Πόντος και Αριστερά

……. 'μώ τον νόμο σ' !

-Περί Aρβανιτών

Οι Αρβανίτες είναι μια από τις βασικές ομάδες του νέου ελληνισμού. Ο ρόλος τους και η δράση τους υπήρξε καθοριστική για τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού έθνους-κράτους. Παράλληλα, οι ίδιοι συνέβαλαν στην πολιτιστική ομογενοποίηση των πολύμορφων ελλαδικών πληθυσμών, που είτε μιλούσαν διάφορες ελληνικές διαλέκτους και ιδιώματα με μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, είτε ήταν αλλόγλωσσοι.

 

Συνέχεια

19/09/2008 Posted by | -Ιδεολογικά, -Νεοελληνικά, -Περί έθνους | 87 Σχόλια