Πόντος και Αριστερά

……. 'μώ τον νόμο σ' !

-Οι Έλληνες της Taschen

ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

Ψάχνοντας στα αδημοσίευτα του αρχείου βρήκαμε το παρακάτω:

Πέντε νέοι Έλληνες εικονογράφοι βρίσκονται ανάμεσα στους σημαντικούς καλλιτέχνες από 25 χώρες που επέλεξε η Taschen για το δεύτερο τόμο του Illustration Now.

Συνέχεια

30/10/2008 Posted by | -Εικαστικά | 4 Σχόλια