Πόντος και Αριστερά

……. 'μώ τον νόμο σ' !

-Περί Θεού, κεφαλαίου και οικολογίας…

117896-purpled_out-med….του Raoul Vaneigem : Σχέδια Πτήσης. Για την Απελευθέρωση της Γης από τις Ουράνιες Ψευδαισθήσεις και την Τυραννία τους

 Η αγροτική επανάσταση, εγκαινιάζοντας πριν από σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια ένα σύστημα εκμετάλλευσης της γήινης και της ανθρώπινης φύσης, γέννησε μια οικονομία της αγοράς της οποίας η εξέλιξη και οι μορφές, παρά τη μεγάλη τους ποικιλία, χαρακτηρίζονται από τη διατήρηση ορισμένων χαρακτηριστικών που κυριαρχούν παντού: Συνέχεια

22/12/2008 Posted by | -Διάφορα, -Ιδεολογικά | 8 Σχόλια