Πόντος και Αριστερά

……. 'μώ τον νόμο σ' !

-FADIME KIMDIR

«Kimim ben, Temel’in karısı ya da kızı olmanın dışında bir kimliğim yok mu?»
Fadime

(«Ποια είμαι εγώ, εκτός από του Temel την γυναίκα ή την θυγατέρα δεν έχω άλλη ταυτότητα ? «)


Σε αυτά τα ερωτήματα προσπαθούν να δώσουν απάντηση η Leyla Çelik και η Ayşenur Kolivar στο βιβλίο τους «Fadime kimdir» (Ποιά είναι η Fadime) .Συνέχεια

02/11/2008 Posted by | -Βιβλιοπαρουσιάσεις | 10 Σχόλια