Πόντος και Αριστερά

……. 'μώ τον νόμο σ' !

-Από τον Πόντο στη Ρουμανία, ως πολιτικός πρόσφυγας

Γιάννης Γαβριηλίδης : καταδικασμένος δίς εις προσφυγιάν

Ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον αγωνιστή Γιάννη Γαβριηλίδη – που γεννήθηκε στην Αργυρούπολη του Πόντου, έζησε μετά το 1949 ως πολιτικός πρόσφυγας στη Ρουμανία και επαναπατρίστηκε στην Ελλάδα και πέθανε πριν από λίγα χρόνια-  ετοίμασε ο συγχωριανός του Γιώργος Πολυχρονίδης στο καλό μπλογκ του.

Ο Γιάννης Γαβριηλίδης είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, τόσο για την ιστορία της ελληνικής Αριστεράς, όσο και για την ιστορία των Ποντίων προσφύγων στην Ελλάδα. Αλλά και η πνευματική του παρουσία, κυρίως στις αναζητήσεις του για το γλωσσικό ζήτημα, μας οδηγεί και σε μια άλλη αντιμετώπιση της γλώσσας. Όχι ως πολιτικού φαινομένου, αλλά ως ενός πολιτισμικού αγαθού που θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί αυτόνομα και με σεβασμό. Οι προβληματισμοί του επί του γλωσσικού, παρότι φαντάζουν σήμερα ως συντηρητικοί, εν τούτοις φέρνουν μέχρι τις μέρες μας τις πρωτόλειες θέσεις του ΚΚΕ, που είχε αρνηθεί  να προσχωρήσει στο στρατόπεδο των αστών δημοτικιστών, οι οποίοι θεωρούσαν ότι σχεδόν το άπαν για την επίλυση  του κοινωνικού ζητήματος ήταν η καθιέρωση της δημοτικής.  Ας δούμε όμως το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα:

Συνέχεια

11/03/2009 Posted by | -προσφυγιά, -Αντίσταση, -Ιδεολογικά, -Κίνημα, -Μνήμες, -Nεοελληνικός ανορθολογισμός | 89 Σχόλια