Πόντος και Αριστερά

……. 'μώ τον νόμο σ' !

-Λοβοτομώντας τις νέες γενιές!

Εξαφάνισαν το μάθημα της  νεότερης ελληνικής Ιστορίας από το Λύκειο

Του Χρήστου Κάτσικα

Με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι συνεχίζεται το ξερίζωμα της ιστορικής γνώσης από τα κεφάλια των μαθητών. Η σχέση που τα παιδιά διαμορφώνουν με την ιστορία εντάσσεται στην ευρύτερη στάση που η σχολική εκπαίδευση επιφυλάσσει στην ιστορική γνώση.

Στα πλαίσια αυτά αν δεχτούμε ότι η άγνοια του παρελθόντος δεν προκαλεί μόνο συγχύσεις στη γνώση του παρόντος αλλά και υπονομεύει κάθε δυνατότητα δράσης στο παρόν, τότε ίσως κατανοήσουμε την απαράδεκτη ενέργεια του Υπουργείου Παιδείας να εξαφανίσει  ουσιαστικά το μάθημα της  νεότερης Ελληνικής Ιστορίας από το Λύκειο αντικαθιστώντας το με ένα μάθημα επιλογής με τον τίτλο «Ευρωπαϊκή Ιστορία» που πιθανόν να έχει και μερικές σελίδες για την Ελλάδα.

Συνέχεια

08/10/2010 Posted by | -Βιβλίο Ιστορίας, -Ιδεολογικά, -Μνήμες, -Πολιτική, -Nεοελληνικός ανορθολογισμός | 7 Σχόλια