Πόντος και Αριστερά

……. 'μώ τον νόμο σ' !

-Μετά τον Κεμάλ και τον Στάλιν….το Μνημόνιο και οι υπηρέτες του

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ: Συντάξεις υπερηλίκων παλιννοστούντων ομογενών από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
– Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων & Πρόνοιας
– Οικονομικών
.
Με το Νόμο 1296/12-10-1982 (ΦΕΚ Α΄128) δημιουργήθηκε στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) “Ειδικός Λογαριασμός Συνταξιοδότησης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων”, από τον οποίο χορηγούνταν σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Χιλιάδες ηλικιωμένοι παλιννοστούντες ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ που δεν έπαιρναν σύνταξη από άλλη πηγή, υπάγονταν σ’ αυτή την κατηγορία.
.
Με το Νόμο 4093-2012 “Έγκριση Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – επείγοντα μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2016″ που ψήφισε η τρικομματική συγκυβέρνηση, αλλάζουν οι διατάξεις του Ν. 1296/12/10-1982, με αποτέλεσμα χιλιάδες ομογενείς (35.000 σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού) να χάνουν τόσο την σύνταξη όσο και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.
.
Συγκεκριμένα, με τις παραγράφους 5α και 5β της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ «ρυθμίσεις για τον ΟΑΕΔ – ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων & Πρόνοιας» ορίζεται ότι η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν.1296/1982 (Α’ 128) καταβάλλεται εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: «δεν δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα του εξωτερικού» (παράγραφος 5α της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ) και «Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι (20) έτη πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση τους» (παράγραφος 5β της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ).

16/02/2013 Posted by | -προσφυγιά, -παράνοια, -Κρίση | 3 Σχόλια