Πόντος και Αριστερά

……. 'μώ τον νόμο σ' !

«Κόκκινος Καπνάς»: Οδός Οχτωβριανής Επανάστασης, αριθ. 2

Συνέχεια

11/04/2010 Posted by | -Βιβλιοπαρουσιάσεις, -Ιστορικά, -Ιδεολογικά, -Κίνημα, -Σταλινικές Διώξεις, -Σοβιετικός Μεσοπόλεμος | 8 Σχόλια