Πόντος και Αριστερά

……. 'μώ τον νόμο σ' !

-Όταν οι Έλληνες κομμουνιστές πήραν την εξουσία-1

 Ο  EΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΣ  ΤΥΠΟΣ   (στην ΕΣΣΔ, το μεσοπόλεμο) 

Ένα από τα πιο άγνωστα θέματα του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος υπήρξε η δράση των ελληνικών κομμουνιστικών οργανώσεων στη Σοβιετική Ένωση μέχρι το ’37. Τη σοβιετική κυριαρχία επί των πολυάνθρωπων ελληνικών κοινοτήτων εξασφάλιζαν οι κομματικές οργανώσεις, οι οποίες μ’ αυτόν τον τρόπο ασκούσαν την εξουσία και υλοποιούσαν και τις πιο τολμηρές πολιτιστικές μεταρρυθμίσεις (όπως η καθιέρωση της δημοτικής και του 20γράμματου αλφάβητου)… Τα θέματα αυτά παρέμειναν άγνωστη σελίδα της νεοελληνικής Ιστορίας, γιατί οι πρωταγωνιστές -παρότι σταλινικοί- έπεσαν θύματα της αντιμειονοτικής-ρατσιστικής πολιτικής του σταλινισμού και γιατί η ελλαδική ιστοριογραφία υπήρξε βαθύτατα εσωστρεφής. Ακόμα και σήμερα είναι ελάχιστοι οι ερευνητές αυτής της σκοτεινής εποχής…..  

 

imgp0038.JPG 

…Κάποια τέτοια θέματα θα αρχίσουμε να παρουσιάζουμε εδώ -προηγήθηκε το indy– με τη βοήθεια του καλού μας φίλου Βλ. Αγτζίδη, o oποίος έθεσε  στη διάθεσή μας το αρχείο και τις εργασίες  του.   Mahno-pontiac

     Η πολιτιστική ανάπτυξη των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης ήταν από τις προτεραιότητες του νέου συστήματος. Η ιεράρχηση της πολιτιστικής ανάπτυξης στις πρώτες θέσεις καθορίστηκε από την πίστη των νέων κυρίαρχων ότι με την «πνευματική άνοδο των μαζών» θα ηττηθεί ο «συντηρητισμός» και «οι αντιδραστικές δυνάμεις.» Για την υλοποίηση των στόχων θεωρήθηκε πρωταρχική η οργάνωση ενός ελληνικού εκδοτικού οίκου, o oποίος θα ανταποκρινόταν στις μεγάλες ανάγκες που είχαν προκύψει και θα βοηθούσε τα Ελληνικά Κομμουνιστικά Τμήματα.

______0004uow05p1.jpg (αρχείο Άρτεμης Ξανθοπούλου-Κυριακού)

         Το πρώτο μέλημα του Ελληνικού Τυπογραφείου θα ήταν η έκδοση μιας καθημερινής ελληνικής εφημερίδας, η οποία θα ήταν όργανο των κομμουνιστικών τμημάτων και θα επηρέαζε τις πολιτικές και ιδεολογικές επιλογές του ελληνικού πληθυσμού.

 Για την ίδρυση του τυπογραφείου, το Ελληνικό Κομμουνιστικό Τμήμα του Νοβοροσίσκ του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος καλούσε όλα τα αντίστοιχα Ελληνικά Τμήματα να κάνουν γνωστές τις προτάσεις τους για το πού θα έπρεπε να εγκατασταθεί το Κεντρικό Τυπογραφείο, για να μπορεί εύκολα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλου του ελληνισμού. Καλούσε τις άλλες τοπικές εφημερίδες να διαθέσουν τα επιπλέον τυπογραφικά στοιχεία που τους περίσσευαν. Εκτός από την έκδοση ημερήσιας ελληνικής εφημερίδας, το Κεντρικό Τυπογραφείο είχε ως στόχο να συγκεντρώσει τις καλύτερες δυνάμεις απ’ τον ελληνισμό της Ρωσίας, ώστε να εκδίδει στην ελληνική γλώσσα την πλούσια ρωσική επαναστατική φιλολογία και να βοηθά τις σχολικές εργασίες με την έκδοση ή την ανατύπωση νέων σχολικών βιβλίων, συμβατών με το νέο σοβιετικό σύστημα.

        Στην κατεύθυνση των προτάσεων αυτών συγκροτήθηκαν τα δύο μεγάλα «ελληνικά εκδοτικά.» Ο εκδοτικός οίκος «Κομμουνιστής» («Κομυνιςτις»), με έδρα το Ροστόβ επί του Ντον για τους Έλληνες της νότιας Ρωσίας και της Υπερκαυκασίας, και ο εκδοτικός οίκος «Κολεχτιβιστής» («Κολεχτιβιςτις»), με έδρα τη Μαριούπολη για τον ελληνισμό της Ουκρανίας. Συνολικά δημιουργούθηκαν τέσσερις ελληνικοί εκδοτικοί οίκοι: στο Ροστόβ, στην Κρίμσκαγια, στη Μαριούπολη και στο Σοχούμι.

   Ο εκδοτικός οίκος «Κομμουνιστής» άρχισε τη δραστηριότητά του πιθανόν πριν από το 1928, ενώ ο εκδοτικός οίκος «Κολεχτιβιστής» άρχισε τη δράση του το 1930.

          Πριν από τη λειτουργία των δύο ελληνικών αυτών εκδοτικών οίκων, στα πλαίσια του «Κεντρικού Εκδοτικού των Εθνοτήτων της ΕΣΣΔ», λειτουργούσε στη Μόσχα, έως το 1929, ελληνικός εκδοτικός οίκος. Το πρώτο βιβλίο που τύπωσαν οι μοσχοβίτικες εκδόσεις ήταν ένα αναγνωστικό για ενήλικες του Δ. Ν. Σαβώφ με τίτλο «Κόκκινες Αχτίδες. Αλφαβητάριο για τους ηλικιωμένους αγράμματους» (Κόκινες Αχτίδες. Αλφαβιτάριο για τυς ιλικιομένυς αγραματυς). Από τον εκδοτικό αυτό οίκο κυκλοφόρησαν άλλες δύο τουλάχιστον εκδόσεις. Τα επόμενα βιβλία προέρχονταν από το Ροστόβ επί του Ντον το 1928. Ηταν εκδόσεις του «Κραινατσιστάτ του Βόρειου Καυκάσου». Απ’ αυτές τις εκδόσεις τυπώθηκε και η «Γραμματική της νεοελληνικής γλώσσας» (Γραματικι τις νεοελινικις γλόςας) του Κ. Τοπχαρά.

 ______000377hpwe.jpg (αρχείο Αγτζίδη)

         

          Επίσης, πριν από τη δημιουργία στο Δονμπάς του ελληνικού εκδοτικού οίκου «Κολεχτιβιστής», εκδόθηκαν δύο βιβλια για τα ελληνικά πράγματα της Ουκρανίας. Το πρώτο εκδόθηκε το 1932 στα ουκρανικά από τη λαογράφο Κασάνδρας Κοστάν με το ψευδώνυμο της Αλεξάνδρας Κωνσταντίνωφ και αναφέρεται σε έργα Ελλήνων λαϊκών ποιητών και συγγραφέων σε ουκρανική μετάφραση. Το δεύτερο, επίσης στα ουκρανικά, εκδόθηκε από τον Γιάλη το 1931 στο Χάρκοβο. Αναφερόταν στην πολιτική οργάνωση των ελληνικών χωριών της Ουκρανίας, στην οικονομική τους κατάσταση, στην εκπαίδευση και στις πολιτιστικές τους δραστηριότητες. Με τη δημιουργία των εκδόσεων «Κομμουνιστής» και «Κολεχτιβιστής» άρχισε η περίοδος της ύπαρξης ολοκληρωτικά ελληνικών εκδοτικών οίκων. Ο σημαντικότερος από τους δύο αυτούς εκδοτικούς οίκους ήταν αυτός του «Κομμουνιστή», ο οποίος εξέδιδε και την ομώνυμη εφημερίδα. Η εφημερίδα Κομμουνιστής αποτελούσε τη συνέχεια της εφημερίδας Σπάρτακος και είχε τη μεγαλύτερη κυκλο-φορία απ’ όλες τις ελληνικές εφημερίδες της Σοβιετικής Ένωσης. Η εκδοτική ομάδα του «Κομμουνιστή» ανέλαβε την έκδοση όλων των ελληνικών σχολικών βιβλίων. Το ίδιο έκανε και ο εκδοτικός οίκος του «Κολεχτιβιστή» με έδρα το Δονμπάς της νότιας Ουκρανίας, ο οποίος λειτουργούσε στα πλαίσια του ουκρανικού κρατικού εκδοτικού οίκου των εθνικών μειονοτήτων.

          Εξέδιδε ελληνικά βιβλία στη δημοτική και στα μαριουπολίτικα. Ως εκδοτική αρχή αναφέρεται άλλοτε ο “Κολεχτιβιστής” και άλλοτε οι ουκρανικές κρατικές εκδόσεις.Οι εκδόσεις αυτές στην Ουκρανία αποτελούσαν συνέχεια της εκδοτικής προσπάθειας της ίδιας ομάδας που εξέδιδε την εφημερίδα Κολεχτιβιστής στην μαριουπολίτικη διάλεκτο. Στην Μαριούπολη υπήρχε συγκροτημένη ελληνική φιλολογική ομάδα, η οποία υπέγραφε στην εφημερίδα διάφορα κείμενα. Η ταύτιση της σύνταξης του Κολεχτιβιστή και της φιλολογικής ομάδας είναι εμφανής. Για παράδειγμα, χαιρετίζοντας τη δεκάχρονη φιλολογική δράση του «ποιητή του κάρβουνου», συνυπέγραφαν «Η κολεχτίβα των συνεργατών της σύνταξης και η Μαριουπολίτικη ρωμαίικη φιλολογική γρούπα.»Aπό το 1933 άρχισε η έκδοση του λογοτεχνικού περιοδικού Νεότητα και του παιδικού «Πιονέρος». Οι ελληνικές εκδόσεις του Δονμπάς κυκλοφόρησε τις «Φλογομηνύτρες Σπίθες» (Φλογομινίτρες ςπίθες) , μια συλλογή με τα καλύτερα έργα των Ελλήνων λογοτεχνών της Ουκρανίας. Σε αντίθεση με τις εκδόσεις «Κομμουνιστής», που εξέδιδε πλήθος βιβλίων γενικότερου ενδιαφέροντος, ο «Κολεχτιβιστής» επικέντρωνε το ενδιαφέρον του σε λογοτεχνικά και σχολικά βιβλία. Την επιμέλεια των σχολικών βιβλίων είχε ο δάσκαλος Αμφικτύων Δημητρίου. Μερικά παιδικά βιβλία ήταν ιδιαίτερα προσεγμένα, όπως για παράδειγμα το έγχρωμο παιδικό βιβλίο του Σ. Μάρσακ με τίτλο «Η πόστα» (Ι πόςτα) , το οποίο αναφέρεται στις ταχυδρομικές υπηρεσίες και προσπαθούσε να μυήσει τα παιδιά στις αντίστοιχες διαδικασίες.

          Μεταξύ των εκδόσεων του εκδοτικού οίκου του Δονμπάς ξεχωρίζουν έργα των Τσέχοφ και Πούσκιν σε μετάφραση στα μαριουπολίτικα από τον Γκεόργκι Κοστοπράφ. Εμφανίστηκαν επίσης λαϊκοί ποιητές και λογοτέχνες, οι οποίοι εμπνέονταν από την επανάσταση και τους στόχους της. Τα έργα τους δημοσιεύονταν στον «Κολεχτιβιστή» στα μαριουπολίτικα και στη δημοτική. Τέτοια περίπτωση είναι ο «ποιητής-σαχτιόρος», δηλαδή «ποιητής- ανθρακωρύχος», Π. Μπεσποστζάντνι. Ο νέος αυτός εργάτης-ποιητής έγραφε επηρεασμένος από τη ζωή του ανθρακωρύχου: «Ολα τα ποιήματά του είναι γραμμένα απ’ τη ζωή των ανθρακωρύχων για αυτό και είναι σημαδεμένα με το δικό του βίωμα, με την σκέψη του. Μεγάλο θυμό έχει… για την πρότερη παλαιά κατάσταση και μεγάλη αγάπη για το καινούριο Δονμπάς.» Στην εφημερίδα «Κολεχτιβιστής» συναντούμε έργα του ποιητή αυτού στη μαριουπολίτικη διάλεκτο σε μεταφράσεις του Γ. Κοστοπράφ και Α. Σαπουρμά και στη δημοτική σε μετάφραση του Αμφικτύωνα Δημητρίου.

______00010afbt1f6fvqg-1.jpg 

          Η σημαντικότερη φυσιογνωμία στο χώρο των γραμμάτων ήταν ο Γιώργης Κοστοπράφ. Διαμορφωμένος στο πνεύμα της νέας περιόδου αφομοίωνε δημιουργικά τα πλούσια στοιχεία της λαϊκής ποίησης. Τα καλύτερα ποιήματά του τα έγραφε στη διάλεκτο της Μαριούπολης. Έγινε μέλος της Ένωσης Σοβιετικών Συγγραφέων και εκπροσώπησε την ελληνόφωνη σοβιετική λογοτεχνία στο 1ο Συνέδριο των Σοβιετικών Συγγραφέων, που συνήλθε στη Μόσχα. Ο ακαδημαϊκός Μaxim Rilski θα γράψει αργότερα: «Ο Γ. Κοστοπράφ είναι ένας από τους πρωτεργάτες της ελληνόφωνης σοβιετικής λογοτεχνίας, ένας πατριώτης-ποιητής με μεγάλο ταλέντο… Ένας ποιητής που περιέγραψε με μεγάλη δύναμη τους σοσιαλιστικούς μετασχηματισμούς στη Σοβιετική Ένωση, τη ζωή και την εργασία των σοβιετικών ανθρώπων.»

imgp0038.JPG

 

———————————————————————————-

πώς διαβάζουμε κείμενα σε 20γράμματο αλφάβητο:

Το 20γράμματο αλφάβητο καθιερώθηκε για τους σοβιετικούς Έλληνες (περίπου 400.000 άτομα) σε συνδιάσκεψη Ελλήνων εκπαιδευτικών στην ΕΣΣΔ το 1926.

Η αντικατάσταση του 24γράμματου με το 20γράμματο ήταν ένα από τα μέτρα της γλωσσικής μεταρρύθμισης.

Καταργήθηκαν:

-τα γράμματα της αλφαβήτου που δεν προφέρονται: ‘η’, ‘ω’

-οι δίφθογγοι,

-το ‘σ’ στη μικρογράμματη γραφή και στη θέση του εισήχθη το «ς»,

-τα διπλά γράμματα ‘ξ’ και ‘ψ’.

Το ‘υ’ καθιερώθηκε στη θέση του ‘ου’

Επίσης εισήχθη το μονοτονικό σύστημα. Στη λήγουσα δεν έμπαινε τόνος…

100_0914.jpg

 

Δες τα αφιερώματα στο Ιντιμίντια:

1) http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=618691

2) http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=620646

3) http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=624246

4) http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=630462

5) http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=633904

6) http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=639623

7) http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=644196

8 ) http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=657766

 

OΛΑ ΑΥΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ:

Βλάσης Αγτζίδης, Παρευξείνιος Διασπορά. Οι ελληνικές εγκαταστάσεις στις βορειοανατολικές ακτές του Εύξεινου Πόντου, βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1995.

21/08/2007 - Posted by | -Ιστορικά, -Ιδεολογικά, -Σοβιετικός Μεσοπόλεμος

24 Σχόλια »

 1. Πολύ ενδιαφέρον!

  Σχόλιο από Πάνος | 16/01/2007

 2. πιστευω πως το αρθρο ειναι ενταξει !
  καταγραφει τα γεγονοτα ως ειχαν ελπιζω να συνεχισει ετσι το σite και οχι με υστεριες αντικομμουνισμου . Δε λεω να μην διαφωνησει καποιος με καποια θεση του κκε η της ιστοριας του αλλα αλλο αυτο και αλλο η επιμονη διαστρεβλωση με σκοπο την λασπη !!!!
  KEEP ON LIKE THAT !!!

  Σχόλιο από mertzanos | 22/01/2007

 3. Κύριε Μερτζάνε…

  καταγράφουμε τα γεγονότα όπως ακριβώς είχαν υπάρξει, με τις καλές και τις κακές τους στιγμές.

  Δεν υπάρχει κανένας λόγος να καλύπτουμε τις κακές, ούτε να μην παρουσιάζουμε τις καλές…

  Σχόλιο από Πόντος και Αριστερά | 22/01/2007

 4. Αγαπητέ mertzanos
  Δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο ζόρι , τώρα ξαφνικά στα 45 μας να ασχοληθούμε με την ΕΣΣΔ ή τον Στάλιν.
  Απλά η ενασχόλησή μας με τα ποντιακά μας έφερε αντιμέτωπους με ζητήματα που μας αποσχολούσαν πριν 20-25 χρόνια από άλλη βεβαίως οπτική γωνία.(σταλινικοί, μαοϊκοί, ανανεωτικοί κλπ…τα θυμάσαι φαντάζομαι).
  Και πίστεψέ με έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν στα ίδια μέρη πάλι φτάνεις από άλλο όμως μονοπάτι.

  Σχόλιο από Ομέρ | 22/01/2007

 5. τι εννοεις με το όταν στα ίδια μέρη πάλι φτάνεις από άλλο όμως μονοπάτι
  ! παντως εαν ασχοληθηκες με τα σχολια μου δεν υπερασπιζομαι συγκεκριμενα τον σταλιν !!!

  αν κατι υπερασπιζομαι ειναι η επιτυχιεσ του σοσιαλισμου που γνωρισαμε !

  η απτην αλλη προσπαθω να πω την γνωμη μου στο τι εγινε τελικα και πιο συγκεκριμενα οσοαναφορα με τουσ ποντιουσ !!!

  αρα το προβλημα δεν ηταν ο σταλιν !!!

  και επισησ ΔΕ ΛΕΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΔΙΩΞΕΙΣ !!!προσπαθω να αποδειξω οτι δεν ηταν στα τοσο μεγαλα επιπεδα που το παρουσιαζουν τα μμε !!! ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΥΡΙΩΣ ΕΙΧΑΝ ΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ και οχι εθνοτικη

  μιασ που αυτεσ οι διωξεισ εγιναν σε ολες τις εθνοτητες αλλα αφορουσαν την οικονομικη ελιτ !!!
  παραθετω αποτελεσματα ερευνας αμερικανικων επιστημονικων επιτελειων !!

  Τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία γύρω από τις διώξεις του 1937-1939, καθώς και σχετικά με τα συστήματα γκούλαγκ, βάσει των Κρατικών Αρχείων της ΕΣΣΔ, έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο ακαδημαϊκής έρευνας και είναι γνωστά από το 1993 (δημοσιεύτηκαν στο «American Historical Review», τεύχος 4 Οκτωβρίου, καθώς και στο «L’ Historie» του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Ερευνας της Γαλλίας). Βάσει αυτών, οι Αμερικανοί συντάκτες της έρευνας κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η λεγόμενη «περίοδος της τρομοκρατίας» (αναφέρονται στην περίοδο 1936-1940) «στόχευε κυρίως στις ελίτ παρά στις εθνικές ομάδες αυτές καθαυτές». Επηρέασε, δηλαδή, μέλη εθνοτήτων, τα οποία ανήκαν στη διοικητική και οικονομική ελίτ (και τα οποία αντιμετώπιζαν κατηγορίες διαφθοράς, κατάχρησης εξουσίας, κλπ.), λόγω της θέσης που κατείχαν και όχι εξαιτίας της καταγωγής τους. Ιδιαίτερα για «τους λαούς του Καυκάσου», τα αρχειακά ευρήματα αποδεικνύουν πως «αντιπροσωπεύονταν σε μικρότερο ποσοστό στο σύστημα GULAG από ό,τι τους αναλογούσε στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας: ως εθνικές ομάδες επηρεάστηκαν λιγότερο συγκριτικά κατά το 1937-1938».

  απο : 3. Getty J. A., Rittersporn G. Τ., Zemskov V. N. (1993) «Victims of the Soviet Penal System in the pre-war Years: A First Approach on the Basis of Archival Evidence», στο «American Historical Review», τόμος 98, τεύχος 4 Οκτωβρίου, σελ.1.028-1.029

  Ειδικότερα για τους Ελληνες, ειπώθηκε πως την περίοδο 1937-1939 εκτελέστηκαν πάνω από 20.000, ενώ 15.000 συνελήφθησαν μόνο τις 3 πρώτες ημέρες του Δεκέμβρη του 1937. Τι παραθέτουν σχετικά τα Αρχεία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών; Σε σχετικό «Ονομαστικό κατάλογο φυλακισθέντων Ελλήνων εν Σοβιετική Ρωσία» αναφέρεται πως έως το 1939 είχαν συλληφθεί 2.177 άτομα, εκ των οποίων μόνον οι 86 αντιμετώπιζαν κατηγορίες επί παραβάσει του άρθρου 58 του Ποινικού Κώδικα (δηλαδή για αντικαθεστωτική δράση, αντικομμουνιστική προπαγάνδα, αντικατασκοπία, κλπ.).

  απο:5. Ιστορικό και Διπλωματικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, Φάκελος 43 (1940), Πρεσβεία της Μόσχας προς το Υπουργείο Εξωτερικών «Περί κατηγοριών κατά φυλακισθέντων, 24 και 31 Μάρτη 1939, Φάκελος 143/Β και «Ονομαστικός κατάλογος φυλακισθέντων Ελλήνων εν Σοβιετική Ρωσία», Φάκελος Β/3/Ρ, Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών

  Σχόλιο από mertzanos | 23/01/2007

 6. «..Και πίστεψέ με έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν στα ίδια μέρη πάλι φτάνεις από άλλο όμως μονοπάτι..»

  Εννοώ ότι τότε,πριν 20-25 χρόνια, ασχολιόμασταν με τις επιτυχίες (με ή χωρίς εισαγωγικά) της ΕΣΣΔ ή του σοσιαλισμού λόγω της πολιτικής μας ένταξης σε κάποια οργάνωση-κόμμα .

  Σήμερα φτάσαμε (ορισμένοι) να ασχολιόμαστε με τα ίδια θέματα εξ αιτίας της ενασχόλησής μας με αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ποντιακό ζήτημα.

  Εμένα πάντως προσωπικα μην με μπλέκεις με βιβλιογραφίες, αρχεία, υπουργεία, «American Historical Review» και άλλα τέτοια. Έχουν την αξία τους δεν λέω. Αλλά κάποια πράγματα είναι πιο απλά.

  Δεν μπορούμε να μιλάμε για διώξεις οικονομικών ελίτ όταν ξαφνικά κλείνουν ΟΛΑ τα ελληνικά σχολεία στην ΕΣΣΔ. Στα σχολεία δεν πήγαινε μόνο η ελίτ.

  Δεν μπορούμε να μιλάμε για διώξεις οικονομικών ελίτ όταν ξαφνικά στο Καζακστάν μόνο (Ουζμπεκιστάν και δεν ξέρω που αλλού..) βρίσκονται εκτοπισμένοι 40.000 και πλέον Έλληνες της Μαύρης Θάλασσας. Πόση σε μέγεθος ήταν αυτή η οικονομική ελίτ των Ελλήνων της ΕΣΣΔ τέλος πάντων?

  Και υπάρχουν και άλλα απλά πράγματα που μπορεί κάποιος να δει για το τι συνέβη εκεί.

  Γι’ αυτο σου λέω, δεν ήταν έτσι τα πράγματα, κάπως αλλιώς ήταν, δές το αν θές….

  Σχόλιο από Ομέρ | 23/01/2007

 7. ΑΝ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΟ ΕΜΑΘΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ Η ΠΗΓΗ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 40000 ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΗ ΟΚ ΘΑ ΤΟ ΨΑΞΩ !!!!!!!!!!!!

  ΕΓΩ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΜΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΨΥΧΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΕΤΣΙ !

  ΔΕΝ ΛΕΩ ΦΗΜΕΣ ΛΕΩ ΕΡΕΥΝΕΣ !!!!

  ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΦΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤΙΝ ΜΟΥ ΤΟ ΕΙΠΕ Ο ΤΑΔΕ ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΔΕ Η ΤΟ ΕΖΗΣΕ !!!

  Και εγω επαναλαμβανω οτι τα Αρχεία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε σχετικό «Ονομαστικό κατάλογο φυλακισθέντων Ελλήνων εν Σοβιετική Ρωσία» αναφέρεται πως έως το 1939 είχαν συλληφθεί 2.177 άτομα, εκ των οποίων μόνον οι 86 αντιμετώπιζαν κατηγορίες επί παραβάσει του άρθρου 58 του Ποινικού Κώδικα (δηλαδή για αντικαθεστωτική δράση, αντικομμουνιστική προπαγάνδα, αντικατασκοπία, κλπ.).

  Σχόλιο από mertzanos | 23/01/2007

 8. Κύριε Μερτζάνε,

  απ’ ότι καταλαβαίνουμε, το δικό σας ζήτημα δεν είναι η αμφισβήτηση του γεγονότος ότι έγιναν διώξεις κατά τη σταλινική περίοδο αλλά ο βαθμός εμπλοκής του ιδίου του Στάλιν , ο αριθμός των διωχθέντων και ο χαρακτήρας των διώξεων. Αυτό διευκολύνει την επικοινωνία μας, γιατί μεταφέρει το επίπεδο διαφωνίας σε ποσοτικές παραμέτρους.

  Επίσης, όλο αναφέρεστε σε πηγές, αλλά δεν γνωρίζετε τις επίσημες σοβιετικές απογραφές. Έτσι λοιπόν με την επίσημη τελευταία σοβιετική απογραφή του ’89, οι Έλληνες μόνο στην περιοχή που αναφέρει ο σύντροφος Ομέρ ήταν:

  ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ: 49.930

  Αλμα Ατα 2.564, οι υπόλοιποι κατοικούν στο Τσιμκέντ, Τζαμπούλ, Κεντάου, Καραγαντά, Παχτααράλ κ.λπ.

  Υπήρχαν επίσης εκτοπισμένοι στο Ουζμπεκιστάν, στο Κιργιστάν, στο Τουρκμενιστάν.

  Οι Έλληνες της Κεντρικής Ασίας, προήλθαν από τις μαζικές και βίαιες εκτοπίσεις του πληθυσμού από τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας.

  Κάντε λίγο υπομονή! Σύντομα θα έχουμε κείμενα και για τις διώξεις του ’37-’38 και για τις μαζικές εκτοπίσεις της δεκαετίας του ’40.

  Σχόλιο από Πόντος και Αριστερά | 23/01/2007

 9. ΛΑΘΟΣ … ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΙ ΔΙΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΛΕΩ ΠΩΣ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΩΓΜΟΥ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ !!!!!!!!!

  ΚΑΙ ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΑΞΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΞΕΦΟΡΤΩΘΕΙ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΡΩΣΙΑ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΟΥ ΕΙΑΧΑΝ ΕΝΤΑΘΕΙ ΟΙ ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΙΤ !!!!!!!!

  ΛΕΩ ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ Η ΤΑΞΙΚΗ ΠΑΛΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ Η ΑΚΟΜΑ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ Η ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΩΡΑ , ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΤΟ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΑΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΣ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΚΑΙ ΑΙΜΟΒΟΡΟ!!!
  ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ !!

  ΑΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΡΧΟΥΣΑ ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΤΗΝ ΦΕΡΕΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΓΩΝΤΑΣ ΤΟΥ ΨΕΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΤΑ ΕΙΔΕΣ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ »

  ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑΩ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΣΚΟΠΙΑ !!!!

  ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΠΟΝΤΙΟΣ

  ΗΛΙΑΣ ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ

  Σχόλιο από mertzanos | 23/01/2007

 10. Αγαπητέ συμπατριώτη,

  το 1937 -εννέα χρόνια από την κολεκτιβοποίηση- δεν υπήρχε ούτε ρουθούνι αστού στη Σοβιετική Ένωση!

  Ποιά αστική τάξη φαντάζεσαι;

  Από το ’34 είχαν εξοντωθεί και όλοι οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του Στάλιν,
  τροτσκιστές απ’ τ’ Αριστερά και μπουχαρινικοί από τα Δεξιά (εντός του μπολσεβικικού κόμματος πάντα).

  Τους αστούς θα χάριζε;

  Με το τέλος του εμφυλίου πολέμου -μέσα στο ’22- δεν υπήρχαν αστοί, καπιταλιστές και μεγαλοαγρότες στις σοβιετικές περιοχές. Οι μικρομεσαίοι αγρότες της ΝΕΠ, δημιουργήθηκαν από τις απαλλοτριώσεις των μεγάλων γεωκτησιών της εκκλησίας, των φεουδαρχών και του τσαρικού κράτους.

  Εάν δεις την αρχική βιβλιογραφία που προτείνεται στο άλλο κείμενο, θα δεις ότι κανείς δεν αναφέρει τις πολιτικές διώξεις έως το ’37 -20 χρόνια μετά την κήρυξη της οκτωβριανής επανάστασης- ως εθνοτικές.

  Η αναφορά αυτή θα γίνει μόνο για τις διώξεις του ’37 και εντεύθεν. Μήπως πριν το ’37 δεν υπήρχαν διώξεις;
  Πολλές, πάρα πολλές!
  Όμως δεν στρέφονταν κατά εθνικών ομάδων αλλά, κυρίως, κατά πολιτικών αντιπάλων.

  Νομίζω ότι ο σύντροφος «Ομέρ» σου εξήγησε γιατί οι συγκεκριμένες διώξεις του ’37-’38 έχουν εθνοτικά χαρακτηριστικά.

  Παρακολούθησε τη σειρά αυτή των δημοσιευμάτων: «Όταν οι Έλληνες κομμουνιστές πήραν την εξουσία» και θα δεις ότι αυτά που υποστηρίζουμε σε τούτη εδώ την ψηφιακή γωνιά είναι τελείως διαφορετικά απ’ αυτά που εσύ νομίζεις ότι πιστεύουμε!

  Και ένα τελευταίο για τις μαζικές εκτοπίσεις στην Κεντρική Ασία:
  Ήταν βίαιες και υποχρεωτικές!
  Κανείς δεν είχε δικαίωμα να μείνει πίσω!
  Και τα σπίτια των εκτοπισμένων δόθηκαν σε εκλεκτούς των θυτών
  .

  Σχόλιο από Πόντος και Αριστερά | 23/01/2007

 11. […] στην ΕΣΣΔ το μεσοπόλεμο αρχίσαμε να τα παρουσιάζουμε [ΕΔΩ]… […]

  Πίνγκμπακ από -Τα «αντιδραστικά κάλαντα» « Πόντος και Αριστερά | 03/01/2008

 12. ————————————————————————————————
  ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟΥ «ΖΟΥΡΙ» ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
  ————————————————————————————————

  Προεπαναστατικά (η Αγία Πετρούπολη) είχε μεγάλη και ανθούσα ελληνική κοινότητα, με σχολεία εκκλησία κ.λπ.

  Η Ελληνική Εκκλησία της Αγίας Πετρούπολης γκρεμίστηκε γύρω στο 1938. Διασώζονται όμως εξαιρετικές καρτ ποστάλ.

  Ελληνική ΚΟινότητα υπάρχει και σήμερα. Έχει σύλλογο, προσπαθεί να διδάξει την ελληνική γλώσσα. Το Πανεπιστήμιο έχει έδρα νεοελληνικών σπουδών. Από παλιά το Πανεπιστήμιο έπαιζε ρόλο στα ελληνικά πράγματα της Ρωσίας και της μεσοπολεμικής ΕΣΣΔ.

  Η γνωματεύσευσή του επί του γλωσσικού ζητήματος, μαζί με άλλων νεοελληνιστών και τη σύμφωνη γνώμη του ΚΚΣΕ, συνετέλεσε στην καθιέρωση (τη δεκαετία του ’20) ως επίσημης γλώσσας της ελληνικής μειονότητας της ΕΣΣΔ της δημοτικής και όχι της ποντιακής….

  Μ-π

  Σχόλιο από Πόντος και Αριστερά | 08/01/2008

 13. […] Θα παρουσιάσουμε αργότερα, τη σημαντική σύγκρουση για το γλωσσικό ζήτημα  στις ελληνικές κοινότητες της Σοβιετικής Ένωσης  του μεσοπολέμου. Τότε που οι διάλεκτοι διεκδικούσαν μια θέση στον ήλιο κόντρα στη δημοτική. Και οι πρωτεργάτες αυτής της κίνησης θα κατηγορηθούν ως “αριστερή παρέκκλιση στο γλωσσικό ζήτημα“ και μετά το ‘37 θα  τελειώσουν το βίο τους στα σταλινικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.   Μια πρώτη ιδέα γι αυτά μπορείτε να πάρετε [ΕΔΩ] […]

  Πίνγκμπακ από -Ποντιακά και Μαριουπολίτικα… Μια χρήσιμη βιβλιογραφία « Πόντος και Αριστερά | 16/01/2008

 14. Κριτική στον Γιάννη Ψυχάρη λίγοι δημοτικιστές έκαναν. Αντίθετα οι απόψεις του καθόρισαν εν πολλοίς το δημοτικιστικό ρεύμα και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση των Ελλήνων της ΕΣΣΔ, έγιναν μπούσουλας για τις μεταρρυθμίσεις.

  Κι όμως ένας δημοτικιστής στην Ελλάδα ο Άχθος Αρούρης (ψευδώνυμο του Νικου Σαραντάκου) δημοσίευσε το ’37 στην Ελλάδα ένα ποίημα όπου μεταξύ άλλων έγραφε:

  «…μου θύμισε… τον Γιάννη τον Ψυχάρη

  πάει κι αυτός, εσβύστηκεν ησύχως
  χωρίς καλά να πάρουμε χαμπάρι.»

  Πάντως ήταν πολύ λίγοι που δεν πήραν «χαμπάρι»! ‘Αραγε υπάρχει δεύτερος;

  Το ποίημα το βρήκα στη σελίδα του εγγονού Νίκου Σαραντάκου

  —————————————————-

  Ασεβο

  ‘Οπως πολύ συχνά μια κάποια λέξη
  από κουβέντα δυο αγνώστων διαβατών,
  που άρπαξε τ’ αυτί σου έτσι από έξη,
  κλεφτά και φευγαλέα, δυνατόν
  να σου θυμίσει κάμποσα δικά σου,
  βάσανα, πόθους, όνειρα ή ελπίδες
  ή κάποια γεγονότα ξεχασμένα,
  κάτι που κάποτ’ άκουσες και είδες, έτσι προχτές κι εμένα
  του Γεναριού που μ’ έδερνε το ψύχος
  μου θύμισε… τον Γιάννη τον Ψυχάρη

  πάει κι αυτός, εσβύστηκεν ησύχως
  χωρίς καλά να πάρουμε χαμπάρι.
  Το έργο του ολάκερο, μια μπλόφα
  που σήμερα κανένας δεν τη χάβει,
  υποχωρεί και χάνεται και λυώνει,
  σα μια ντομάτα πούπεσε απ’ την κόφα
  την προσοχή λαθούσα του μανάβη.
  Την πάτησαν, ετρέξαν τα ζουμιά της,
  λέρωσαν ένα φίνο παντελόνι
  και κόντεψε να σκοτωθεί, σκούζων αράς
  γλυστρώντας πα σε δαύτη ένας διαβάτης.
  Τέλος… ας τύχει γαίας ελαφράς.

  Τρίβολος, Μυτιλήνη 26.2.1937

  Σχόλιο από Πόντος και Αριστερά | 26/01/2008

 15. Γνωστοποίηση της ιστοσελίδας μου με θέματα αποκωδικοποίησης….: σιωπής, ψυχής, θρησκειών, μυθολογιών,…..
  URL : http://www.siopi.gr
  Γεια…..

  Σχόλιο από Αλέξανδρος Ζήβας | 27/02/2008

 16. […]  Για το ζήτημα αυτό δες:  https://pontosandaristera.wordpress.com/2007/08/21/essd/ […]

  Πίνγκμπακ από -Aπό τον Κεμάλ στον Στάλιν…. μέσω Ναγκόρνο-Καραμπάχ « Πόντος και Αριστερά | 29/06/2008

 17. […] σοβιετικής Ένωσης.   Η ολοκληρωτική καταστροφή του ελληνικού σοβιετικού πολιτισμού από τους σταλινικούς, η εξόντωση της ελληνικής […]

  Πίνγκμπακ από -ΚΚΕ : Οι μισές αλήθειες του κυρίου Γκίκα « Πόντος και Αριστερά | 22/09/2008

 18. […] -Όταν οι Έλληνες κομ […]

  Πίνγκμπακ από -Δύο χρόνια Π&Α: Ένας “εγωκεντρικός” απολογισμός! « Πόντος και Αριστερά | 31/12/2008

 19. […] γραφόταν στη δημοτική γλώσσα με το 20-γράμματο αλφάβητο, θα κλείσουν οι σταλινικοί  μόνο και μόνο γιατί είναι […]

  Πίνγκμπακ από -Λιάνα Κανέλλη: για τις γενοκτονίες του Στάλιν στην ΕΣΣΔ « Πόντος και Αριστερά | 25/03/2009

 20. […] -Όταν οι Έλληνες κομμουνιστές πήραν την […]

  Πίνγκμπακ από -Ο απολογισμός του έτους « Πόντος και Αριστερά | 08/01/2010

 21. Reblogged στις andarsyaagiaparaskevi2wordpresscom.

  Σχόλιο από karampas kostas | 09/12/2015

 22. oson afora ton aριθμο των ελληνων ποντιων και αλλων στη σοβιετικη ενωση ενας ποντιος απο εκει μου ειπε οτι ηταν πανω απο 1.000.000,το γραφω γιατι υπαρχει και η αποψη οτι ηταν 100-200 χιλιαδες

  Σχόλιο από karampas kostas | 09/12/2015

 23. @karampas kostas |

  Ο αριθμός τους με βάση την τελευταία σοβιετική απογραφή ήταν περί τις 360.000. Ο αριθμός αυτός αφορά τους επίσημα αναγνωρισμένους ως μέλη της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Οι μελετητές υπολογίζουν ότι ο πραγματικός αριθμός θα πρέπει να έφτανε τις 500.000.

  Από την εποχή της περεστρόϊκα έως σήμερα θεωρείται ότι περίπου 250.000 έχουν εγκαταλείψει τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ με κύριο προορισμό την Ελλάδα και λιγότερο την Κύπρο..

  Σχόλιο από Πόντος και Αριστερά | 09/12/2015

 24. […] «ου»), που γραφόταν στη δημοτική γλώσσα με το 20-γράμματο αλφάβητο, θα κλείσουν οι σταλινικοί  μόνο και μόνο γιατί είναι […]

  Πίνγκμπακ από 1η Ιουνίου: Σεμινάριο Ιστορίας με θέμα «Σταλινισμός και Διανοούμενοι» | Ένα blog του Βλάση Αγτζίδη | 30/05/2016


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: