Πόντος και Αριστερά

……. 'μώ τον νόμο σ' !

-Oι πολιτικοί μας και ο …..περήφανος λαός!

121999980907348800Οι πολιτικοί πά εξέρνε πώς ο κοσμον έν αοίκος και άμον ντό θέλνε εφτάγνε και λέγνε ήντιαν θέλνε. Εύραν χωρίον παλλαλόν κι’εφτάγνε ποπαδικήν. Ποία να κρούγνε ς’ σό νού μ’ και ποίαν’ ανασπάλλω. Ο Παπαδόπουλον με τον Πατακόν και κάν πέντε έξ νομάτ’έτεροι παλλαλοί το 1967 τη χρονίας, σεπεπεπί του κομμουνιστικού κινδύνου, εγόμωσαν τά φυλακάς και τά εξορίας. Θ’έρχουσαν τεά οι κομμουνισταί να παίρνε τη κοσμί τ’οσπίτια και τά περιουσίας. Άμαν οι κομμουνισταί εχάσαν τη στράταν και εδελειάγαν ς’σή σκοτείαν και κι εφάνθαν,κι αέτς πά ερούξαν τά τράπεζας και επέραν τ’οσπίτια τουν και τά περιουσίας ατουν.

Ετότε ξάν ο κόσμον άμον ντ’εξέρνε: Ζήτω και ζήτω.

Εγόμωναν τά γήπεδα και τά πλατέας κι έτρεχαν οπίσ’ α’ σή παλλαλούς. Κι οι μαύροι οι κομμουνισταί έτρωαν τά στουρακέας. Επ’εκέι έρθεν ο γέρον ο Καραμαλής. Ξάν του γαηδουρί. Ο κόσμον ξάν απ’ οπισ’ ατ’ έτρεχεν. Τεά η Ελλάδα έτον ς’ σό χείλος του γκρεμού και καλά π’ επρόφτασεν εκείνος. (να μη επροφτάνεν) Θ’εχάμνες. Άμαν άμον ντό έρθεν εκείνος, η Ελλάδα εποίκεν έναν βήμαν εμπροστά. Α’ σού εγάμεσεν μας κι εκείνος οχτώ χρόνια, έρθεν ο σχωρεμένον ο Αντρέας. Εκείνος παρέλαβεν καμμένη γή. Άλλο πελλιάν. ‘Μώ σας ς’ αοίκον καμμένον γήν απάν πώς εφύτρωσαν ατόσα τσιτσιάκια. Και ντό τσιτσιάκα; Αμάραντα! Άς εδίναν κι εμέν έναν κομμάτ’ απ’ατό το καμμένον τη γήν. Άλλο ντ’ εθέλναν. Άσκεμα μη θ’έτον;

Επ’εκεί έρθεν ο αιώνιος βρυκόλακας,ο Μητσοτάκης. Ατός επαρέλαβεν άδεια ταμεία. Επ’εκείνα τ’ομάτια έχ ο λύκον να παίρ’άδεια ταμεία. Το λύκον είπαν ατον, αρνίν τρώς, κι εκείνος εκλώστεν είπεν ατς, ολάν ποδεδίζω τον θεόν εσουν, με το χάλι μ’ μη παίζετεν. Εγάμεσεν μας κι εκείνος τρία χρόνια ούς να γομώνομε ξάν τά ταμεία. Υστερνά εσμίαν η Νέα Δημοκρατία με το Κ.Κ.Ε. σην κυβέρνησην Τζανετάκη και ο  σχωρεμένον ο Φλωράκης (Έει μαύρε καπετάνιε) θ’εποίνεν κάθαρσην με το λύκον. Μώ Σας ντό κάθαρσην. Ατοίν καθάρισμαν εθέλναν. Αέτς πά εκαθάρτσαν εμας καλά,καλά. Άναυα ντ’εγάμεσαν τον κόσμον, εγάμεσαν και τό Κ.Κ.Ε. Και τον κόσμον π’εγάμεσαν η αλήθεια, ξάει κι τυριανίουμαι. Ο κώλος ατ’θέλει ατα. Ντ’ εγάμεσαν το Κ.Κ.Ε. εκείνο πολλά επειρίαξεν με ετότε. Άρα’σού εγέντον ντ’εγέντον ξάν εσμίαν ούλ εντάμαν με την κυβέρνησην του Ζολώτα και ξάν ο περήφανος λαός εγέντον κι άλλο περήφανος π’είχεν έναν πρωθυπουργόν εκατόν πέντε χρονών. Έει και γάμεμαν θέλετεν.

119318559816117400Επ’εκεί ξάν έρθεν ο Αντρέας ο σιδερένιον ατώρα. Σεράντα καλώδια είχεν απάν ατ’και πενήντα ηλεκτρικές συσκευές άμον το syper market Radio Athina, κι άμον το ΙΚΕΑ. Άλλο γαμετόν ξάν. Όλιον η Ελλάδα έτρεχεν οπίσ’ α’ σή Δήμητραν. Όντες επέθανεν ο σιδερένιον, εσέγκαν τον καταλληλότερον. Ατός κι κι αν κι’ έτον καταλληλότερος. Τά γκάλοπ επέγναν κι έρχουσαν, άμον τά παπόρια ς’ σήν Τραπεζούνταν. Εξέγκαν ετότε ς’ σό μεϊντάν το χρηματιστήριον. Ο περήφανον λαός ξάν εποίκεν το θάμαν ατ’. Όσον χασλούκ επέμνεν ατον και εκκλησίας παράν, επήαν άμον τά βούδια και εδώκαν ατο και η δουλεία εγέντον τσιριχτόν. Ετότε ο Κωστάκης άλλο τηδέν κι εύρεν να λέει κι όθεν εκάθουτον κι εσκούτον έλεν, η ανίκανη και κουρασμένη κυβέρνηση.

Νέ πρε ποίος ετον ανίκανος και ήλλιαμ νεγκασμένος. Ατοίν νεγκάσκουνταν καμμίαν; Απ’ατουνούς και ικανοί και άοκνοι ευρήουν ς’σόν κόσμον; Και το χάλ ντό είχαμε κι εκανείτον, έρθεν κι ο Κωστάκης από πάν κεκά. Έσνε πού έσνε άσκεμος, έρθες και με τη βρεχήν. Και ντό Κωστάκης. Άλλος κατακέφαλος. Σεμνότης και ταπεινότης. (το ..της όντες θα δεβάζετ’ ατο, τά χείλια σουν σπίξτ’ ατα, άμον τη κοσσάρας το φουσίν) Ατώρα τη κοσμί το γάμεμαν αέτς λέγν’ατο. Εκτός κι αν θέλ’ να λέει, εμείς θα γαμούμε σας σεμνά και ταπεινά και τηδέν κι θα εγροικάτεν. Χαλαρώστεν και μη σπίχκουσνετεν για να μη αράζνε έξ’ τ’ ηντέρια σουν.

Και πόσα κι άλλα να λέω και να γράφτω; Ποία να θυμούμαι και ποία ν’ανασπάλλω; Τελεμονήν κι’ έχνε.Για τ’ ατό πολλά φοράς καπνίζ’ το κιφάλι μ’, και γίνουμαι κακός. Πονώ αούτον τον κόσμον, αγαπώ ατον και τσιούζ’ ατον, π’ εποίκαν ατον αέτς. Άμαν τά κουσούρια μη φορτώνομ’ ατα’ όλια ς’ άλλς.Ο κόσμον έχ όλιον το πολλά του κουσούρ’. Ατόσα έσυρεν κι’ακήλ’κι εσέγκεν. Θα ερωτάτεν με εσείν ατώρα, εσύ πού λές τεεί έεις ακήλ’ντό εγροίξες. Θα λέγω σας. Εβούλιαξα, γιατί βαρέα λιθάρια εφορτώθα. Αέτς λέει κι ο Σεφέρης:

          ..βουλιάζει όποιος σηκώνει τις μεγάλες πέτρες:

          Τούτες τις πέτρες τις εσήκωσα όσο βάσταξα

          Τούτες τις πέτρες τις αγάπησα όσο βάσταξα

          Τούτες τις πέτρες,τη μοίρα μου.

          Πληγωμένος απ’το δικό μου χώμα

          Τυρανιγμένος απ’το δικό μου πουκάμισο

          Καταδικασμένος απ’τους δικούς μου θεούς.

          Τούτες τις πέτρες.

Aρ’ αοίκα πράματα παιδία. Έτοιμος έμνε να βάλλω έναν δωδεκάρ’ τον κόσμον για το σερσεριλούκν’ ατ’, άμαν το χέρι μ’ κι πάει. Ζατήμ όλιον τη ζωή μ’ αέτς εποίνα. Λέω, λέω, χολιάσκουμαι, βαρκίζω, κι επ’εκεί όλια ανασπάλ’ ατα. Κι’ άμον ντό έλεεν κι η γραία η Μελάνα, σπάνω τσερίγουμε,από πάνι μ’ τρώγω,τσερίζω τά λώματα μ’, κι επ’εκεί τερώ δεν κι γίνεται, κάθουμαι ξάν ράφτ’ ατα και φορώ ατα.

Καληνύχτα κόσμε. Καληνύχτα.

 

Ο    Κοσμέτες.

 

122376255247402100

Για τον χαρακτήρα των Ελλήνων (έντονη περίπτωση των οποίων είναι οι Πόντιοι) δες στη περιγραφή των παπύρων της Οξυρύγχου         http://vescoukis.wordpress.com/ 

15/01/2009 - Posted by | -Γραμματεία, -Περί Πόντου, ΚΚΕ, ΚΟΣΜΕΤΑΝΤ'

30 Σχόλια »

 1. Ατά που εποίκεν ο Αντρέας ο σιδερένιον άλλος κι εποίκεν τα.

  Νέπεν κοσμέτεν, πως λέγεται σα ποντιακά ο βρυκόλακας;

  ****

  ΕΡΩΤΗΣΗ:

  Πως γίνεται κάποιος να γεννιέται το 1952 στην Θεσσαλονίκη και ο γιος του σήμερα να αποκαλείται από αρθρογράφο της Ελευθεροτυπίας ως ΡΩΣΟΠΟΝΤΙΟΣ;

  http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=15296460

  Ενώ η EXPRESS, στις 9/1/2009 γράφει:

  Με ομοφωνία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στο Στρασβούργο, αναγνώρισε ανεπάρκεια της ελληνικής αστυνομίας στην υπόθεση του δεκαοχτάχρονου Νικόλαου Λεωνίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του, ύστερα από πυροβολισμό αστυνομικού στις 25 Μαρτίου 2000.
  Την προσφυγή στο ΕΔΑΔ έκανε στις 23 Νοεμβρίου 2005 ο πατέρας του, Γρηγόριος Λεωνίδης, Πόντιος στην καταγωγή, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1952.
  Σύμφωνα με την προσφυγή, ο Γρηγόριος Λεωνίδης αναφερόμενος στο άρθρο 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υποστήριζε ότι αφενός ο αστυνομικός που σκότωσε το γιο του έκανε κατάχρηση του όπλου του, αφετέρου ότι οι ελληνικές αρχές δεν έκαναν ουσιαστική έρευνα για τις συνθήκες του δράματος.

  «Στα ξένα είμαι έλληνας και στην Ελλάδα ξένος»…

  Σχόλιο από doctor | 15/01/2009

 2. Όλοι είμαστε «Ρωσοπόντιοι» !!!!

  Τι να πεις; Άσχετοι!

  Αλλά αυτό συμβαίνει γιατί ολόκληρη η ιστορία των Ελλήνων της Ανατολής είναι εξορισμένη από τη νοτιοελλαδική τούτη πρώην μοναρχία

  Ομέρ

  Σχόλιο από Πόντος και Αριστερά | 15/01/2009

 3. Μώσε,Κοσμέτε, ετσέρτσες μας ασά πολλά τά γαμέσεα ντό είπες μας..Τώρα εγροίκσα γιάτι τσαφίουμαι σό τρυπί ‘μ τά στερνα 40 χρόνεα! Τέρεν, τέρεν!! Κι ο διατρόν έλεε με ότι έσανε αιμορροΐδες..

  Σχόλιο από vripol | 15/01/2009

 4. Doctor,

  τόν βρυκόλακα λέγνατον Χοτλάκ.

  Σχόλιο από vripol | 15/01/2009

 5. Νέπε κοσμέτε οι πολιτικοί ξαΐ κι φταίγνε. Εμείς ψηφίζομ’ ατς. Ποίος εξέγκεν τον Καραμαλη και τον χοτλάκ πρωθυπουργόν? Εμείς εποίκαμ ατς αραετς.

  Σο χωρίον εμουν αγρόται νοματαίοι απές σα τσαμούρια ντο θαρρείς ψηφίζνε? ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Οι αριστεροί πα εν 30 ψήφοι ασα πεντακόσια.

  Ατώρα κι ελέπς ντο ίενεται? Ασον Σημίτην σον Καραμαλήν κι ας σον Καραμαλήν σον άβανακ. Κι οι δύος πα τσιριχτά κι επορούνε να φτάγνε.

  Ντο φταίγνε σε οι πολιτικοι?

  Σχόλιο από aris53m | 15/01/2009

 6. Άναυα ντ’εγάμεσαν τον κόσμον, εγάμεσαν και τό Κ.Κ.Ε.

  Πολύ δύσκολη γλώσσα γμτ

  Σχόλιο από Καναλιώτης | 16/01/2009

 7. έχετε ξεπεράσει κάθε όριο με αυτά που λέτε!!

  Σχόλιο από παρτιζανα | 16/01/2009

 8. Ε κοιτι Κοσμέτε… Ντο καλατσεύ’ς και λές μας ατώρα?.

  Τ’ αχούλ’ν εμουν ατόσα κατηβάζ΄ και αοίκον έν. Την παλαλέσσαν τη χωρί’ ουλ’ πα γαμούν’ ατεν… και υστερνά κουρφεύκουντουν και εφτάνε και τα παλληκάρια!
  Γιάμ θαρρείς οτ’ ο λαόν μουν εχ΄τσιμίδ’ και κάτ΄χωριστόν ασ’ ατοίνς τοι πολιτικάντ’ς ντο εβγάλ’ σην ψήφον ατ’?

  Άμον γυρισμένα λαβάσα, το βράδον με το λευκόν κοιμούντανε και το πουρνόν τα μαύρα ευτάνε… Φως κι’ ελέπω!.. και ήλεν ‘πα!…

  Τοί πολιτικάντς πα κι επορούμε να εφτάμ’ ατς ζάφτ’,…γιατι τα λώματα τουν εν’ άμον κρομμύδ’ σπιχτά… κι επορούμε να εβγάλουμε! Είμες άμον τα πεντικούδα ντο θέλ’νε να κρεμμάν’νε το κοδών’ ση κάτας το λαιμόν ..να αφουκρούνταν όντες έρται εξ’ ασό τρυπίν… και κι΄επορούν να παίρνε την απόφασην, «Ποίος ασα πεντικούδα θα κρεμάν΄ατο. …Αραέτς πα τα κατούδα ξάν’ θα τρών’ τα πεντικούδα!

  Ασόν Αμανάτ’ τη Κεπέκκλησας

  Σχόλιο από Αμανάτιος | 16/01/2009

 9. παρτιζανα

  δεν υπάρχουν όρια για την επαναστατική αλήθεια!
  Ούτε και στο χιούμορ του Κοσμέτε, γιατί από πίσω κρύβεται πολύς, αβάσταχτος πόνος για τα όσα έγιναν…

  Αλήθεια το κατάλαβες το κείμενο;

  Ομέρ

  Σχόλιο από Πόντος και Αριστερά | 16/01/2009

 10. όχι βέβαια!Τίποτα δεν κατάλαβα!!Μόλις είδα τα ποντιακά με έπιασε ένα μίσος!!!Μάλλον είναι ακόμα ισχυρά τα αντι-ποντιακά αντανακλαστικά μου…Νομίζω ότι δε θα σας αγαπήσω ποτέ πραγματικά!

  Σχόλιο από παρτιζανα | 16/01/2009

 11. Sniiiiif! (αληθινό)

  Ομέρ

  Σχόλιο από Πόντος και Αριστερά | 16/01/2009

 12. Έλα μην κλαις Ομέρ!προσπαθώ, αλήθεια λέω!

  Σχόλιο από παρτιζανα | 16/01/2009

 13. Παρτιζάνα, σέ καταλαβαίνω… Εδώ εμείς δέν μας αντέχουμε ώρες-ώρες..

  Πάντως σάς προσκαλούμε οικογενειακώς αύριο τό βράδυ στό «Παρακάθ», στήν Θεσσαλονίκη, στήν Πολίχνη. Ανεβαίνουμε μέ ένα ολόκληρο λεωφορείο, ο Σύλλογος Ποντίων Δροσιάς, μόνο καί μόνο γιά να ακούσουμε τόν Αχιλλέα Βασιλειάδη..

  Εκεί εάν έλθεις θά σού εκθέσω τόν λόγο γιά τόν οποίο ο Πόντος αφ εαυτού εμπεριέχει τό αίτημα τής σοσιαλιστικής κοινωνίας καί γιατί καλούμεθα από «Πόντιοι καθ αυτοί» να γίνουμε «Πόντιοι γιά τόν εαυτό μας», παραφράζοντας τήν ιερή ρήση..

  Σχόλιο από vripol | 16/01/2009

 14. «…Νομίζω ότι δε θα σας αγαπήσω ποτέ πραγματικά!»

  Ολαν παρτιζάνα πα ντο θες να εν?

  Σχόλιο από aris53m | 16/01/2009

 15. !!!!!!!!!!

  Σχόλιο από χοτλακ | 16/01/2009

 16. Η πρόσκληση ισχύει φυσικά καί γιά σένα πατέρα Νοσφεράτε.

  Σχόλιο από vripol | 16/01/2009

 17. Σήμερα Σάββατο στο Παρακαθ?!Χμμμμμ, δεν ξέρω…Πάντως αύριο θα μπορούσαμε να πάμε για καφέ σε ένα απλό, ελληνόφωνο καφέ, όπου θα παίζει απαλή μουσική και θα έχει ησυχία!

  Σχόλιο από partizana | 17/01/2009

 18. «ελληνόφωνο καφέ»

  μάλλον εννοείς «νεο-ελληνόφωνο καφέ» ή «δημοτικόφωνο καφέ» για την ακρίβεια»

  Τι λένε άραγε οι ιστορικοί της παρέας μας;

  Ομέρ ο ελληνο(δημοτικό-ποντιο)-αλβανόφωνος ελλαδίτης

  Σχόλιο από Πόντος και Αριστερά | 17/01/2009

 19. ναι αυτό εννοώ, αλλά θεώρησα ότι όλοι ζούμε στην Ελλάδα του 2009 που ομιλείται η νεοελληνική και με αυτήν συνεννοούμαστε και δεν μπήκα σε λεπτομέριες.

  Σχόλιο από partizana | 17/01/2009

 20. partizana

  θα ήθελα πολύ να ήμουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη, να πήγαινα το βράδι στο Παρακάθ’ και αύριο σ’ ένα «ελληνόφωνο καφέ» μαζί σου!

  Αλλά δυστυχώς θα κάνω παρέα με τον μουμούλ το βράδι και τον Μ-π αύριο το μεσημέρι… σνιιιιιφ!

  Ομέρ ο άτυχος

  Σχόλιο από Πόντος και Αριστερά | 17/01/2009

 21. Δεν πειράζει Ομέρ!Θα κανονίσουμε κάποια άλλη φορά!

  Σχόλιο από partizana | 17/01/2009

 22. Kala oi politikant gamoune mas,
  egamese mas k´o kosmets nto egeneta ksan s´axoulne moun,
  atora egamese mas k´i partizana,

  of espasa allo ki tha pero.

  Yeian kai wlogian

  Gorgorts

  Σχόλιο από grigoris trapesanlidis | 21/01/2009

 23. Kosti, aoutin pos ki egrikun to kosmet’kon tin kalatsin. Olan partizana giam….
  Aman etharo maxos les ata.

  Σχόλιο από kosmetes B | 23/01/2009

 24. kosmete B,

  η Παρτιζάνα καταβάλλει φιλότιμη προσπάθεια. Μέχρι και ποντιακά φαγητά έχει μάθει για να ευχαριστήσει τον καλό της.

  Ακόμα, μας υποσχέθηκε ότι θα τραγουδά από ‘δω και πέρα τη Διεθνή στα ποντιακά… όταν φιλοτιμηθούμε να ανεβάσουμε το αντίστοιχο θέμα, ώστε να γίνει κτήμα του Λαού η άγνωστη κομμουνιστική κληρονομιά της α’ γενιάς των Ποντίων

  Και να είσαι σίγουρος ότι ο Κοσμέτες μοναχός, μόνο τα γράφει. Γιατί τα κείμενά του διαβάστηκαν και διαβάζονται συνέχεια.

  Ομέρ ο παρτιζανόφιλος

  Σχόλιο από Πόντος και Αριστερά | 23/01/2009

 25. Εγώ κάνω προσπάθειες αλλά από ό,τι φαίνεται δεν αναγνωρίζονται!Εγώ φταίω που κάθομαι και τρώω το καλομποκάλευρο με το νερό, πώς το λένε αυτό φαί-δεν ξέρω!(μπλιάχ!)

  Σχόλιο από partizana | 24/01/2009

 26. κρούγνε ς’ σό νού μ’

  Αυτό ΠΏΣ προφέρεται;

  Σχόλιο από j95 | 30/01/2009

 27. […] -Oι πολιτικοί μας και ο …..περήφανος λ […]

  Πίνγκμπακ από -Ο απολογισμός του έτους « Πόντος και Αριστερά | 08/01/2010

 28. Ε! κιτί, όλον η Ελλάδα εμοσμόρωσεν. Το χαβίτς με τη ματζίραν μίαν κι εντάμοσεν.

  Μίαν εν παράδες και μίαν κι έν. Χάταλον έμνε και γέρασα και λέω ατά ντο έλεεν ο πάππο’μ’ κι ο κύρη’μ’.
  Ολάν, κάτ μαεκόν εποίκαν εμάς και κι επορούμε να σκούμες άν. Αμά, απές σ’αούτο το χαλ έν κι έναν καλόν. Ερχίνεσα να τρώω ξαν χαβίτσια και κορκότα, γιατί ατό έν τ΄εμέτερον η περιουσίαν. Η καλατσήν, η κεμεντζέν, τα χορόντας και τα φαΐα. Ατά ας μη χάνταν κι όλα τα άλλα θα ίντανε.
  Κι όπως λέει ο Σαββόπουλον, ας κρατήσουν οι χωροί…

  Σχόλιο από Στράβων Αμασεύς | 03/04/2011

 29. ….oι χοροί…

  Σχόλιο από Σταύρος ο Ψωνισμένος | 03/04/2011

 30. σωστά, όπως και …εντάμωσεν…

  Σχόλιο από Στράβων Αμασεύς | 03/04/2011


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: