξια σε μια «σοβιετική ένωση» με τη Ρωσία.

Καρτ ποστάλ του 1920, στην οποία απεικονίζεται ο αγώνας των ενωμένων Ουκρανών ενάντια σε Πολωνούς και Ρώσους.


Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

Στους κόλπους του βραχύβιου πρώτου ουκρανικού κράτους (1918-1921), της Ουκρανικής Εθνικής Δημοκρατίας, γεννήθηκε και το σύγχρονο ουκρανικό εθνικιστικό κίνημα, ξεκινώντας από την, λίγο γνωστή σήμερα, Λεγεώνα των Οπλιτών του Σιτς (Sich: ιδιαίτερη ονομασία των διοικητικών κέντρων των Κοζάκων του Ζαπορόζιε), η οποία υπήρξε κομμάτι του εθνικού στρατού και δημιούργημα του Γεβγέν Κονοβάλετς, μεταγενέστερου ηγέτη της Οργάνωσης Ουκρανών Εθνικιστών (OUN). Οταν διαλύθηκε η Λεγεώνα, μέλη της ίδρυσαν την Ουκρανική Στρατιωτική Οργάνωση (UVO), μια κατά γενική ομολογία τρομοκρατική οργάνωση που δρούσε στην πολωνοκρατούμενη –ως αποτέλεσμα της Συνθήκης των Παρισίων– Ουκρανία, και η οποία υπήρξε ο θεμέλιος λίθος της OUN.

Η OUN ιδρύθηκε το 1929 και στην αρχή δεν ήταν τίποτα άλλο από μια φασιστική οργάνωση, μουσολινικού τύπου, η οποία απέκτησε λαϊκή φήμη καθ’ όλη τη δεκαετία του 1930 στην περιοχή της Γαλικίας. Ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης της, Γεβγέν Κονοβάλετς, δολοφονήθηκε από πράκτορα της NKVD στο Ρότερνταμ το 1938, γεγονός που συνετέλεσε στη διάσπαση της οργάνωσης σε δύο φράξιες, του Στεπάν Μπαντέρα και του Αντρέι Μέλνικ. Είχε προηγηθεί η δολοφονία του Πολωνού υπουργού Εσωτερικών Μπρόνισαλβ Πιεράτσκι το 1934, για την οποία ο Μπαντέρα και ο Μίκολα Λέμπεντ (ηγετική μορφή της OUN) καταδικάστηκαν σε θάνατο από τις πολωνικές Αρχές, αλλά η ποινή τους σύντομα μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Η πιο εκμοντερνισμένη, «εξευρωπαϊσμένη» τάση του ουκρανικού εθνικισμού συνοψίζεται, ούτε λίγο ούτε πολύ, στην προσπάθεια των Ουκρανών για ανεξαρτησία κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Αυτός ο αγώνας, που θα μπορούσε να πάρει το όνομά του από τον τίτλο του ντοκιμαντέρ του Σλάβκο Νοβίτσκι, «Μεταξύ Χίτλερ και Στάλιν», αποτελεί τη βάση της νέας εθνικής ουκρανικής διανόησης, η οποία, προκειμένου να κτίσει έναν νέο θεμελιώδη μύθο εθνογένεσης, έλαβε ίσες αποστάσεις από τον ναζισμό και τον σοβιετικό κομμουνισμό. Αναφορικά με τον δεύτερο, η τάση θυματοποίησης του ουκρανικού λαού από τους κομμουνιστές της Μόσχας και τον Στάλιν, ειδικότερα, βασίζεται στα δεινά που έφερε η κολεκτιβοποίηση, ο λιμός του 1932-1933 και οι ενδοπολεμικές και μεταπολεμικές μαζικές διώξεις και εκτελέσεις Ουκρανών πολιτών.

Η τραγωδία της Ουκρανίας την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ίσως να μην μπορεί να συγκριθεί με αυτήν καμίας άλλης χώρας μεταξύ 1941-1944. Ενδεικτικά, περισσότεροι από τέσσερα εκατομμύρια πολίτες έπεσαν νεκροί κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ενώ οι Γερμανοί και οι συνεργάτες τους δολοφόνησαν περισσότερους από ένα εκατομμύριο Εβραίους. Από τα 2,8 εκατομμύρια σοβιετικών πολιτών που εστάλησαν στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα 2,3 ήταν από την Ουκρανία. Επίσης, περισσότερες από 700 πόλεις και 28.000 χωριά καταστράφηκαν μερικώς ή ολοσχερώς.

Η γερμανική εισβολή στην Ουκρανία ξεκίνησε στις 22 Ιουνίου 1941. Στις τάξεις του γερμανικού στρατού έδρασαν και δύο ουκρανικές μεραρχίες, η «Nachtigall» και η «Roland», οι οποίες πιθανότατα οργανώθηκαν από δύο Ουκρανούς πράκτορες των Γερμανών: τον γνωστό με την κωδική ονομασία «Κονσούλ Ι», Αντρέι Μέλνικ, αλλά και τον Στεπάν Μπαντέρα. Τουλάχιστον αυτό αποκάλυψε ο Γερμανός στρατηγός Ερβιν Στόλτσε στην απολογία του κατά τη διάρκεια της δίκης της Νυρεμβέργης.

Η κεντρική γερμανική διοίκηση εγκατέστησε την έδρα της στην πόλη Ζίτομιρ και στη Βινίτσια, στην κεντροδυτική Ουκρανία. Αυτά ήταν τα κέντρα οργάνωσης της στρατιωτικής μηχανής των Γερμανών στον δρόμο προς την Ανατολή.

Το σκεπτικό των Γερμανών απείχε αρκετά από τα οράματα των Ουκρανών εθνικιστών της εποχής, οι οποίοι άδραξαν την ευκαιρία ώστε να τιμωρήσουν τους «Σοβιετικούς δυνάστες» του ουκρανικού λαού και να διεκδικήσουν, στρατιωτικά πλέον, μια ανεξάρτητη Ουκρανία. Οι ναζί έβλεπαν τους κατοίκους της Ουκρανίας υποτιμητικά, ενώ ουδέποτε αντιμετώπισαν θετικά την προοπτική της αυτονομίας της, έως τότε, σοβιετικής δημοκρατίας. Αντίθετα, γι’ αυτούς η Ουκρανία σήμαινε μια εν δυνάμει αποικία του Γ’ Ράιχ, λογική που τους οδήγησε πολύ γρήγορα σε σύγκρουση με τους Ουκρανούς εθνικιστές. Παρότι πολλά μέλη της OUN είχαν συνεργαστεί στενά με τα Ες Ες και τη Βέρμαχτ στον αρχικό σχεδιασμό της επιχείρησης «Barbarossa», ήδη από το φθινόπωρο του 1941 οι σχέσεις μεταξύ των δύο έδειχναν αρκετά τεταμένες, ειδικά μετά τη δολοφονία 600 περίπου εθνικιστών της OUN στη χαράδρα του Μπάμπι Γιαρ, μαζί με χιλιάδες Εβραίους και Ρομά. Την ίδια περίοδο συνελήφθησαν οι Μέλνικ και Μπαντέρα, με τον τελευταίο να μεταφέρεται στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ζάξενχαουζεν.

Οι εθνικιστές, ενώ επικροτούσαν τους ναζί στη μάχη ενάντια στον «εβραιομπολσεβικισμό», έβλεπαν με μεγάλη ανησυχία τη στελέχωση σημαντικών θέσεων της νέας διοίκησης από ντόπιους γερμανικής καταγωγής, κύρια πηγή προτίμησης των κατακτητών για την πλήρωση αυτών των θέσεων. Επίσης, η χρηματοδότηση της οργάνωσης από τους Γερμανούς είχε ήδη σταματήσει με την ανάληψη της εξουσίας από τον Χίτλερ, και πλέον οι Ουκρανοί εθνικιστές αντλούσαν πόρους από δικές τους καμπάνιες, αλλά και από χώρες όπως η Λιθουανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, καθώς και από την ουκρανική διασπορά των ΗΠΑ.

Η άρνηση των Γερμανών να προχωρήσουν το ζήτημα της ουκρανικής αυτονομίας δεν είχε γίνει άμεσα αντιληπτή ούτε από τους Ουκρανούς εθνικιστές, οι οποίοι ήλπιζαν στη χείρα βοηθείας των ναζί, ούτε όμως και από τους κατοίκους της χώρας, οι οποίοι –έχοντας βιώσει μια δεκαετία μεγάλης δυστυχίας και φτώχειας– σχημάτιζαν ουρές στα κτίρια διοίκησης των κατακτητών αναζητώντας δουλειά και θεωρώντας τους Γερμανούς ως ανθρώπους μιας «ανώτερης κουλτούρας». Αλλοι, παρ’ όλα αυτά, αντιμετώπισαν τη γερμανική εισβολή με λιγότερη αισιοδοξία, αν όχι με καχυποψία.

Η γερμανική προπαγάνδα τους πρώτους μήνες της εισβολής είχε διττό χαρακτήρα: από τη μία οι ναζί αυτοπροβάλλονταν ως ελευθερωτές του ουκρανικού λαού από τον «εβραιομπολσεβικικό ζυγό», από την άλλη προσπάθησαν να προσεταιριστούν τους κατοίκους με το άνοιγμα των εκκλησιών και το δικαίωμα για ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών τελετών, το οποίο είχε απαγορευθεί τη δεκαετία του 1930. Σύντομα πολλές εκκλησίες άνοιξαν, ενώ αρκετοί ιερείς ξεκίνησαν να λειτουργούν ελεύθερα.

Όλα όσα ίσως δεν γνωρίζατε για τον Χίτλερ

Αυτό όμως που ενδιέφερε περισσότερο τους Γερμανούς ήταν η πλήρης κυριαρχία τους σε στρατηγικό, πολιτισμικό και πολιτικό επίπεδο, και φυσικά η εξόντωση των Εβραίων, η οποία μάλιστα συντελείτο πολύ νωρίτερα από τη λήψη της απόφασης περί «τελικής λύσης» τον Ιανουάριο του 1942. Σε αυτό το πλαίσιο δεν έλειψαν τα πογκρόμ και οι λεηλασίες εβραϊκών περιουσιών, οι οποίες συχνά επικουρούντο από τους εθνικιστές, που έβλεπαν με εχθρότητα τις εβραϊκές κοινότητες της χώρας ως τροχοπέδη στην υλοποίηση του σχεδίου της ανεξαρτησίας.

Οι Ουκρανοί εθνικιστές, οι οποίοι ζούσαν εκτός της ΣΣΔ της Ουκρανίας, κατά την είσοδό τους στα κατακτημένα, από τους Γερμανούς, εδάφη της χώρας, θεωρήθηκαν από το ΚΚΣΕ συνεργάτες των Γερμανών και προδότες. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στη δράση τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά και σε όλη τη δεκαετία του 1930, όταν επεξεργάζονταν μαζί με τους χιτλερικούς σχέδιο για τη δημιουργία ενός ουκρανικού κράτους-μαριονέτας του Γ’ Ράιχ, το οποίο θα εκτεινόταν από τα νοτιανατολικά της Πολωνίας έως και τα εδάφη της σοβιετικής Ουκρανίας.

Αυτή η πρώιμη συνεργασία μεταξύ χιτλερικών και Ουκρανών εθνικιστών δεν πρέπει να εκπλήσσει: είναι γνωστό ότι στις δεκαετίες του 1920 και 1930, φασιστικά κινήματα και οργανώσεις βρίσκονταν σε άμεση συνεννόηση και επικοινωνία μεταξύ τους. Αν ιστορικά ο φασισμός αντλούσε το θεωρητικό του υπόβαθρο από τον Φιλίππο Μαρινέτι, τον Τζιοβάνι Τζεντίλε, τον Καρλ Σμιτ και από πολλούς άλλους, στην ουκρανική περίπτωση έβρισκε τον θεωρητικό του μανδύα στον Ντμίτρι Ντόντσοβ και στην περίφημη μπροσούρα του με τον τίτλο «Εθνικισμός». Ο Ντόντσοβ ποτέ δεν υπήρξε μέλος της OUN, παρ’ όλα αυτά η συμβολή του στην καθολική αποδοχή της ιδέας ότι το ουκρανικό έθνος ήταν η πιο μεγαλειώδης αξία της εποχής υπήρξε καθοριστικής σημασίας για τη θεωρητική επένδυση των φασιστικών ιδεών που διέπνεαν την οργάνωση. Ενας ακόμη γνωστός Ουκρανός εθνικιστής της εποχής ήταν ο Πέτρο Μιρτσούκ, ο οποίος συνόψισε τον τρόπο για την ταχεία οικοδόμηση ενός ανεξάρτητου ουκρανικού κράτους σε ένα σχήμα που θα βασιζόταν στην εθνοκάθαρση, στη βίαιη απομάκρυνση των μη ουκρανικών πληθυσμών από τα ουκρανικά εδάφη, στη ρωσοφοβία, στην ύπαρξη ενός χαρισματικού ηγέτη που θα ηγείτο του έθνους και σε αρχές παρεμφερείς με αυτές του εθνικοσοσιαλισμού. Εκείνο που έλειπε από την κεντρική γραμμή της OUN ήταν οι ρατσιστικές αναφορές, κύριος άξονας του λόγου των χιτλερικών ναζί, των Ρουμάνων της Σιδηράς Φρουράς του Κοντρεάνου κ.ά. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί ηγέτες της οργάνωσης ήταν παντρεμένοι με Εβραίες.

Επιστρέφοντας στη δράση των Ουκρανών εθνικιστών κατά τη διάρκεια του πολέμου, ήδη από το καλοκαίρι του 1941, στην περιοχή του Ζίτομιρ, οι δύο φράξιες της OUN, του Στεπάν Μπαντέρα και του Αντρέι Μέλνικ, πραγματοποιούσαν επισκέψεις σε χωριά με σκοπό να στελεχώσουν τις οργανώσεις τους και να προπαγανδίσουν τις θέσεις τους. Στόχος τους ήταν να συγκροτήσουν παντού εθνικιστικούς πυρήνες (Sich), να γαλουχήσουν τη νεολαία μέσω της λαϊκής ουκρανικής μουσικής παράδοσης και τέχνης, καθώς και συλλόγων μελέτης της ιστορίας. Ο απώτερος σκοπός τους ήταν η δημιουργία ενός ουκρανικού επαναστατικού στρατού, ο οποίος θα στρεφόταν εναντίον Γερμανών και Σοβιετικών κατακτητών και θα μαχόταν για μια «ελεύθερη Ουκρανία» – ένας σκοπός που εντέλει πραγματοποιήθηκε (βλ. σημείωση).

Τον χειμώνα του 1941, μέλη της OUN, αυτόνομοι εθνικιστές και μέλη της ουκρανικής κατοχικής αστυνομίας, την οποία είχαν ιδρύσει οι ναζί, σχημάτισαν τον Ουκρανικό Επαναστατικό Στρατό (UPA), υπό την πολιτική καθοδήγηση του Μπαντέρα. Οι δύο οργανώσεις (OUN και UPA) σχεδίασαν από κοινού και πραγματοποίησαν μία από τις μεγαλύτερες σφαγές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αυτή των Πολωνών της Βολινίας και της ανατολικής Γαλικίας. Συγκεκριμένα, στις αρχές του 1943, στο πλαίσιο μιας πολιτικής εθνοκάθαρσης, οι εθνικιστές ξεσήκωσαν τους ουκρανικούς πληθυσμούς της Βολινίας εναντίον των Πολωνών, οι οποίοι αποτελούσαν το 10-12% της περιοχής. Σύντομα, ξεκίνησαν επιθέσεις εναντίον χωριών, τα οποία έγιναν θέατρο μαζικών εκτελέσεων, λεηλατήθηκαν και κάηκαν. Αναλογιζόμενοι ότι οι Ουκρανοί χρησιμοποίησαν μαχαίρια, τσεκούρια και αξίνες εναντίον των Πολωνών, μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος της βαρβαρότητας. Δεν έλειψαν έφοδοι σε εκκλησίες όπου σφαγιάστηκαν γυναικόπαιδα στην προσπάθειά τους να σωθούν. Οσοι κατάφεραν να εγκαταλείψουν την περιοχή ζήτησαν βοήθεια από τους ναζί, οι οποίοι με τη σειρά τους τους έστειλαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι σφαγές του UPA μεταφέρθηκαν στην περιοχή της ανατολικής Γαλικίας, όπου συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση απέναντι και πάλι σε άμαχους πολωνικούς πληθυσμούς. Η πλευρά των θυμάτων κάνει λόγο σήμερα για συνολικά 100.000 νεκρούς (40 με 60 χιλιάδες στη Βολινία, 30 με 40 χιλιάδες στην ανατολική Γαλικία). Σωτήρια για τους Πολωνούς ήταν η λήξη του πολέμου και η επέμβαση του Κόκκινου Στρατού και της NKGB (Λαϊκό Κομμισσαριάτο Κρατικής Ασφάλειας). Επειτα από αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ του Κόκκινου Στρατού και των εθνικιστών, η πλάστιγγα είχε γείρει εις βάρος των δεύτερων. 38.000 χιλιάδες μαχητές του UPA παραδόθηκαν ενώ αναρίθμητοι έπεσαν στο πεδίο της μάχης. Το μέγεθος της ήττας φαίνεται από το γεγονός ότι 75.000 από τους 90.000 ένοπλους εθνικιστές είχαν εξουδετερωθεί μέχρι και το καλοκαίρι του 1945.

Παρ’ όλα αυτά, μέσα σε έναν χρόνο, οι εθνικιστές κατάφεραν να αναπληρώσουν τις δυνάμεις σε έμψυχο υλικό, κυρίως λόγω των αντιποίνων που γνώρισαν οι δυτικές επαρχίες της χώρας από την NKGB και τον Κόκκινο Στρατό, με αποτέλεσμα να συνεχίσουν να μάχονται για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Εχοντας εγκαταλείψει την αντιπολωνική τους θέση, συνεργάστηκαν με άλλες αντικομμουνιστικές ομάδες της Πολωνίας εναντίον των Σοβιετικών, αν και δεν ευτύχησαν να πετύχουν τον σκοπό τους. Αντίθετα προκάλεσαν τα αντίποινα της σοβιετικής εξουσίας, η οποία μέχρι και τις αρχές της επόμενης δεκαετίας εκτόπισε εκατοντάδες χιλιάδες Πολωνούς και Ουκρανούς (συμπεριλαμβανομένων των εθνικιστών και των οικογενειών τους) από την περιοχή της δυτικής Ουκρανίας και ανατολικής Πολωνίας. Παρά τις διώξεις, το ουκρανικό εθνικιστικό κίνημα συνέχισε να υφίσταται στο εξωτερικό, με άλλες ομαδοποιήσεις και συμμαχίες, για να επανεμφανιστεί δυναμικά στο προσκήνιο στην ανεξάρτητη πλέον Ουκρανία.

Η ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Τον Αύγουστο του 1991 ιδρύθηκε το ουκρανικό κράτος με τη μορφή που το γνωρίσαμε έως και τα γεγονότα της πλατείας Μαϊντάν (Νοέμβρης 2013- Γενάρης 2014).

Μετά την ανεξαρτησία, άρχισαν να καταφθάνουν στη νεοσύστατη Ουκρανία πολίτες ουκρανικής καταγωγής, κυρίως από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, οι οποίοι ανέλαβαν συγκεκριμένους ρόλους ως κυβερνητικοί σύμβουλοι, κληρικοί, επιχειρηματίες, δάσκαλοι. Εμφορούμενοι, όχι μόνο από την «ιδεολογία της Δύσης» αλλά και από μια καθ’ όλα μονόπλευρη διδασκαλία της ιστορίας της χώρας, οι συγκεκριμένοι επαναπατρισθέντες, δεύτερης και τρίτης γενιάς, συγκρότησαν τη νέα εθνική ουκρανική διανόηση. Αυτό ίσως να επιβεβαιώνει και τον Βρετανό ιστορικό Αντριου Γουίλσον, ο οποίος θεωρεί ότι ο ουκρανικός εθνικισμός είναι μια «μειονοτική πίστη», αυτή συγκεκριμένων ομάδων διανοουμένων.

Βασική προϋπόθεση για την κατασκευή μιας συλλογικής ταυτότητας για όλους τους Ουκρανούς ήταν η προώθηση μιας κοινής αντίληψης για το παρελθόν. Σε αυτό το πλαίσιο, βασικό μέλημα της εθνικής διανόησης και όλων των κυβερνήσεων ήταν η αποκατάσταση της OUN. Για να πραγματοποιηθεί αυτό χρησιμοποιήθηκαν προφορικές μαρτυρίες πρώην μελών της οργάνωσης, οι οποίοι βασανίστηκαν από τις πολωνικές και γερμανικές Αρχές. Αλλοι μαχητές της ηρωοποιήθηκαν, όπως ο Ολέχ Καντίμπα Ολζίχ, ο οποίος το 1938-39 είχε συνωμοτήσει, ανεπιτυχώς βέβαια, για την αυτονόμηση της υπερκαρπάθιας Ουκρανίας και συνελήφθη από τους Ούγγρους, ενώ λίγα χρόνια αργότερα αιχμαλωτίστηκε από τους ναζί και πέθανε στο στρατόπεδο του Ζάξενχαουζεν. Τα παραδείγματα είναι αναρίθμητα. Σε γενικές γραμμές, η OUN παρουσιάζεται ως η μόνη οργάνωση η οποία με την ίδρυσή της τοποθέτησε σε πρώτο πλάνο τη δημιουργία μιας αυτόνομης Ουκρανίας, ξεκινώντας από τα ουκρανικά εδάφη της Πολωνίας, όπου και δρούσε έως και το 1941. Αρκετά μέλη της OUN αντιμετωπίστηκαν ως «απειλή για την πατρίδα» από τις πολωνικές Αρχές (Οκτώβριος του 1937) και φυλακίστηκαν στο στρατόπεδο Μπερέζα Καρτούσκα στη σημερινή νότια Λευκορωσία.

     Φυσικά η αποκατάσταση της OUN δεν έγινε μετά βαΐων και κλάδων. Αρκετοί βετεράνοι του Κόκκινου Στρατού που πολέμησαν στη σοβιετική Ουκρανία έβλεπαν με έντονη καχυποψία αυτή την προσπάθεια, κυρίως στις ανατολικές επαρχίες της χώρας, ενώ δεν έλειπαν και οι ανοικτές συμπλοκές κατά τη διάρκεια παρελάσεων.

Η κυριαρχία της σκέψης των Ουκρανών της δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ για την ιστορία του εθνικου κινήματος της πατρίδας τους, που ανακήρυττε σε εθνικό ήρωα τον Μπαντέρα επικυρώθηκε και επίσημα με την προεδρία του Βίκτορ Γιούσενκο, ο οποίος, μετά την Πορτοκαλί Επανάσταση του 2004, εισηγήθηκε την είσοδο της χώρας στο ΝΑΤΟ, απομακρύνοντας ακόμη περισσότερο την Ουκρανία από την επιρροή της «μητέρας Ρωσίας».

Η αφήγηση και η ερμηνεία του παρελθόντος της Ουκρανίας καθόρισαν και καθορίζουν ακόμη και σήμερα τις κυρίαρχες επιλογές του λαού όσον αφορά τη μελλοντική πορεία της χώρας, τάσεις που συμπυκνώνονται έως και σήμερα στην αντίστιξη της φιλοευρωπαϊκής Δύσης (Λβοβ, Κίεβο) με τη φιλορωσική Ανατολή (Ντονέτσκ), η οποία γίνεται ακόμη πιο έντονη αν ληφθεί υπόψη το γλωσσικό ζήτημα. Παρότι από το 1989 έως και το 2001 οι Ουκρανοί αύξησαν τη δημογραφική τους υπεροχή στη χώρα, από το 72,7 στο 77,8%, ο μισός περίπου πληθυσμός της χώρας μιλάει ρωσικά. Η ρωσόφωνη ανατολική Ουκρανία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα προσκόλλησης στη Ρωσία, ειδικά μετά τα τελευταία γεγονότα και την απόσχιση της περιοχής του Ντονέτσκ με τη δημιουργία μιας νέας αυτόνομης δημοκρατίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αυτή ήταν μια εξέλιξη που δεν θα μπορούσε να προκαλέσει έκπληξη ούτε καν στους εκπρόσωπους της Δύσης και των ΗΠΑ, οι οποίοι, «έπεφταν από τα σύννεφα» όταν έβλεπαν την κατάσταση στις ανατολικές επαρχίες της χώρας να γίνεται χαώδης. Αν αναλογιστούμε ότι σε έκθεση της CIA το 1993 εκφράζεται ανοικτά η πρόβλεψη διάσπασης της Ουκρανίας εξαιτίας πολιτικών, εθνικών και τοπικών διαφορών στο εσωτερικό της, τότε μάλλον η στάση της Δύσης απέναντι στο πρόβλημα κρίνεται δικαιολογημένα ως υποκριτική.

Η κρίση μεταξύ δύο διαφορετικών «κόσμων» στην Ουκρανία είναι κρίση ταυτότητας, όχι πάντα μεταξύ ουκρανικής/ρωσικής, αλλά και ουκρανικής/σοβιετικής. Σε αρκετές έρευνες της δεκαετίας του 1990 είναι αρκετά χαρακτηριστική η υπεροχή της «σοβιετικής» ταυτότητας στο Ντονέτσκ, σε συσχέτιση με οποιαδήποτε άλλη, γεγονός αρκετά ενδιαφέρον για ιστορικούς και ανθρωπολόγους, στα μάτια των οποίων αποκαλύπτονται διαφορετικές δυναμικές σχηματισμού συλλογικής συνείδησης σε σχέση με τα παραδοσιακά μοτίβα «κοινή γλώσσα», «κοινά χαρακτηριστικά», «κοινά πολιτισμικά στοιχεία». Ακόμη και αμέσως μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, οι κάτοικοι του Ντονέτσκ επιθυμούσαν μια νέα ένωση με τη Ρωσία, την ίδια στιγμή που στο Λβοβ το εθνικιστικό κίνημα επιζητούσε την οριστική καταδίκη της σοβιετικής εμπειρίας στη συλλογική μνήμη. Και αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το Λβοβ, από μια τυπική πολωνική πόλη με έντονο το ουκρανικό στοιχείο, ενσωματώθηκε στην ΕΣΣΔ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, την ίδια στιγμή που το Ντονέτσκ είχε ήδη γευτεί τη σοβιετική εμπειρία για περισσότερα από 20 χρόνια. Είναι όμως 20 χρόνια αρκετά για να κάνουν τη διαφορά; Η απάντηση είναι μάλλον αρνητική: σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ουκρανικές πόλεις, ήδη από τον 19ο αιώνα το Λβοβ ανέπτυξε μια έντονη πολιτισμική δραστηριότητα με δεκάδες εκπαιδευτικά, ερευνητικά και πανεπιστημιακά κέντρα, με αναρίθμητες εκδόσεις, περισσότερες ακόμη και από εκείνες της Μόσχας και της Οδησσού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γαλουχήθηκαν τα εθνικά ιδεώδη των Ρουθηνίων, οι οποίοι, παρά τις αυτονομιστικές τάσεις, το 1918 θεωρήθηκαν Ουκρανοί και εντάχθηκαν μάλλον αυτοβούλως στο πάνθεον της γενικής ουκρανικής ιστορίας.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, και μετά τα τελευταία γεγονότα –της κατάληψης της Κριμαίας από τους Ρώσους και της απόσχισης της περιοχής του Ντονέτσκ–, το ζήτημα της Ουκρανίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κυρίως λόγω των αντιφάσεων που γεννά. Πώς είναι δυνατόν το κόμμα Σβομπόντα και η οργάνωση Δεξιός Τομέας που αυτοπροσδιορίζονται ως συνεχιστές της OUN, μέλη της οποίας φυλακίστηκαν και εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς, να υιοθετούν τον ναζιστικό χαιρετισμό; Πώς μπορεί να συμπορεύεται το συντηρητικό –με έντονες τις φασιστικές αποχρώσεις– στοιχείο με τους δημοκρατικούς δυτικόφιλους Ουκρανούς;

Η αναγέννηση της ουκρανικής εθνικής ταυτότητας έπειτα από την ανεξαρτησία πραγματοποιήθηκε με τις ευλογίες των ΗΠΑ και της ΕΕ, με ξεκάθαρα γεωστρατηγικούς σκοπούς που επικεντρώνονταν στην ανάσχεση της ρωσικής επιρροής στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, οι φιλοδυτικές δυνάμεις της χώρας, οι υπέρμαχοι του νεοφιλελευθερισμού, οι αντικομμουνιστές, οι ελίτ της ουκρανικής διασποράς, οι εθνικιστές, οι νεοφασίστες έγιναν μία γροθιά για την άνευ όρων αποκόλληση της Ουκρανίας από το παζλ της πρώην Κοινοπολιτείας. Η καθεμία από αυτές τις συνιστώσες έδρασε στο πεδίο όπου ειδικευόταν: οι νεοφιλελεύθεροι σε αυτό της οικονομίας, η διασπορά σε αυτό της διπλωματίας και οι φασίστες σε αυτό της βίας εναντίον του διαφορετικού. Με τον τρόπο αυτό συγκρότησαν ένα πολύ επικίνδυνο μείγμα πολιτικών, οι οποίες τοποθέτησαν σε πρώτο πλάνο την ουκρανική ταυτότητα και τον πατριωτικό λόγο, προκειμένου να δημιουργήσουν μια νέα Ουκρανία, φιλελεύθερη, ευρωπαϊκή, αλλά και φασιστική ταυτόχρονα.

Αντιφατικό μεν, πραγματικό δε: τα γεγονότα του Μαϊντάν, οι δεκάδες νεκροί από τους Ουκρανούς φασίστες στο εργατικό κέντρο της Οδησσού στις 2 Μαίου του 2014 –άλλοι θύματα στραγγαλισμού, άλλοι απλά ξυλοκοπημένοι μέχρι θανάτου, άλλοι καμένοι ζωντανοί– έρχονται να υπενθυμίσουν ότι ιστορικά η «αγάπη» για την πατρίδα και το έθνος μεταφράζεται συχνά σε βία και βαρβαρότητα. Εντέλει, είναι το «έθνος» παράγωγο πολιτισμού ή παράγωγο μισαλλοδοξίας και φόβου; Στη σημερινή Ουκρανία, μάλλον το δεύτερο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Kasianov G. – Ther P. (επιμ.): A LABORATORY OF TRANSNATIONAL HISTORY: UKRAINE AND RECENT UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY, CEU Press, Βουδαπέστη K Μόναχο
 2. Lower W.: NAZI-EMPIRE BUILDING AND THE HOLOCAUST IN UKRAINE, University of North Carolina Press, Chapel Hill 2005.
 3. Marples D.: HEROES AND VILLAINS: CREATING NATIONAL HISTORY ON CONTEMPORARY UKRAINE, CEU Press, Βουδαπέστη
 4. Rudnitsky S.: UKRAINE: THE LAND AND ITS PEOPLE, ΝέαΥόρκη
 5. Shelukhyn S.: UKRAINE, POLAND AND RUSSIA AND THE RIGHT OF THE FREE DISPOSITION OF THE PEOPLES, Friends of Ukraine, Ουάσινγκτον
 6. Statiev Α.: THE SOVIET COUNTERINSURGENCY IN THE WESTERN BORDERLANDS, Cambridge University Press, Κέμπριτζ
 7. Ukrainian National Committee of the US: UKRAINE ON THE ROAD TO FREEDOM, Νέα Υόρκη

Καταϊφτσής Δημήτρης

http://www.slavologos.com/index.php/topics/36-2018-06-29-19-39-29

27/02/2022 Posted by | -Ιδεολογικά, -Περί έθνους, -Πολιτική, -Ρωσία, -Σοβιετικός Μεσοπόλεμος, -αντιφασιστικά, -εθνικισμός, φασισμός, Αντιδραστικά, ΕΣΣΔ | 1 σχόλιο

H Αριστερή  Παρέμβαση Βύρωνα (2018) και το Κάστρο του Υμηττού (1944)

Πλάι στον πάλαι ποτέ προσφυγικό Βύρωνα και ως προέκτασή του, βρίσκεται η συνοικία του Υμηττού, της οποίας ο πρώτος οικιστικός ιστός οφείλεται σε Μικρασιάτες πρόσφυγες.
.
Οι συνοικίες αυτες έγιναν τα κάστρα του αντιναζιστικού αγώνα κατά την περίοδο της γερμανικής Κατοχής….
 .
Συμβολικό σημείο αυτής της εθνικοαπελευθερωτικής δράσης το Κάστρο του Υμηττού: ένα απλό σπίτι -πραγματικό ιστορικό κτήριο της Αθήνας στην οδό Αγραίων 47– όπου στις 28 Απριλίου 1944 τρία μέλη της αντιστασιακής νεολαιίστικης οργάνωσης της ΕΠΟΝ έδωσαν ηρωική μάχη ενάντια σε 200 στρατιώτες της γερμανικής Βέρμαχτ και των ελληνόφωνων ταγματασφαλιτών συνεργατών της. Οι ΕΠΟΝίτες Δημήτρης Αυγέρης, Κώστας Φολτόπουλος και Θάνος Κιοκμενίδης έπεσαν στον αγώνα ενάντια στον κατακτητή.
 .
Συνέχεια

08/05/2018 Posted by | -EAM, -προσφυγιά, -παράνοια, -Ιδεολογικά, -Κατοχή, -Κομμουνισμός, -Νεοελληνικά, -Πολιτική, -αντιφασιστικά, -Nεοελληνικός ανορθολογισμός, Αντιδραστικά | 2 Σχόλια

Από τον Άνθιμο στον Μπουτάρη ή πώς εκσπερματώνουν οι Θεσσαλονικείς…

Image result for ΜπουτάρηςΤον ανορθολογισμό της Θεσσαλονίκης τον έχουμε θίξει από καιρό. Είτε από τη μια στο πρόσωπο των Άνθιμου, Ψωμιάδη, Παπαγεωργόπουλου, Βελόπουλου είτε από την άλλη στον Τρεμόπουλο (παλιότερα), στο ‘Ένεκεν», τις «μπάσταρδες της Υφανέτ,  και εσχάτως στον Μπουτάρη. Και στη μέση βέβαια ο… Τσοχατζόπουλος!

Λες και η Θεσσλονίκη είναι μια πόλη διχασμένη ανάμεσα σε ανορθολογικούς ανθρώπους που κατασκευάζουν με απoλυτη αυθαιρεσία ένα δικό τους υποκειμενικό παρελθόν και  αδυνατούν να επικοινωνήσουν και να βρουν κοινούς τόπους, σεβόμενοι το πραγματικό παρελθόν.

Με αφορμή την ισοπεδωτική αντιλαϊκή τοποθέτηση του Γιάννη Μπουτάρη για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων -που μας θύμισε ότι ο επικινδυνότερoς των πάντων είναι ο βασιλικώτερος του βασιλέως-  θυμηθήκαμε κάποια παλιότερα κείμενά μας που αξίζει να τα δείτε για να θυμηθείτε.

Αυτό που μας εντυπωσίασε περισσότερο είναι ότι,
ελάχιστες διαμαρτυρίες υπήρξαν από την πλευρά της Αριστεράς για
την ύψιστη περιφρόνηση
που επιφύλαξε ο Μπουτάρης  στην αντιναζιστική δράση
των Ελλήνων την περίοδο της Κατοχής,
στην ηρωική αντίσταση και αγώνα
του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, την έμπρακτη αλληλεγγύη προς
τις εβραϊκές κοινότητες και στην
υποβάθμιση
της γερμανικής Κατοχής.

Συνέχεια

07/02/2018 Posted by | -παράνοια, -Δωσιλογισμός, -Διάφορα, -Μνήμες, -Νεοελληνικά, -αντιφασιστικά, -εθνικισμός, -Nεοελληνικός ανορθολογισμός, φασισμός, Αντιρατσιστικά, Αντισημιτισμός, Αντιδραστικά, Αναθεωρητισμός | Σχολιάστε

-Très passé, χρυσό μου.

«….A! Να μην ξεχάσουμε και τους μεταμοντέρνους. Το ξερατε εσείς ότι η Ιστορία είναι ένα αφήγημα που ο καθένας μας έχει το δικαίωμα να το διαβάζει όπως θέλει;Τζάμπα τα μελετούσαμε τα Κεφάλαια τόσα χρόνια. Οικονομικές δομές, κοινωνικές τάξεις και πράσινα άλογα! Πολιτική και οικονομική Ιστορία; Πάλη των τάξεων; Très passé, χρυσό μου. Τώρα ασχολούμαστε με τις έμφυλες σχέσεις, την ιστορία του Αθλητισμού, την ιστορία των συναισθημάτων και άλλα παρόμοια….»

Επικίνδυνα παιχνίδια με την Ιστορία, της Βασιλικής Λάζου

Δε μας ήθελαν να μας πουν τίποτε καινουργιο εκεί στο Ταλίν της Εσθονίας. Καλά κάναμε και δεν πήγαμε. Το έργο, ή καλύτερα το σίριαλ, του αντικομμουνισμού το παρακολουθούμε εδώ και χρόνια. Με τις εξάρσεις και τις υφέσεις του, κατά που φυσάει ο άνεμος.

Ο κομμουνισμός, θα μας λέγαν, είναι ίδιος με το ναζισμό. Και οι δύο ιδεολογίες εγκαθίδρυσαν ολοκληρωτικά καθεστώτα. Και οι δύο άσκησαν πολιτική βία, κόκκινη ο πρώτος, μαύρη ο δεύτερος. Και οι δύο προκάλεσαν εκατοντάδες χιλιάδες θύματα. Σε σταλινικά γκουλάγκ ή σε ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, λίγη σημασία έχει. Στάλιν και Χίτλερ, θα υποστήριζαν, εφάρμοσαν την ίδια ανελεύθερη πολιτική με ολέθρια αποτελέσματα για τους λαούς που εξουσίαζαν. Και ούτω καθεξής… Εξ ου και η  εξίσωσή τους, ο κοινός ολοκληρωτισμός, και συνακόλουθα η καταδίκη τους. Στο όνομα –προς όφελος αν θέλετε– της (νεο)φιλελεύθερης δημοκρατίας, του μοναδικού συστήματος το οποίο εξασφαλίζει τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών.

esthonia

Εσθονία: Μνημείο τιμής στους ναζί που πολέμησαν ενάντια στη Σοβιετική Ενωση

Συνέχεια

28/08/2017 Posted by | -παράνοια, -Αντίσταση, -Δωσιλογισμός, -Ιστορικά, -Ιδεολογικά, -Κρίση, -Κομμουνισμός, -Νεοελληνικά, -Νεοναζισμός, -Σοβιετικός Μεσοπόλεμος, -αντιφασιστικά, -εθνικισμός, Αντιδραστικά | 2 Σχόλια

-Η απάτη, της απάτης, τη απάτη, την απάτη, ω απάτη!

Ένα «παγκόσμιο συνέδριο» γίνεται αυτές τις μέρες στο Παρχαριδιστάν.

Αναδημοσιεύουμε μια εύστοχη και σφαιρική παρέμβαση του καλού φίλου του μπλογκ μας Γιάννη Αποστολιδη.

Επίσης μπορείτε να δείτε άλλα δύο κείμενα:

Ένα συνέδριο «μαϊμού», που εξευτελίζει τους Πόντιους, του Βλάση Αγτζίδη

https://epontos.blogspot.gr/2017/08/blog-post_57.html

Πρόεδρος της ΟΣΕΠΕ προς Γιώργο Παρχαρίδη: «Φαίνεται πως επιδιώκετε να γίνετε ο αρχιτέκτονας της διάσπασης των ποντιακών οργανώσεων του εξωτερικού»

http://www.pontos-news.gr/article/167635/proedros-tis-osepe-pros-giorgo-parharidi-fainetai-pos-epidiokete-na-ginete-o

και ένα παλιότερο δικό μας:  Ένα ψευτο-παγκόσμιο ψευτο-συνέδριο από ψευτο-συνδικαλιστές

https://pontosandaristera.wordpress.com/2017/06/27/paraharidis/

——————————————————

Date obolum Belissario
Ανοιχτή επιστολή με αφορμή το συνέδριο της ΔΙΣΥΠΕ

 

 • του Γιάννη Αποστολίδη

  «>Date obolum Belissario – Ανοιχτή επιστολή με αφορμή το συνέδριο της ΔΙΣΥΠΕ

Δώστε τον οβολό σας στον ένδοξο αλλά ατυχήσαντα Βελισσάριο! Δώστε κάτι στους λαμπρούς αλλά ατυχήσαντες (στα ποντιακά πράγματα) ηγέτες του οργανωμένου ποντιακού χώρου…
Μια ακόμα έστω και φευγαλέα παρουσία ενός έστω και μικρού και ασήμαντου σωματείου στο Παγκόσμιο Συνέδριο του Ποντιακού Ελληνισμού, είναι κι αυτό κάτι για τον Γιώργο Παρχαρίδη, συμβάλλει κάπως στο να περισωθεί η υστεροφημία του… Μια απουσία σωματείου, έστω της πεντάρας, από το ίδιο Συνέδριο, κάτι είναι για τον Ανέστη Οσεπίδη, τώρα που μετρά τους φίλους του… Και ούτε οι παρουσίες ούτε οι απουσίες είναι αδιάφορες για τον Ιβάν Σαββίδη, που και ο ίδιος σίγουρα περιμένει το Συνέδριο για να κάνει ταμείο… 

Συνέχεια

05/08/2017 Posted by | -παράνοια, -Ανόητοι, -Γενοκτονία, -Ιδεολογικά, -Κρίση, -Λαμόγια, -Νεοελληνικά, -Nεοελληνικός ανορθολογισμός, Αντιδραστικά, ΠΟΕ | Σχολιάστε

-Ενάντια στη νεοναζιστική πρόκληση

«Δεν ξεχνάμε ότι οι γειτονιές του Πειραιά είναι προσφυγομάνες, ότι ο Πειραιάς και οι γύρω δήμοι γιγαντώθηκαν όταν χιλιάδες πρόσφυγες από τη Μικρασία και τον Πόντο ήρθαν εδώ κυνηγημένοι, εξαιτίας του πολέμου, η ονομασία της περιοχής -Νέο Ικόνιο- το επιβεβαιώνει….»

Τραμπουκισμοί σε σχολείο στο Πέραμα

O ναζιστής βουλευτής, Γιάννης Λαγός, μαζί με ομάδα χρυσαυγιτών εισέβαλε στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Νέου Ικονίου, στο Πέραμα. Οι ναζιστές τραμπούκισαν δάσκαλους και γονείς. Αυτό που «ενόχλησε» τους ναζιστές ήταν η απόφαση να φοιτήσουν στο σχολείο και προσφυγόπουλα από το Σχιστό.

Αποτέλεσμα εικόνας για Λαγός Νέο ΙκόνιοΣυγκεκριμένα, σε ανακοίνωση του το υπουργείου Παιδείας, αναφέρεται σε «προπηλακισμούς» και «απειλές» που «υπέστησαν η διευθύντρια και εκπαιδευτικοί στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ικονίου Περάματος, και μάλιστα παρουσία των μαθητών, από ομάδα χρυσαυγιτών, με επικεφαλής τον βουλευτή Γιάννη Λαγό». Συνέχεια

18/01/2017 Posted by | -προσφυγιά, -παράνοια, -Για την αγάπη, -Διάφορα, -Ιδεολογικά, -Κρίση, -Νεοελληνικά, Αντιρατσιστικά, Αντιδραστικά | 1 σχόλιο

-Οι ισλαμιστές και η Τουρκία


34069-unnamed2b2528282529Ένα από τα πιο «χαριτωμένα» στιγμιότυπα της νέας χρονιάς ήταν η ανακοίνωση των ισλαμοφασιστών του ISIS για το εγκληματικό, φρικιαστικό πρωτοχρονιάτικο χτύπημα στην Κωνσταντινούπολη. Στο μήνυμα λοιπόν η Τουρκία ανακηρύσσεται σε προστάτη του χριστιανισμού. (sic και ξαναsic!). Γράφουν λοιπόν στην ανάληψη ευθύνης για το χτύπημα: 

«Σε συνέχεια των ευλογημένων επιχειρήσεων που διαπράττει το Ισλαμικό Κράτος κατά του προστάτη του σταυρού, την Τουρκία, ένας ηρωϊκός στρατιώτης του χαλιφάτου έπληξε ένα από τα πιο γνωστά νυχτερινά κέντρα, όπου γιόρταζαν (για την Πρωτοχρονιά) χριστιανοί».

Βεβαίως δεν αναφέρουν ότι εκδικήθηκαν τον Ερντογάν γιατί τους πούλησε, αφού αρχικά τους στήριξε με κάθε τρόπο ενάντια στον Άσαντ και τους Κούρδους.

Σίγουρα εμείς θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε και να προσπαθούμε να κατανοήσουμε το καρκίνωμα του ισλαμοφασισμού και της μεσαιωνικής αντιδραστικής ιδεολογίας και πρακτικής που πρωτοκαλλιέργησαν οι Αμερικανοί στο Αφγανιστάν για να χτυπήσουν τους Σοβιετικούς και στις μέρες μας το συνέχισε η δυτική και ισραηλινή υποκρισία.

Μπουαλέμ Σανσάλ: «Το Ισλάμ είναι ο παιδαγωγός της βίας, φυσικής και συμβολικής»Ποιά είναι λοιπόν αυτή η πολιτισμική και ιδεολογική βάση που κινεί τους ισλαμοφασίστες να διαπράττουν τέτοια εγκλήματα εις βάρος αθώων πολιτών; Αναδημοσιεύουμε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που έδωσε στον Γρηγόρη Μπέκο ο αλγερινός συγγραφέας Μπουαλέμ Σανσάλ  (Boualem Sansal -بوعلام صنصال), με αφορμή την ελληνική έκδοση του μυθιστορήματός του «2084. Το τέλος του κόσμου».

 Μπουαλέμ Σανσάλ:
«Το Ισλάμ είναι ο παιδαγωγός της βίας, φυσικής και συμβολικής»

 .
  Συνέχεια

02/01/2017 Posted by | -παράνοια, -Γεωπολιτικά, -Διάφορα, -Ισλαμ, φασισμός, Αντιδραστικά | 2 Σχόλια

-Oι ψεύτες και οι πλαστογράφοι της Πτολεμαϊδας

Με το κλεψίον αν εγίνουσον, οι πεντικοί πα αφεντάδες θα έσαν
.
Μιας και στην προηγούμενη ανάρτηση αναφερθήκαμε στις απατεωνιές και στις πλαστογραφίες των ακροδεξιών, ας αναλογιστούμε και τους «δικούς μας» απατεώνες και πλαστογράφους…
 .
trikikloΑφορμή πήραμε από το πρόσφατο κείμενο στο e-Pontos του Ευθύμη Ευθυμιάδηκατηγορηθέντος και καταδικασθέντος για συκοφαντίες και τραμοπουκισμούς- που προερχόταν από μια ομάδα που κατά τη δεκαετία του ’90 προσπάθησε να χειραγωγήσει τον χώρο με ποικίλες δράσεις που κυμαίνονταν από την τρομοκράτηση της αντίπαλης άποψης έως ανοιχτά εγκληματικές πράξεις, για τις οποίες ο εν λόγω καταδικάστηκε αμετάκλητα. (Δεξιά: το τρίκυκλο του Κοτζαμάνη)
 .
Ένα ερώτημα που μας βασανίζει χρόνια είναι εάν ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης -που παρόλα τα λάθη και τις ελλείψεις του, είχε πολύ σημαντικό ρόλο στην εδραίωση του ριζοσπαστικού ποντιακού κινήματος και στην καθιέρωση της 19ης του Μάη ως Ημέρας Μνήμης- έχει συνειδητοποιήσει πόσο πολύ κακό του έκαναν εν τέλει οι αχρείοι αυτοί τύποι που το μόνο που έχουν να πουλήσουν στους αφελείς είναι το όνομα το δικό του.
 .
Τι κάνουν αυτοί οι τύποι της παρέας του Ευθυμιάδη;  Ανακατασκευάζουν την πραγματική ιστορία σβήνοντας όσα πραγματικά στοιχεία δεν τους βολεύουν και εφευρίσκοντας ανύπαρκτα άλλα.

Συνέχεια

17/05/2016 Posted by | -παράνοια, -Ανόητοι, -Γενοκτονία, -Γενοκτονία στην Ανατολή, -Διάφορα, -Ιδεολογικά, -Νεοελληνικά, -Πλάκες, -εθνικισμός, Αντιδραστικά, Αναθεωρητισμός | 3 Σχόλια

-Από τον Ολυμπιακό του Γόδα στον Ολυμπιακό του Κασιδιάρη;

Με αφορμή τις δηλώσεις Ανδριανόπουλου, ΠΑΕ κ.λπ…

kasidiaris2_3Ο «Ολυμπιακός» δημιουργήθηκε ως μια ομάδα των «ιθαγενών», των «ντόπιων» Πειραιωτών (παλιότεροι έποικοι από Μωριά και Κυκλάδες κυρίως), σε μια εποχή που ο Πειραιάς είχε περικυκλωθεί κυριολεκτικά από τις συνοικίες των προσφύγων (Ποντίων, Ιώνων, Καππαδοκών) της Μικρασιατικής Καταστροφής. Οι συγκρούσεις ήταν καθημερινές με αποκορύφωση τη σκληρή ρήξη των προσφύγων με τους Μωραϊτες του Πειραιά και κυρίως με τους Μανιάτες. Αρκετά γρήγορα όμως επήλθε μια σχετική ειρήνευση και οι πρόσφυγες αγκάλιασαν τον Ολυμπιακό.

Godas NikosΤο χαρακτηριστικότερο πρόσωπο αυτής της συνάντησης υπήρξε ο Νίκος Γόδας . Γεννήθηκε το 1921 στο Αϊβαλί και η Μικρασιατική Καταστροφή τον «έστειλε» μαζί με την οικογένεια του πρώτα στην Μυτιλήνη, μετά στην Κρήτη και τελικά στην Κοκκινιά όπου και ρίζωσαν…. Ο Γόδας θα ενταχθεί στην Αριστερά, όπως το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων του Πειραιά, θα πάρει μέρος στην Εθνική Αντίσταση και μετά τα Δεκεμβριανά, κατά την περίοδο της σκληρής τρομοκρατίας που άσκησε η αγγλόδουλη κυβέρνηση ενάντια στην Εθνική Αντίσταση, ο Νίκος Γόδας συνελήφθη με ανυπόστατες κατηγορίες. Δικάστηκε από τα απαράδεκτα τρομοκρατικά Έκτακτα Στρατοδικεία. Μάρτυρες κατηγορίας ήταν δύο αδέλφια, Μανιάτες, ασφαλίτες και συνεργάτες των Γερμανών κατά την περίοδο της Κατοχής, τους Λουκά και  Δημήτρη Κασιδιάρη (που μένανε στα Μανιάτικα του Πειραιά). Ο Νίκος Γόδας καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε ζητώντας ως τελευταία χάρη να φορά κατά την υπέρτατη στιγμή της εκτέλεσης τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Αυτή τη φανέλα λοιπόν οι Αδριανόπουλος, Κυριακού, Θεοδωρίδης, ΠΑΕ Ολυμπιακός… την βρώμισαν σήμερα με μνησικακία και ρατσισμό που παραπέμπει ευθέως τόσο στο νεοναζισμό του Κασιδιάρη όσο και στο μίσος των παλαιοελλαδιτών «ιθαγενών» του Μεσοπολέμου ενάντια στους ‘τουρκόσπορους πρόσφυγες’.

Απλώς  οι τότε »ανεπιθύμητοι τουρκόσποροι» σήμερα έγιναν «φιλοξενούμενοι Ρωσοπόντιοι!!! Συνέχεια

10/03/2016 Posted by | -παράνοια, -Ανόητοι, -Εμφύλιος, -Ιδεολογικά, -Κρίση, -Κομμουνισμός, -Νεοελληνικά, -Πειραιάς, Αντιρατσιστικά, Αντιδραστικά, Αναθεωρητισμός | 11 Σχόλια

-Ένας ξεφτυλισμένος Πατρινός, γλύφτης του Μαρινάκη

Περί Αδριανόπουλου και «ρωσοποντίων»

Κανένας άλλος τίτλος πιο ήπιος δεν μας ήρθε στο νου, όταν διαβάσαμε το κείμενο του Ανδρέα Ανδριανόπουλου, γνωστού νεοφιλελέ, ακραίου ισλαμοφόβου και νυν αντιπόντιου ρατσιστή.

Το κείμενό του δεν έχει κανένα άλλο πρόβλημα  πλην της προσπάθειας περιφρόνησης του Ιβάν Σαββίδη με τον απαξιωτικό χαρακτηρισμό «Ρωσοπόντιος». 

Ο «μεγάλος» αυτός Πατρινός «διανοούμενος» έγραψε στην ιστοσελίδα news247.gr άρθρο  με τίτλο «Ο Ρωσοπόντιος εξολοθρευτής«. Αφού γράφει διάφορα υποτιμητικά για τον Ιβάν Σαββίδη, καταλήγει προς το τέλος να χρησιμοποιεί και άλλη μια φορά την απεχθή έκφραση «Ρωσοπόντιος πολέμαρχος της Θεσσαλονίκης«.

Κατ’ αρχάς θα έπρεπε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Ανδριανόπουλο γιατί μας θύμισε ότι ο αντιπροσφυγικός ρατσισμός έχει πλέον εισχωρήσει μέχρι το μεδούλι εκείνων των πολιτικών απογόνων των ενόχων της Μικρασιατικής Καταστροφής. Αυτός λοιπόν, συντοπίτης και πολιτικός κληρονόμος του μεγάλου ενόχου του μικρασιατικού εγκλήματος, του Δημητρίου Γούναρη -που περήφανα οι σύγχρονοι Πατρινοί ανέχονται να φέρει το όνομα ο κεντρικός τους δρόμος-  επέλεξε να συγκρουστεί για ένα  ποδοσφαιρικό ζήτημα χρησιμοποιώντας αντιπροσφυγικούς ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς. Συνέχεια

05/03/2016 Posted by | -προσφυγιά, -παράνοια, Αντιδραστικά | 9 Σχόλια

-Tι σημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

The West Is Reduced To Looting Itself — Paul Craig Roberts

Ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος και διδακτικής αξίας είναι το κατωτέρω απλό, ευανάγνωστο και παραστατικό άρθρο του δρα Πωλ Γκραιγκ Ρόμπερτς, που αναλύει τη μέθοδο λειτουργίας του ΔΝΤ, ως «μηχανής» καταλήστευσης του εθνικού πλούτου χωρών με εύπιστους ή εξαγοράσιμους ηγέτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον του προσδίδουν οι ειδικές αναφορές του στην Ελλάδα, που καθιστούν το άρθρο χρήσιμο ίσως στοιχείο ενδεχόμενης μελλοντικής δικαστικής έρευνας του φακέλου ορισμένων πολιτικών προσώπων, στον καταλογισμό ευθυνών για την θανάσιμη υπερχρέωση της χώρας. Πολύτιμη είναι και η εισφορά του στην ενημέρωση για την συνωμοτική συμφωνία ΗΠΑ-Ε.Ε. (Διατλαντικής Συνεργασίας).

.

Συνέχεια

23/02/2016 Posted by | -παράνοια, -Γεωπολιτικά, -Ιδεολογικά, -Κρίση, -καπιταλισμός, Αντιδραστικά | 2 Σχόλια

-Επιστρέφει και ο βουλγαρικός εθνικισμός;

Η Βουλγαρία αρνείται να επιστρέψει βυζαντινά κειμήλια

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΜΑΣ 

Ηταν η κορυφαία στιγμή της επίσκεψης, στις αρχές της εβδομάδας, του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στη Σόφια, αυτή της παρασημοφόρησής του από τον πρόεδρο της Βουλγαρίας Ρόσεν Πλεβνελίεφ. Και εκεί ο ηγέτης των ορθοδόξων αιφνιδίασε. Ζήτησε από τον κ. Πλεβνελίεφ να επιστρέψει η χώρα του τα βυζαντινά κειμήλια που είχε αρπάξει κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ο βουλγάρικος στρατός από μοναστήρια της Βόρειας Ελλάδας. «Η οριστική επούλωση αυτής της μεγάλης πληγής που παραμένει ανοιχτή θα αποτελούσε μια ιστορική στιγμή στην προεδρική θητεία σας και θα άνοιγε μια νέα χρυσή σελίδα στις σχέσεις της Βουλγαρίας με τους γειτονικούς ορθόδοξους λαούς και την Ενωμένη Ευρώπη», είπε προκαλώντας αμηχανία στον Βούλγαρο πρόεδρο και στους παρευρισκόμενους στην τελετή.

Συνέχεια

29/11/2015 Posted by | -Γεωπολιτικά, -Ιδεολογικά, -εθνικισμός, Αντιδραστικά, Βαλκάνια | Σχολιάστε

-Ο Οκτώβρης του ’17 και το ΚΚΕ του Μαϊλη

Είναι γνωστό ότι το ΚΚΕ είναι μια φίρμα που κατά καιρούς (από την εποχή του ΣΕΚΕ) ελέγχεται από διάφορες ομάδες, οι οποίες συνήθως διαγράφουν η εξαφανίζουν τους προηγούμενους, καθώς και τους ανταγωνιστές τους. Στη σύγχρονη εποχή τη φίρμα κατέχει η ομάδα Μαίλη-παπαρήγα που τώρα έχει ανεβάσει στο θώκο του Γ.Γ. τον Δ. Κουτσούμπα. Το μαϊλειο λοιπόν ΚΚΕ γιόρτασε την επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης στη θεσσαλονίκη με τον τρόπο που το περιγράφει ο Παντέλογλου.

Ε, όχι μια ομιλία για τον Οκτώβρη του 1917, όσα είπε η Αλέκα Παπαρήγα σε αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (7.11.2015)

του Κώστα Παντέλογλου

Σε μια αίθουσα που ο στολισμός της κάθε άλλο παρά παρέπεμπε σε εκδήλωση για την Οκτωβριανή Επανάσταση (ο στολισμός ήταν μόνο ΚΚΕ) η Αλέκα Παπαρήγα υποτίθεται πως αναφέρθηκε, διαβάζοντας μ’ ένα τρόπο επίπεδο, στο θέμα: «Οκτώβρης 1917. Η πορεία προς την νίκη. Διδάγματα – Συμπεράσματα».

Κάθε άλλο! Μια αναφορά στα προβλήματα του ΚΚΕ, όπως τα αντιλαμβάνεται η Μαΐλεια πλευρά, ήταν όσα διάβασε η Αλέκα Παπαρήγα – το 1905, η επανάσταση του Φλεβάρη του 1917, και εκείνη του Οκτώβρη, δεν την απασχόλησαν συγκεκριμένα· δεν έκανε συγκεκριμένη ανάλυση συγκεκριμένης κατάστασης, ώστε να συνάγει διδάγματα, να καταλήξει σε συμπεράσματα.

Συνέχεια

20/11/2015 Posted by | -Ιστορικά, -Ιδεολογικά, -Κρίση, -Κομμουνιστική Διεθνής, -Κομμουνισμός, -Νεοελληνικά, -Nεοελληνικός ανορθολογισμός, Αντιδραστικά, Αναθεωρητισμός, ΚΚΕ | 4 Σχόλια

-O Φίλης, οι Αρνητές και οι υποκριτές ποντιοπατέρες

Ο Οργανωμένος Ποντιακός χώρος, ο Φίλης, και
οι σύγχρονοι Ποντιομάχοι …

 του Θρασύβουλου Ευτυχίδη
.
Όλο αυτό το διάστημα, απέφυγα να πάρω θέση στο ζήτημα που ξαφνικά δημιουργήθηκε και αφορά άρθρο του νυν Υπουργού Παιδείας κ. Νίκου Φίλη και τότε δημοσιογράφου στην «ΑΥΓΗ» στις 20.08.2014 !!! με τον τίτλο «Παλαιοκομματισμός και «Γενοκτονία»«.
.
Δεν θέλω να μείνω στην τότε εκφρασμένη θέση του δημοσιογράφου Φίλη με την οποία σαφώς και διαφωνώ. Οφείλω όμως να επισημάνω ότι τον καιρό εκείνο δεν θυμάμαι να υπήρξε τέτοια αντίδραση ή μάλλον για να ακριβολογώ δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Βέβαια τότε το θέμα για να χρησιμοποιήσουμε μια λαϊκή έκφραση απλά δεν πουλούσε. Σιγά μην καταδεχθεί ο Οργανωμένος Ποντιακός χώρος να ασχοληθεί με ένα δημοσιογράφο της Αυγής.
 .
Ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα όταν ένας Βουλευτής Ποντιακής καταγωγής της Νέας Δημοκρατίας (τυχαία … δε νομίζω), μάλλον φανατικός αναγνώστης της Αυγής (επίσης δε νομίζω) ανακαλύπτει το άρθρο και καταθέτει επερώτηση στη Βουλή!!!

28/10/2015 Posted by | -παράνοια, -Ιδεολογικά, -Κρίση, -Πολιτική, -ΣύΡιζΑ, -Σύλλογοι, -εθνικισμός, -Nεοελληνικός ανορθολογισμός, Αντιδραστικά, Αναθεωρητισμός, ΠΟΕ | 3 Σχόλια

-Ένας Ελληνο-βρετανός ήρωας ενάντια στον ισλαμοφασισμό

«Η υπόθεση των Κούρδων μας αφορά όλους»

Konstandinos Erik ScurfieldΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Στις 3 Μαρτίου, η Ελληνίδα Βασιλική Σκάρφιλντ θα γιόρταζε με τον Βρετανό αρχαιολόγο Κρις την επέτειο του γάμου τους, που τους χάρισε τέσσερα παιδιά, στο Μάνσφιλντ, μια βιομηχανική πόλη 85.000 κατοίκων, στην Αγγλία. Ομως το τηλεφώνημα που δέχτηκαν από δημοσιογράφο του Guardian εκείνο το μουντό πρωινό θα άλλαζε για πάντα το νόημα της επετείου στη συνείδησή τους. Ο 25χρονος γιος τους Κωνσταντίνος Ερικ Σκάρφιλντ είχε σκοτωθεί, μία μέρα νωρίτερα, στο συριακό χωριό Τελ Χάμες, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, μαχόμενος, στο πλευρό Κούρδων ανταρτών, τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους. Αυτές τις μέρες, η κυρία Βασιλική βρίσκεται στην Αθήνα για να προωθήσει την καμπάνια που έχει ξεκινήσει στην Αγγλία, στη μνήμη του γιου της: μια καμπάνια για την ενίσχυση των Κούρδων μαχητών που αποτελούν, στη συνείδησή της, «τον προμαχώνα του πολιτισμού απέναντι σε μια βαρβαρότητα που μας απειλεί όλους».
Συνέχεια

08/10/2015 Posted by | -Διάφορα, -Ισλαμ, -Ιδεολογικά, -Κουρδικό, Αντιρατσιστικά, Αντιδραστικά, Μέση Ανατολή | 3 Σχόλια

-Ποντιακές χαζομαρούλες….

Γύρω από την  2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας στη Θεσσαλονίκη που θα γίνει από την Παρασκευή 2 έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου ξαναπαίζεται η φαρσοκωμωδία με τους Νεοέλληνες αυτόκλητους «προστάτες» του ποντιακού ελληνισμού.  Ο φόβος μπας και τα πρόβατα ξυπνήσουν και χάσουν τον έλεγχο του κοπαδιού τους οδηγεί για άλλη μια φορά να σαμποτάρουν  κάποιες προσπάθειες που επιχειρούν να ξεμπλοκάρουν το ποντιακό κίνημα. Και ακριβώς για να αποδείξουν ότι κάτι κάνουν, προσπαθούν να αξιοποιήσουν τις παλιές βλακείες του Ν. Φίλη, για τις οποίες ΟΥΔΕΝ ΕΠΡΑΞΑΝ την εποχή που γίνονταν. (Εννοούμε την «αγωνιστική» επιστολή που έστειλε η ΔΙΣΥΠΕ παγκόσμια οργάνωση-φάντασμα των 2.5 Ομοσπονδιών στον Ν. Φίλη)

Ένα καλό κείμενο για τα σημερινά δρώμενα είναι του Βλάση Αγτζίδη εδώ:
https://kars1918.wordpress.com/2015/10/01/global-conference-of-pontian-youth/ , ο οποίος γράφει:

———————————————–

Συνέχεια

01/10/2015 Posted by | -παράνοια, -Ανόητοι, -Ιδεολογικά, -Κρίση, -Nεοελληνικός ανορθολογισμός, Αντιδραστικά, ΕΣΣΔ, ΠΟΕ | 4 Σχόλια

Oι «κόκκινες» κατσαρόλες στους δρόμους της Αθήνας

Οι «cacerolazos» του Περισσού

Είναι γνωστό ότι το ΚΚΕ αρνήθηκε να πάρει μέρος σε μια κυβέρνηση της Αριστεράς με τον Σύριζα, υποχρεώνοντάς τον με τον τρόπο αυτό να αναζητήσει τη συνεργασία των Ανέλ. Όχι μόνο αρνήθηκε η ηγεσία του ΚΚΕ να συμμετάσχει στην προσπάθεια διάσωσης του ελληνικού λαού από τα  νύχια των δανειστών, αλλά  πρωτοστατεί στην υπονόμευση της κυβέρνησης της Αριστεράς, τη στιγμή που τα προηγούμενα χρόνια κατηγορήθηκε ότι υπήρξε ανεκτικός με τη διακυβέρνηση της Δεξιάς και ότι κάποιες φορές λειτούργησε ως το μακρύ κατασταλτικό της χέρι. Βλέπε ΕΔΩ….

Έτσι, η πρώτη (μάλλον δεύτερη, γιατί προηγήθηκε η Ανταρσύα) αντι-αριστερή διαδήλωση οργανώνεται την Παρασκευή  από το ΚΚΕ, φέρνοντας στο νου τις αντιδραστικές διαδηλώσεις με τις κατσαρόλες στη Χιλή ενάντια στον Αλιέντε.  Τότε, φθινόπωρο του ’72, με διάφορες αφορμές και προσχήματα, διαδηλώσεις υποκινούμενες από την αντιπολίτευση διαδέχονταν η μία την άλλη, με αποκορύφωμα τα περίφημα «cacerolazos», τις διαμαρτυρίες των γυναικών που έβγαιναν στους δρόμους χτυπώντας τις κατσαρόλες τους. Και το κόμμα του Αλιέντε ήταν κάτι σαν τον σημερινό Σύριζα. Σύντομα οι «cacerolazos»πέτυχαν το στόχο τους. Ο Αλιέντε ανατράπηκε και η κυριαρχία της αποκρουστικής ακροδεξιάς σφράγισε τη μοίρα της Χιλής. Κάτι τέτοιο ονειρεύονται για την Ελλάδα οι ηγέτες του ΚΚΕ; Γνωρίζουμε από το Μεσοπόλεμο, ότι σε αντίστοιχες κοινωνικο-οικονομικές καταστάσεις κερδισμένη και νικήτρια βγαίνει η ρατσιστική ακροδεξιά και όχι η Αριστερά… Ελπίζουν ότι αυτοί θα την γλυτώσουν;

Τι προσπαθεί να πετύχει το ΚΚΕ 

Συνέχεια

26/02/2015 Posted by | -παράνοια, -Ανόητοι, -Ιδεολογικά, -Κρίση, -Nεοελληνικός ανορθολογισμός, Αντιδραστικά | 11 Σχόλια

-Ο Κνίτης, ο Χίτης και ο Ρατσιστής…

Μάνος Δούκας: Ένας ρατσιστής εκπαιδευτικός από τη Μυτιλήνη

Το ότι ο ρατσισμός -και δη ο αντιπροσφυγικός- υπήρξε το χαρακτηριστικό της ακροδεξιάς είναι γνωστό από το Μεσοπόλεμο, όταν οι δεξιοί παρακρατικοί έκαιγαν τις παράγκες των προσφύγων και οι δημοσιογράφοι τους απαιτούσαν να επιβληθούν στους πρόσφυγες να φορούν κίτρινα περιβραχιόνια για να τους ξεχωρίζουν από τους καθαρόαιμους «Έλληνες»…

Γνωστό είναι επίσης ότι σήμερα, που για πρώτη φορά από την εποχή της Ελεύθερης Ελλάδας και της ΠΕΕΑ, υπάρχει αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα, αυτοί που πρωτίστως και λυσσασμένα την εχθρεύονται και την υπονομεύουν είναι οι «σύντροφοι» του ΚΚΕ. Επίσης γνωστό είναι ότι οι γραφειοκράτες του ΚΚΕ, προσπαθούν να γκετοποιήσουν το χώρο τους και να αλλοτριώσουν τα πρόβατά τους (μέλη και οπαδούς), ξαναγυρίζοντας πίσω, στις πιο αυταρχικές και αντιλαϊκές παραδόσεις του κινήματος. Επί πλέον έχουν αποφασίσει για πρώτη φορά μετά το 1935 (όταν υιοθετήθηκε η γραμμή των αντιφασιστικών Λαϊκών Μετώπων στο 7ο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς) ότι «τέρμα πια τα λαϊκά μέτωπα. Εμπρός για τη σοσιαλιστική επανάσταση».  Και αυτό τη στιγμή που ανακηρύσσουν σε άγιο του ελλαδικού κομ. κινήματος τον Νίκο Ζαχαριάδη, πατέρα της άποψης των Λαϊκών Μετώπων και των σταδίων.

Όμως  κάποιοι από αυτούς, εκτός από εμμονικοί αντιΣΥΡΙΖΑ, είναι και αντιπόντιοι ρατσιστές. Ή τουλάχιστον τους λείπει παντελώς το κριτήριο για να κατανοήσουν που σταματά το χιούμορ και που αρχίζει ο ρατσισμός και η στοχοποίηση πληθυσμιακών ομάδων.

Πρόσφατη απόδειξη αυτής της διαπίστωσης αποτελεί το κείμενο -απλοϊκό και κινδυνολογικό- ενός συνδικαλιστή του ΠΑΜΕ, υπ. δημοτικού συμβούλου στη Μεταμόρφωση Αττικής. Και αυτός ο άνθρωπος τυχαίνει να είναι εκπαιδευτικός, μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών  και του ΔΣ Ε΄ ΕΛΜΕ. Συνέχεια

13/02/2015 Posted by | -Ανόητοι, -Ανέκδοτα, -Εκλογές, -Ιδεολογικά, -Κομμουνισμός, -Nεοελληνικός ανορθολογισμός, Αντιρατσιστικά, Αντιδραστικά | 4 Σχόλια

-Μεταξύ ακροδεξιών, κέρδισε ο γνήσιος

«…Αν θέλει κανείς να βρει και δεύτερο νικητή στις χτεσινές εκλογές μετά τον θρίαμβο του ΣΥΡΙΖΑ, δύσκολα θα αποφύγει να αναφέρει τη Χρυσή Αυγή…. Ο λόγος είναι ότι ενώ οι διωκτικές αρχές και η Δικαιοσύνη έθεσαν από το 2013 τις πρώτες βάσεις για την αντιμετώπιση του νεοναζιστικού εγκληματικού φαινομένου, δεν υπήρξε όλο αυτό το διάστημα μια ανάλογη αντιμετώπιση σε πολιτικό επίπεδο από τα κόμματα του λεγόμενου «συνταγματικού τόξου». Μάλιστα, κατά την προεκλογική περίοδο εξαφανίστηκε εντελώς από την πολιτική συζήτηση το πρόβλημα αυτό, κανείς δεν ασχολιόταν με την ύπαρξη αυτού του αγκαθιού στα πλευρά της δημοκρατίας. Λες και ο φασισμός και ο ρατσισμός θα εξαφανιστούν αυτόματα μετά από κάποιο θαύμα, μαζί με την κατάργηση των μνημονίων…»

Δημήτρης Ψαρράς
Εφημερίδα των Συντακτών

Μπορεί η ναζιστική οργάνωση να μην έφτασε τα ποσοστά των ευρωεκλογών του Μαΐου (9,38%), αλλά το γεγονός ότι προσέγγισε τις επιδόσεις της κατά τις προηγούμενες εθνικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2012 (6,97 και 6,92%) ασφαλώς επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι δεν πρόκειται για ένα κόμμα-πομφόλυγα, το οποίο γεννήθηκε μέσα στις συνθήκες της κρίσης και θα εξαφανιστεί με τον ίδιο αιφνίδιο τρόπο που εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή της κρίσης το 2010-2011.

Συνέχεια

26/01/2015 Posted by | -παράνοια, -Ιδεολογικά, -Κρίση, -Νεοελληνικά, -Νεοναζισμός, -Πολιτική, -εθνικισμός, -Nεοελληνικός ανορθολογισμός, φασισμός, Αντιρατσιστικά, Αντιδραστικά | 1 σχόλιο

-Η Σία, η γενοκτονία, η υποκρισία…

 Όταν οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους

.

Καιρό θέλαμε να κάνουμε αυτή την ανάρτηση που αναδεικνύει την υποκρισία και το βαθύτατο αμοραλισμό μιας τάσης που ενυπάρχει στην αριστερά και αποτελεί έως σήμερα το θεματοφύλακα της παραδοσιακής αντιδραστικής στάσης κατά της προσφυγιάς του 1922 και των αιτημάτων που θέτει σήμερα η κοινωνία των προσφυγικών οργανώσεων….
 .
Στο πλαίσιο του του 3ου Φεστιβάλ της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, στις 5 του Οκτώβρη του 2014, έγινε μια εκδήλωση με αφορμή τα αιματηρά γεγονότα στη Γάζα που υπήρξαν αποτέλεσμα της σκληρής επίθεσης και καταστολής που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός:
.
sia -oktovrios 2104
.
Αυτό που μας εντυπωσίασε στη συγκεκριμένη εκδήλωση είναι ότι με ιδιαιτέρως μεγάλη ευκολία χρησιμοποιείται ο όρος «γενοκτονία» τόσο από τη Σία Αναγνωστοπούλου, όσο και από τον εκπρόσωπου του Δικτύου, τη στιγμή και οι δυό (Σία+Δίκτυο) ανήκουν στην ομάδα των Αρνητών της Γενοκτονίας που διέπραξε ο τουρκικός μιλιταριστικός εθνικισμός κατά των χριστιανικών ομάδων της Ανατολής (Αρμενίων, Ελλήνων Ασσυρίων).

 .

Άραγε δεν γνωρίζουν τι σημαίνει ο όρος αυτός στο Διεθνές Δίκαιο; Είναι τόσο ημιμαθείς;

 .

Ή συμβαίνει ακριβώς αυτό που βλέπουμε παντού ολόγυρα στο νεοελληνικό μίζερο κόσμο μας: Είναι απλώς υποκριτές!  Φτηνοί στο αλεύρι  και ακριβοί στο πίτουρο… Συνέχεια

25/11/2014 Posted by | -προσφυγιά, -παράνοια, -Άρνηση Γενοκτονίας, -Αρνητές Γενοκτονίας, -Ανόητοι, -Γενοκτονία, -Γενοκτονία στην Ανατολή, -Δωσιλογισμός, -Ιδεολογικά, -Λαμόγια, -Νεοελληνικά, -Πολιτική, -εθνικισμός, -Nεοελληνικός ανορθολογισμός, Αντιρατσιστικά, Αντιδραστικά, Αναθεωρητισμός, Μικρά Ασία | 6 Σχόλια

-Ο χρυσαυγιτισμός στα Βαλκάνια

alvanoi eyhnikistes 2014 3

Οι autochtonous του μίστερ Μπιν  και μια εξαιρετική συνέντευξη του Αλβανού Fatos Lubonja!

του Ά. Κουιράκη (*)

Η πρόσφατη χαζοπρόκληση των εθνικιστών Αλβανών υπό τα χειροκροτήματα του πρωθυπουργού της χώρας ξανάφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της κυριαρχίας των ακροδεξιών – αλυτρωτικών απόψεων σε κάποιες από τις ελίτ που κυβερνούν τον μετακομμουνιστικό κόσμο. Στην Ελλάδα ευτυχώς το φαινόμενο αυτό κατεστάλη εγκαίρως με την παραπομπή στη δικαιοσύνη των ηγετών της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης. Προς το παρόν φαίνεται να επικρατεί νηφαλιότητα. Τα κατάλοιπα 120020.jpgτης ακροδεξιάς πολιτικής είναι μάλλον αστειότητες τύπου «Στόχος» καθώς και εκφράσεις περιθωριακών ανεγκέφαλων τύπων, χωρίς αυτή η διαπίστωση να προκαλεί τον εφησυχασμό, μιας και «επιφανείς» κυβερνητικοί θήτευσαν παλιότερα στο βούρκο της χουντικής ακροδεξιάς. Το θέμα αυτό το αναπτύξαμε και εμείς από παλιά και άλλοι ακόμα περισσότερο,

Συνέχεια

20/10/2014 Posted by | -παράνοια, -Ανόητοι, -Γεωπολιτικά, -Ιδεολογικά, -Κρίση, -Πολιτική, -αντιφασιστικά, -εθνικισμός, -ιστορίες του κ. Κόινερ, φασισμός, Αντιρατσιστικά, Αντισημιτισμός, Αντιδραστικά, Βαλκάνια | 2 Σχόλια

-το «αριστερό Χαλιφάτο», κάποιες γελοιότητες στο χώρο της Αριστεράς και η υποκρισία του δεξιού νεοφιλελευθερισμού

Αριστερό Χαλιφάτο δεν υπάρχει, αλλά…

του Τάσου Παππά
από το left.gr

Οι ευθύνες της Δύσης για όσα συμβαίνουν σήμερα στις εύφλεκτες περιοχές του κόσμου όπου κυριαρχεί το μουσουλμανικό στοιχείο.

Στο πολύ ενδιαφέρον άρθρο του στην «Εφ.Συν.» (10-9-2014), ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος επιτίθεται σε κείνο το κομμάτι της Αριστεράς που αγκαλιάζει οτιδήποτε δηλώνει αντιδυτικό, το βαφτίζει με απύθμενη επιπολαιότητα αντικαπιταλιστικό και αντιιμπεριαλιστικό, ακόμη κι αν μετέρχεται φρικώδη μέσα για να επιβληθεί, ακόμη κι όταν η επιθετική μανία του χτυπάει αδιακρίτως πλούσιους και φτωχούς, θρησκευόμενους και μη, αιχμαλώτους πολέμου και άμαχους, γυναίκες και παιδιά. Η αντίληψη που επιβιώνει σ’ ένα τμήμα της Αριστεράς ότι «ο εχθρός του εχθρού μου είναι εν δυνάμει φίλος μου» είναι υπεύθυνη για πολλές τραγικές διαψεύσεις που έχει βιώσει η Αριστερά στην πολυτάραχη διαδρομή της.

Συνέχεια

15/09/2014 Posted by | -παράνοια, -Ανόητοι, -Ισλαμ, -Ιδεολογικά, -Nεοελληνικός ανορθολογισμός, Αντισημιτισμός, Αντιδραστικά, Μέση Ανατολή | 5 Σχόλια

-«Έτσι γ@μιέται η Αγιά Σοφία»

Μη σοκάρεστε αγαπητοί φίλοι.

Έτσι θα φωνάζουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της κάθε κολοπετεινίτσας την ώρα που η ομάδα τους θα βάζει γκολ στην ΑΕΚ. Και την ευθύνη θα έχουν αφενός όσοι διέπραξαν την ιεροσυλία να μετατρέψουν ένα σύμβολο της ρωμιοσύνης σε εμπορικό σήμα ενός επιχειρηματία και αφετέρου όσοι ανέχτηκαν την Ύβρι….

Φαίνεται ότι το παιχνίδι της κονόμας που παίζεται είναι πολύ μεγάλο και έχει και πολλές προεκτάσεις. Τα όσα συμβαίνουν στη Νέα Φιλαδέλφεια περιγράφονται στο παρακάτω κείμενο του Κώστα Παντέλογλου από το σαιτ «Ο κόσμος της Νέας Φιλαδέλφειας». Εμείς πρωτοαγγίξαμε το θέμα της παρέμβασης των ίδιων παραγόντων στον οργανωμένο ποντιακό χώρο με το κείμενό μας «Γιατί πρέπει να βγει η Δούρου στην περιφέρεια Αττικής«. Mια παρέμβαση όπου πράκτορες και ασφαλίτες, κομμουνιστές και ακροδεξιοί, βαθιοί Πασόκοι και νεοδημοκράτες, παρεϊτσα με μεγαλογιατρούς της Θεσσαλονίκης και διάφορους άλλους ανεκδιήγητους τύπους, προσπάθησαν να ελέγξουν έναν σημαντικό  κοινωνικό χώρο για να τον χρησιμοποιήσουν για τα άνομα σχέδια τους. Σ’ αυτή την προσπάθεια θα επανέλθουμε, σχολιάζοντας και καταγγέλοντας.

Προς το παρόν ας επικεντρωθούμε στα της ΑΕΚ, που από σύμβολο προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής έχει καταντήσει μέσο εκμετάλλευσης των προσφύγων

 

Η Βουλή των Ελλήνων και το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής κλπ.
(στο φως όσων συμβαίνουν στη Νέα Φιλαδέλφεια μήνες τώρα!)

του Κώστα Π. Παντελόγλου
http://goo.gl/hLml9C

 

Απευθύνομαι στους βουλευτές της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και σε όσους μετέχουν του πρώτου θερινού τμήματός της για να τους πω:

Συνέχεια

23/06/2014 Posted by | -προσφυγιά, -Ανόητοι, -Κρίση, -Λαμόγια, -Νεοελληνικά, -καπιταλισμός, -Nεοελληνικός ανορθολογισμός, Αντιδραστικά | 5 Σχόλια

-Oι Έλληνες της Μαριούπολης καταγγέλλουν την ψευτοΔΙΣΥΠΕ του Παρχαρίδη

Όταν οι ανεύθυνοι μιλούνε για ευθύνη

Η καταστροφή της προσπάθειας για δημιουργία τριτοβάθμιου οργάνου του ποντιακού ελληνισμού υπό την επωνυμία Διεθνής Συνομοσπονδία Ποντιακού Ελληνισμού (ΔΙΣΥΠΕ) ακυρώθηκε εξαιτίας της λυσσασμένης επιμονής του επί τρεις θητείες προέδρου της ΠΟΕ κ. Παρχαρίδη. Καθώς το καταστατικό απαγόρευε τέταρτη θητεία, θέλησε ο ανεκδιήγητος να διατηρεί μια καρέκλα για τον εαυτό του. Και έτσι επέλεξε να διεκδικήσει την προεδρεία στην υπό δημιουργία ΔΙΣΥΠΕ.  Φυσικά δεν του βγήκε. Γιατί όσοι ήξεραν, δεν ήθελαν η  ΔΙΣΥΠΕ να έχει την κατάντια της ΠΟΕ. Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό. Ο Παρχαρίδης και οι φίλοι του, που δυστυχώς είναι αρκετοί και πονηροί, ήρθαν σε απόλυτη ρήξη με τις ποντιακές ομοσπονδίες της πρώην ΕΣΣΔ. Και όταν δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν συσχετισμούς υπέρ του προσώπου του, άρχισαν τα γνωστά τανιμανιδικά νομικίστικα κόλπα. Το αποτέλεσμα ήταν να αποχωρήσουν οι ομοσπονδίες της πρώην ΕΣΣΔ…

Μετά από μια μεγάλη περίοδο απραξίας, επιχείρησε ο Παρχαρίδης με βιτρίνα άλλον έναν αντίστοιχο, τον Αντωνιάδη, να ξαναζωντανέψουν το πτώμα της ΔΙΣΥΠΕ με την συνεπικουρία  των «κολλητών» του από Αμερική και Γερμανία. Όλοι αυτοί, την προηγούμενη περίοδο, είχαν απαραδέκτως κινδυνολογήσει, ελεεινολογήσει και υποτιμήσει τους Έλληνες της πρώην ΕΣΣΔ. Ο ενδοποντιακός ρατσισμός βρήκε την αποθέωσή του εκείνη την εποχή: «Ε όχι και να αφήσουν αυτοί οι ευρωπέοι Πόντιοι την ηγεσία στους Ρωσοπόντιους!!!»

Και τώρα, αφού η ΠΟΕ με άλλες 2,5 ομοσπονδίες εξίσου ανεύθυνων, συνέστησε παγκόσμιο όργανο και -ως αποκορύφωμα του θράσους, ή μάλλον καλύτερα: της αφέλειας και της χαζομάρας- έστειλε επιστολή σ’ αυτούς που συκοφάντησε και ανάγκασε να αποχωρήσουν για να τους διαβεβαιώσει για την αγάπη, τα πατριωτικά αισθήματα και την «ευθύνη»  προς αυτούς. Η Ομοσπονδία των Ελλήνων της Ουκρανίας     απάντησε με τον παρακάτω τρόπο στους Πόντιους παλιοελλαδίτες (και συνεπικουρούντες) που έχουν καταστρέψει κάθε δυνατότητα σοβαρότερης παρέμβασης.

—————————–

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ 

Μαριούπολη, 07-02-2014

Προς: Διεθνή Συνομοσπονδία Ποντίων Ελλήνων
Αρ. πρ. 16

κο Γ. Παρχαρίδη,  κ. Αντωνιάδη

Διαβάζοντας την επιστολή σας από τις 27-01-2014 (αρ.πρ. 16 ) αισθάνθηκα πόνο και ντροπή και πρώτα απ΄ όλα για σας τους ίδιους.

Η επιστολή θα έπρεπε να είχε αρχίσει από την ανάλυση των λαθών σας, που ήταν θανατηφόρα για το ΔΙ.ΣΥ.ΠΕ. Χάρη στις ασυγκράτητες φιλοδοξίες σας και στην επιδίωξη σας να κατέχετε τις καθοδηγητικές θέσεις, εσείς διαλύσατε την Παγκόσμια οργάνωση Ποντίων, την οποία εμείς με τόσο κόπο συγκεντρώσαμε.

Και εσείς τώρα με τι συνείδηση γράφετε «…έχοντας πλήρη συναίσθηση των ευθυνών που αναλαμβάνει αλλά και του όγκου των προβλημάτων που απασχολούν τον Ποντιακό Ελληνισμό»; Με αυτή την «ευθύνη» εσείς συζητούσατε με τον Πρωθυπουργό συμπεριλαμβανομένου και το θέμα των ελλήνων μεταναστών;

Συνέχεια

07/03/2014 Posted by | -παράνοια, -Ανόητοι, -Ανέκδοτα, -Δωσιλογισμός, -Εμφύλιος, -Ιδεολογικά, -Κρίση, -Λαμόγια, -Nεοελληνικός ανορθολογισμός, Αντιδραστικά, ΕΣΣΔ, ΠΟΕ | 10 Σχόλια

-Οι ελλαδίτες Πόντιοι και οι Έλληνες της Κριμαίας

Ένα έγκλημα διαρκείας!

Ενώ η  Ουκρανία συνταρράσεται, η Κριμαία απειλείται με πόλεμο, οι νεοναζί Ουκρανοί στοχοποιούν τις μειονότητες, οι Ρώσοι, οι  Αμερικανοί και οι Γερμανοί παίζουν τα γεωπολιτικά τους παιχνίδια, ετοιμάζοντας νέες Αμπχαζίες, νεκρούς και πρόσφυγες, οι ελλαδίτες Πόντιοι των Παρχαρίδη-Τανιμανίδη τί κάνουν μπροστά στη νέα απειλή;

-Αναπτύσσουν διαδικασίες ανάδειξης των ζητημάτων;
-Ευαισθητοποιούν την κοινή γνώμη;
-Πρωτοπορούν σε κινήματα αλληλεγγύης;

Ή μήπως κάποιοι ακονίζουν  χαρούμενοι τα μαχαίρια και τρίβουν την κοιλιά τους ονειρευόμενοι νέα προγράμματα και κονόμες μαζί με κάποιον νέο Ξυνή;

Ή κάποιοι άλλοι βλέπουν τους ομογενείς συμπατριώτες μας, όπως τους Πακιστανούς στην τηλεόραση;

Και αν για την πρώτη ερώτηση-υπόθεση ερωτούνται οι παλιοί νταβατζήδες του «οργανωμένου» ποντιακού χώρου, για τη δεύτερη υπονοούνται οι νέοι, οι της ΠΟΕ, αυτούς που γέννησε η αθλιότητα του κ. Παρχαρίδη (και των υποτακτικών του), με το δεσποτικό τρόπο λειτουργίας, με την κήρυξη ενός ενδοποντιακού εμφύλιου πολέμου, με την ανάδειξη και τη χρησιμοποίηση της αθλιότητας της ψευτιάς και  της λωποδυσιάς, με την χειρότερη μορφή κακεντρεχούς συνδικαλισμού, με την περιφρόνηση των νεοπροσφύγων, τους οποίους εκμεταλλεύτηκε οικονομικά και το χειρότερο: έκοψε κάθε σχέση με τους Πόντιους της πρώην ΕΣΣΔ καταστρέφοντας για εγωιστικούς λόγους, με την απίστευτη μικρομυαλιά και μωροφιλοδοξία που τον χαρακτηρίζει, το φιλόδοξο πείραμα της ΔΙΣΥΠΕ.

Kαι φυσικά από την κριτική δεν θα έπρεπε να απουσιάζουν οι πασοκογενείς πρώην ιδιοκτήτες του ποντιακού χώρου της Αθήνας, που αφού τον εξευτέλισαν προτάσσοντας τα προσωπικά τους συμφέροντα, τον παρέδωσαν στη συνεργασία σταλινικών-ακροδεξιών…

Βεβαίως, συνυπεύθυνοι στο έγκλημα  της καταστροφής της  παγκόσμιας ποντιακής οργάνωσης –που τόσο απαραίτητη είναι στις σημερινές συνθήκες– είναι και οι συνεργοί του κ. Παρχαρίδη, οι εξ Αμερικής και Γερμανίας σφουγκοκωλάριοι.

Συνέχεια

02/03/2014 Posted by | -παράνοια, -Δωσιλογισμός, -Κρίση, -Λαμόγια, -Nεοελληνικός ανορθολογισμός, Αντιδραστικά, ΕΣΣΔ | 13 Σχόλια

-ΕΔΑΔ: H Γενοκτονία και η «δικαιοσύνη» των συνενόχων…

Ο μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος, μετά το τέλος της ανθρωποσφαγής στην Ανατολή  την περίοδο
1914-1923 έγραψε:
«Με την ένοχη συμμετοχή δύο μεγάλων δυνάμεων της Δύσεως,
της Γερμανίας και της Αυστρίας κατά τα έτη 1914-1918,
εσφάγη από τους Νεότουρκους ολόκληρον έθνος, το Αρμενικόν και εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων απεσπάσθησαν βιαίως των εστιών τους και απέθανον εις την εξορία.
Με την ένοχη συμμετοχή των συμμαχικών Χριστιανικών δυνάμεων της Δύσεως κατά τα έτη 1919-1922, το εθνικό κίνημα των Τούρκων υπό τον Μουσταφά Κεμάλ, συνεπλήρωσε το έργο των Νεοτούρκων
«.

856859Η διαπίστωση αυτή επανήλθε ξανά στη θύμισή μας μετά την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) που δικαίωσε έναν Τούρκο εθνικιστή (εθνικοσοσιαλιστή καλύτερα), που είχε ζητήσει να μπορεί να αμφισβητεί τη Γενοκτονία των Αρμενίων, ενάντια στον πολιτισμικό αγαθό που είχε κερδίσει έως τώρα η Ευρώπη: την υπεράσπσιη της Μνήμης των θυμάτων από τους απογόνους των δολοφόνων. Επίσης το δικαστήριο ξεχωρίζει τη Γενοκτονία των Εβραίων από τους Ναζί, θεωρώντας ότι είναι η μόνη αδιαμφισβήτητη. Σύμφωνα λοιπόν με το νομικό πολιτισμό της Ευρώπης -όπως εκφράζεται από το ΕΔΑΔ- υπάρχουν γενοκτονημένοι α’  διαλογής και γενοκτονημένοι για πέταμα (που συνεχώς πρέπει να αποδεικνύουν στους απογόνους των δολοφόνων και τους πληρωμένους συμπαραστάτες τοτυς ότι υπέστησαν γενοκτονία)!!! Η απόφαση αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι εκείνη η συνενοχή των δυτικών της περιόδου 1914-1923 συνεχίζεται και σήμερα με τον ίδιο κυνικό τρόπο….

 Η είδηση, όπως μεταδόθηκε από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι η εξής:

ΕΔΑΔ: Δεν είναι ποινικό αδίκημα η άρνηση της γενοκτονίας των Αρμενίων 

Η άσκηση ποινικής δίωξης κατά ενός ανθρώπου και η καταδίκη του επειδή αρνείται την γενοκτονία των Αρμενίων το 1915 συνιστά επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης, απεφάνθη σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), δικαιώνοντας έναν Τούρκο που είχε καταδικαστεί στην Ελβετία.

Συνέχεια

20/12/2013 Posted by | -προσφυγιά, -Άρνηση Γενοκτονίας, -Αρμένιοι, -Γενοκτονία, -Γενοκτονία στην Ανατολή, -Ιστορικά, -Ιδεολογικά, -Λαμόγια, -Μνήμες, -Τουρκία, Αντιρατσιστικά, Αντισημιτισμός, Αντιδραστικά, Αναθεωρητισμός, Μικρά Ασία | 6 Σχόλια

-Η Ρεπούση, ο Καλεντερίδης, η Γενοκτονία και η ελληνική απατεωνιά…

«Το ‘να χέρι νίβει τ’ άλλο και τα δυό το πρόσωπο»

Γράψαμε παλιότερα ότι η Ρεπούση με τις χαζομάρες της υπήρξε το καλύτερο πλυντήριο των αχρείων και των παραδοσιακών αντιπροσφύγων, των οποίων οι πολιτικοί πρόγονοι βαρύνονται (ένεκα των πολιτικών που ακολούθησαν) με εγκλήματα κατά του ελληνισμού του Πόντου και της Μικράς Ασίας.

Έτσι ξαναγίναμε ξαφνικά μάρτυρες αυτού του κανόνα μ’ ένα άρθρο του Καλεντερίδη, στο οποίο δικαίως κατακεραυνώνεται η άνιση και μεροληπτική μεταχείριση των γενοκτονημένων λαών στο λεγόμενο Αντιρατσιστικό  Νομοσχέδιο, το οποίο ήρθε από τη μνημονιακή κυβέρνηση για ψήφιση στη Βουλή. Δες: http://mikrasiatis.gr/ethpsan-ti-genoktonia-apo-to-antiratsistiko-nomosxedi/

Το Νομοσχέδιο αυτό είναι δημιούργημα της δικομματικής κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου και αποτυπώνει την αντίληψη που έχουν, αλλά και τις δουλείες που εξυπηρετούν.

Ο μοναδικός ένοχος είναι η κυβέρνηση.

Όμως ο κ. Καλεντερίδης,  ενώ καταγγέλει την μεθόδευση τι κάνει; Εξαπατά και πλαστογραφεί.

Προβάλλει ως ηθικό αυτουργό την Ρεπούση και αυτά που έκανε την εποχή της συγκυβέρνησης με Σαμαρά-Βενιζέλ-ο-Κουβέλη, την οποία την παρουσιάζει ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ;

Τι είναι αυτό;   Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΑΤΕΩΝΙΑ! 

Γιατί η Ρεπούση δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά της ΔΗΜΑΡ και την κίνηση την έκανε όταν η ΔΗΜΑΡ ήταν στην κυβέρνηση, όταν δηλαδή υλοποιούσε τα μνημόνια η κυβέρνηση  Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη.

Αλλά και πάλι, για την οπτική του Νομοσχεδίου η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή:  

η Ρεπούση φταίει ή η κυβέρνηση;

Συνέχεια

23/11/2013 Posted by | -παράνοια, -Ανόητοι, -Λαμόγια, -Mειονότητες στην Τουρκία, -Nεοελληνικός ανορθολογισμός, Αντιρατσιστικά, Αντιδραστικά, ΚΚΕ, ΠΟΕ | | 7 Σχόλια

-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: Η άκρη του φασιστικού παγόβουνου

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΟΒΟΥΝΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

του Λάζαρου Κουμπουλίδη

Ας είμαστε ειλικρινείς. Για να δώσουμε λύσεις οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Για να υπάρξει λύση στο πρόβλημα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα κατάματα. Ναι! Η Ελληνική Κοινωνία μαστίζεται από φυλετικό και θρησκευτικό ρατσισμό. Είναι μια παραδοχή η οποία στηρίζεται σε δεδομένα τα οποία βρίσκονται μπροστά μας, σε κάθε έκφανση της κοινωνικής και πολιτικής ζωής του  τόπου μας. Η Ελλάδα είναι μία χώρα όπου ευδοκιμεί ο ρατσισμός και ο φασισμός.

Follow 2Αν τολμήσουμε να κάνουμε μία αναδρομή στο κοντινό μας παρελθόν, και δούμε την προβολή του στο σημερινό παρόν, είμαστε μία χώρα που ακόμη αυτοχαρακτηρίζεται από το χουντικό τρίπτυχο –Ελλάς, Ελλήνων, Χριστιανών.

Γι’ αυτό και «χαρίσαμε» τους συμπατριώτες μας ακρίτες μουσουλμάνους της Θράκης στους Τούρκους.

Γι’ αυτό και «χαρίσαμε» τους αδελφούς μας πόντιους μουσουλμάνους (ακόμη και τους κρυπτοχριστιανούς) επίσης στους Τούρκους.

Ο όρος αλλόθρησκος ακούγεται κάπως σαν «εξωγήινος» στη χώρα μας.

Το μάθημα της θρησκειολογίας στα σχολεία μας, αντιμετωπίζεται σχεδόν ως «αίρεση».

Συνέχεια

31/10/2013 Posted by | -παράνοια, -Θράκη, -Ιδεολογικά, -Κρίση, -Μετανάστευση, -Νεοελληνικά, -Πολιτική, -αντιφασιστικά, -εθνικισμός, φασισμός, Αντιδραστικά | 2 Σχόλια

-Η ψευτο»ΔΙ»ΣΥΠΕ του κυρίου Παρχαρίδη, η «Χρυσή Αυγή» και άλλα δύσοσμα

Οι τέλειοι «Λακεδαιμόνιοι» της εποχής μας!!!

avnan1Καιρό είχαμε να ασχοληθούμε με την ποντιακή τραγωδία –μάλλον φαρσοκωμωδία– που επιγράφεται «ΠΟΕ«.

Ίσως η πραγματική τραγωδία της ελληνικής κοινωνίας που  λέγεται «νεοναζισμός-Χρυσή Αυγή-καπηλεία της ιστορικής μνήμης» να ταρακουνήσει περισσότερο κάποιους ευαίσθητους πατριώτες που ξέρουν να σέβονται την ποντιακή κληρονομιά, ώστε να πιέσουν τους δεξιούληδες που -με την αβάντα κάποιων περίεργων πασόκων- έχουν επικρατήσει στο δευτεροβάθμιο αυτό όργανο, μπας και οριοθετήσουν το χώρο τους οριστικά και αμετάκλητα από τους νεοναζί. Μήπως και τολμήσουν να βγάλουν κάποια ανακοίνωση, όπως έκαναν οι Πόντιοι της Γερμανίας. Εκτός εάν κρύβουν παρόμοιες απόψεις στην ψυχή τους ή καλύπτουν χρυσαυγίτες του στενού τους περιβάλλοντος, κάτι που δεν θέλουμε να πιστέψουμε.

Αυθόρμητα έρχεται το ερώτημα:
-Γιατί δεν
αντέδρασε η Ομοσπανδία του κ.Παρχαρίδη, η ΠΟΕ, όταν οι νενοναζί της «Χρυσής Αυγής» πραγματοποίησαν  αυτόνομες εκδηλώσεις τη 19η Μαϊου προσβάλοντας τόσο τα θύματα όσο και τον ποντιακό λαό; –

Γιατί δεν καταδίκασε τους Καλλιθεάτες πρώην συντρόφους του κ.Παρχαρίδη στην Αθήνα,  όταν αυτοί μόνοι πήγαν και είπαν τα κάλαντα στον Φύρερ Μιχαλολιάκο;

Μήπως θα έπρεπε να θυμηθούμε ότι οι φανατικοί υποστηρικτές του στην Αθήνα -πριν η ΟΠΣΝΕ πάρει την αυτοκτονική απόφαση να συμπορευτεί μαζί του-  ήταν νεοπαγανιστές Πόντιοι από το Μενίδι και ακροδεξιοί από την Καλλιθέα; Και δεν εννοούμε βέβαια τους δημοκρατικούς «Αργοναύτες-Κομνηνούς», οι οποίοι αφού εκβίασαν τον ποντιακό χώρο της Νότιας Ελλάδας  να συνεργαστεί μαζί του, στη συνέχεια -και μόλις κατάλαβαν που είχαν μπλέξει- την έκαναν με μικρά πηδηματάκια και αυτιστικώς κλείστηκαν και πάλι στο περιφρουρημένο λαμπερό κελί τους.

xrisavgitiki prosvoli sti dramaΔιατηρώντας πάντως την αισιοδοξία μας, νομίζουμε ότι σαν καλοί και υπάκουοι Νεοδημοκράτες και τα συναφή, τώρα που όλο το πολιτικό σύστημα συμπεριλαμβανομένης και της Ν.Δ. αποφάσισε να ξεβρωμίσει ο τόπος από τη νεοναζιστική συμμορία, θα συντονιστούν και θα δράσουν αντίστοιχα. Γιατί αν δεν το κάνουν και αυτή τη φορά, σημαίνει ότι και οι ίδιοι είναι συνένοχοι.

100_0421__1

Υπάρχει και μια άλλη αφορμή για τούτο δω το σχόλιο: η επαναδιατύπωση μέσω μιας συνέντευξης στην «Ελευθεροτυπία» της δημόσιας διεκδίκησης του υπέρτατου στόχου της παρχαριδικής ΠΟΕ που δεν είναι άλλος από το να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη,ή αλλιώς «παρχαρίδης στη θέση του τανιμανίδη«. Δηλαδή «πάρε το αυγό και κούρευτο, ή αλλιώς «χέστηκε η φοράδα στο αλώνι». Τα παιχνιδάκια εξουσίας στη μίζερη Μπουγατσαδούπολη, έγιναν το επίκεντρο του ποντιακού χώρου…. και όπως λένε και οι παλαιοί εμουν: «Την κάταν είπαν ατεν το σκατό σ’ μούσκος εν’ κ’ακείνε πα εχτάλεψεν κ’ εφόσιξεν ατα».

 • Αλλά τι να περιμένεις από ανθρώπους που στη μεγαλύτερη ιδεολογική σύγκρουση μετά το ΄22 για την περιβόητη αναψηλάφιση της Δίκης των Εξ  με τους απογόνους των εγκληματιών που οδήγησαν στην Ήττα του ελληνισμού της Ανατολής, εποίκαν τον Πόντιον Πιλάτον; Μόνον αυτοί από όλες τις προσφυγικές ομοσπονδίες!…

 • Οι τέλειοι Λακεδαιμόνιοι της εποχής μας!!!

Αφού δεν κατάλαβαν τότε -και εν γένει- ότι με τη στάση τους έχεζαν επί των τάφων των θυμάτων της Γενοκτονίας, είναι δυνατόν να καταλάβουν ότι τα μεγάλα ζητήματα του παγκόσμιου  ποντιακού ελληνισμού είναι άλλα;

Συνέχεια

28/09/2013 Posted by | -παράνοια, -Δωσιλογισμός, -Λαμόγια, -Νεοελληνικά, -Νεοναζισμός, -εθνικισμός, -Nεοελληνικός ανορθολογισμός, φασισμός, Αντιδραστικά, ΠΟΕ | 23 Σχόλια

-Tα κείμενά μας για τη Μικρασιατική Καταστροφή

91 χρόνια  πριν, το δράμα της Ανατολής βρέθηκε στην κορύφωσή του. Οι ξενόδουλες κυβερνήσεις της Ελλάδας (κυρίως δεξιές μοναρχικές, αλλά κι οι βενιζελικές) υποταγμένες στους ξένους αφέντες επέτρεψαν να κυριαρχήσει στην Ανατολή μια από τις πιο αιματοβαμμένες εκδοχές του ρατσιστικού-μιλιταριστικού εθνικισμού: ο κεμαλισμός.  Καμιά σφαίρα δεν θα φτάσει από την Ελλάδα στους αντάρτες του Πόντου, γιατί το απαγόρευσαν οι Βρετανοί ιμπεριαλιστές. Θα απαγορευτεί στους Μικρασιάτες να δημιουργήσουν δικό τους στρατό για να προστατεύσουν την πατρίδα τους και να  αντισταθούν στους κεμαλιστές. Οι ξενόδουλοι-εξαρτημένοι  κυβερνήτες της Ελλάδας θα απαγορεύσουν τον ίδιο το λαό να σώσει τον εαυτό του ένοπλα. Τον παρέδωσαν με πλήρη συνείδηση για το τι θα ακολουθούσε  σε μια ακραία δολοφονική εθνικιστική μηχανή, αυτή του Μουσταφά Κεμάλ. Τη Σμύρνη την εγκατέλειψαν χωρίς να ρίξουν μια τουφεκιά, έστω για την τιμή των όπλων.

Γιουσουφακια βέβαια του κεμαλικού εθνικισμού και της παλαιοελλαδίτικης ξενοδουλείας υπήρξε και η ανόητη, επίσης ξενόδουλη, ψευτοαριστερά των Πουλιόπουλου-Μπεναρόγια, που ακολούθησε τότε μια δωσιλογική πολιτική. Αντί να προσπαθήσει να συμφιλιώσει τους λαούς της Μικράς Ασίας και να  οργανώσει ένοπλα τις χριστιανικές και μουσουλμανικές μάζες, ενάντια σε κάθε εθνικισμό, δημιουργώντας σοβιέτ στα μικρασιατικά χωριά και τις πόλεις έπαιξε το ρόλο της πέμπτης φάλαγγας-χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία βέβαια βέβαια- και του υποστηριχτή της κεμαλικής νίκης και κατά συνέπεια της βίας ενάντια στις άτυχες μειονότητες. Αυτή η στάση δεν έχει καμιά σχέση με την Αριστερά.  Είναι ένας απλός και γνήσιος αντιλαϊκός δωσιλογισμός.

 Όμως η βασική ευθύνη βαραίνει τη Δεξια της Ελλάδας, τον Ιωάννη Μεταξά προσωπικά, το θεσμό της μοναρχίας, αλλά και τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που εγκατέλειψε το εγχείρημα της απελευθέρωσης των απειλούμενων ελληνικών, αρμενικών, ασσυροχαλδαϊκών και κιρκασιανών πληθυσμών στα χέρια των δεξιών ντεφετιστών,  των εθνικών απατεώνων-δολοφόνων του Λαϊκού Κόμματος.

 Ελπίζοντας ότι θα είμαστε χρήσιμοι σε κάποιους συντρόφους μας, θυμίζουμε στην ανάρτησή μας αυτή μερικά απ’ τα άρθρα που έχουμε ανεβάσει για το θλιβερό αυτό ζήτημα, που ακόμα διχάζει την ελλαδική κοινωνία, προκαλώντας μεγάλη αμηχανία στους προσφυγικούς  πληθυσμούς (Πόντιους, Μικρασιάτες, Ανατολικοθρακιώτες) που ακόμα βιώνουν το ρατσισμό και την απόρριψη -αυτή τη φορά σε επίπεδο ιστορικής ερμηνείας και καθεστωτικής ιδεολογίας.

-Σφαγή της Σμύρνης: ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ!

-Κεμάλ Ατατούρκ, ο δολοφόνος!

-Μικρασιατική Καταστροφή: ένα έγκλημα της Δεξιάς

-Σμύρνη 1922: Συνωστισμός στην παραλία!

…για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Oθωμανικής Αυτοκρατορίας

-88 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή

-1 Νοεμβρίου 1920: οι μοιραίες εκλογές που έκριναν την ιστορία

-Το ύστατο “ΟΧΙ” ενός μικρού ανθρώπου…

Συνέχεια

13/09/2013 Posted by | -προσφυγιά, -παράνοια, -Άρνηση Γενοκτονίας, -Αρνητές Γενοκτονίας, -Ανόητοι, -Βιβλίο Ιστορίας, -Γενοκτονία, -Γενοκτονία στην Ανατολή, -Δωσιλογισμός, -Ιδεολογικά, -Λαμόγια, -Μνήμες, -Νακρατζάς-"Ιός", -εθνικισμός, -Nεοελληνικός ανορθολογισμός, Ανταλλάξιμοι, Αντιρατσιστικά, Αντιδραστικά, Αναθεωρητισμός, Μικρά Ασία | 5 Σχόλια

-Ο ανορθολογισμός του Νίτσε και οι επώδυνες συνέπειές του…

εξώφυλλο μαρξιστικής σκέψης τόμος 10ος

«Να θέλουμε το τίποτα»;;;;;

Ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο του Χρήστου Κεφαλή δημοσιεύτηκε στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού «Μαρξιστική Σκέψη» για τον ανορθολογισμό, την αντιλογοκρατία αλλά και το αντιλαϊκό πνεύμα που χαρακτηρίζει το έργο του Νίτσε.

Εν τέλει, όπως φαίνεται, δεν είναι καθόλου τυχαία η χρησιμοποίηση της νιτσεϊκής αντίληψης από το μεσοπολεμικό ναζισμό…  

———————————————————————————–Νιτσε2

Ο ιμπεριαλιστικός ιρασιοναλισμός του Νίτσε

του Χρήστου Κεφαλή (*)

Ενώ η θεμελίωση του ιρασιοναλισμού, με την έννοια της επεξεργασίας των βάσεών του, πρέπει να αποδοθεί στον Σοπενχάουερ, είναι ο Νίτσε αυτός που θέτει αποφασιστικά και σε όλη τη γραμμή τον ιρασιοναλισμό στην υπηρεσία του ιμπεριαλισμού. Με αυτό το περιστατικό συνδέεται η διαρκής επιρροή του σε όλον τον 20ό και τις αρχές του 21ου αιώνα.

Η διαφορά ανάμεσα στον Σοπενχάουερ και τον Νίτσε, τουλάχιστον από άποψη ουσίας, είναι εντελώς ασήμαντη. Αποτυπώνεται στην «κριτική» που ασκεί ο Νίτσε στην παραίτηση και το μηδενισμό του Σοπενχάουερ, σύμφωνα με την οποία «Είναι προτιμότερο να θέλει κανείς το τίποτα, από το να μη θέλει τίποτα»9. Ο Νίτσε αντιπαραθέτει έτσι στο παθητικό τίποτα του Σοπενχάουερ (το «να μη θέλουμε τίποτα») ένα ενεργητικό τίποτα («να θέλουμε το τίποτα») – μια διαφορά της ίδιας τάξης με το να προτιμά κανείς τη φωτιά που βγαίνει από το στόμα ενός δράκου αντί για το στόμα του δράκου που βγάζει τη φωτιά.

Ωστόσο, η μετατόπιση είναι με τον τρόπο της σημαντική γιατί αντικατοπτρίζει τη διαφορά ανάμεσα στηναστική τάξη που έχει απλά παραιτηθεί από την ιστορική εξέλιξη και την αστική τάξη που αγωνίζεταιπλέον ενεργά να καταστρέψει την εξέλιξη με κάθε μέσο, ακόμη και αν αυτό σημάνει την καταστροφή τηςανθρωπότητας. Η άποψη του Σοπενχάουερ ανταποκρίνεται στο πρώτο στάδιο, ενώ εκείνη του Νίτσεενσαρκώνει απόλυτα το δεύτερο. Εκφράζει εκείνη τη μερίδα της αντίδρασης που διακηρύσσει καιπροσπαθεί με όλες τις δυνάμεις της να κάνει πράξη το «Καλύτερα νεκρός παρά κόκκινος».

Συνέχεια

27/08/2013 Posted by | -ποιητές, -Ιστορικά, -Ιδεολογικά, Αντιδραστικά | 10 Σχόλια