Πόντος και Αριστερά

……. 'μώ τον νόμο σ' !

-Ζήτωσαν οι Πόντιοι Μουτζαχεντίν!!!…

titl12 -Έϊ Καρδασλάρ

Παρουσιάζουμε τρία σημαντικά έγγραφα που έχουν σχέση με τις  κοινωνικές και πολιτικές δραστηριότητες των Ποντίων εκεί που οι καιροί θέλησαν να βρεθούν. Στις γειτονιές του κόσμου…

Το πρώτο έγγραφο που ξεκινάει με το «Γιονάνισταντα Μπουλουμάν Πόντος Μουτζαχιδλερινέ» είναι μια προκήρυξη-πίνακας της «Αδελφότητος Αγωνιστών του Πόντου» «Πόντος Μουτζαχιδλερί Δζεμιετί» εγγραφής νέων μελών στο σωματείο που όπως μας πληροφορεί το εξώφυλλο του  καταστατικού του είναι » Σωματείον Ανεγνωρισμένον» το δε καταστατικόν «Εγκριθέν δια της υπ’αριθμ’ 3229 και υπό χρονολογίαν 10 Ιουλίου 1924   αποφάσεως Πρωτοδικείου Αθηνών».

* Αξιοσημείωτο είναι ότι η προκήρυξη-κάλεσμα είναι γραμμένη στην τουρκική γλώσσα με ελληνική γραφή. Προφανώς οι ιδρυτές της «Αδελφότητος» είναι τουρκόφωνοι  αντάρτες προερχόμενοι από τον Δυτικό Πόντο

Συνέχεια

19/06/2009 Posted by | -Γενοκτονία στην Ανατολή, -Ιστορικά, -Ποντιακό Αντάρτικο, Yason Burnu | 13 Σχόλια