Πόντος και Αριστερά

……. 'μώ τον νόμο σ' !

-Ένα δώρο στα προσυνεδριακά του ΚΚΕ

Μια εκδήλωση στην Καλλιθέα

Το ΚΚΕ βρίσκεται σε μια περίοδο προσυνεδριακής συζήτησης, εν όψει του 18ου συνεδρίου του, που θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο. ‘Ενα από τα θέματα που συζητιέται, σχετίζεται με το ορθόν ή μη των σταλινικών διώξεων κατά των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης το 1937-1938. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι η κυρίαρχη προσέγγιση είναι ιδεαλιστική και παραδοσιακή. Δε λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά δεδομένα, ούτε καν τα σοβιετικά αρχεία. Ούτε βρίσκεται σε συμφωνία με την κομματική ιστορία. Με τον ίδιο τρόπο που δείχνει να αγνοεί την εξόντωση των μελών του ΚΚΕ, που είχαν καταφύγει στη Σοβιετική Ένωση μετά το 1928, με τον ίδιο τρόπο παρακάμπτει και αιτιολογεί  την πλήρη απαγόρευση του σοβιετικού ελληνικού πολιτισμού και την εξόντωση των ντόπιων Ελλήνων (Ποντίων και Μαριουπολιτών) κομμουνιστών, μαζί φυσικά με πλήθος απλών πολιτών. Συνέχεια

22/10/2008 Posted by | -Ιδεολογικά, -Σταλινικές Διώξεις, -Σοβιετικός Μεσοπόλεμος | 71 Σχόλια