Πόντος και Αριστερά

……. 'μώ τον νόμο σ' !

-Η εγκύκλιος της Μαριέττας

Εγκύκλιος

της (προσφάτως ιδρυθείσης επιτροπής) του   Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων

dsc04572.jpg img_4278.jpg dsc04572.jpg

Μέλη της οποίας ανεγνωρισμένοι ιστορικοί, κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι φέρονται, περί των κινδύνων οι οποίοι διατρέχουν την μαθητιώσαν νεολαίαν από τον εθνολαϊκισμόν, τον εθνικισμόν και άλλαι διατάξεις.

Αγνώστου ταυτότητος φυτόν

21.jpgΕκ του εσμού όστις σφοδράν και ανιστόρητον αντίδρασιν εις το εγχειρίδιον της Ιστορίας της ΣΤ’ τάξεως του Δημοτικού προέβαλε, εκπορεύονται κείμενα υπό μορφήν ασμάτων ή διστίχων με στόχον να  δηλητηριάσουν τας αγνάς καρδίας των μαθητών  δια της παραποιήσεως της ιστορικής αληθείας.

Πληροφορίες καταφθάνουσες καθημερινώς  εις την ημετέραν επιτροπήν εκ των σχολείων απάσης της επικρατείας αναφέρουν ότι διακινούνται ταύτα εξ υπόπτων ατόμων, αναρμοδίων και ουδεμίαν σχέσιν εχόντων με την επιστήμην της Ιστορίας.

Δια της παρούσης παρέχομεν υμίν οδηγίας τινάς διά την ορθοτέραν αντιμετώπισην παρομοίων περιστατικών εις το σχολικόν σας συγκρότημα.

 

A)Συγκεκριμένα αναφέρεται ως άσμα «αγνώστου» το κάτωθι :

 

8.jpgΤρία καράβια πάνε Σμύρνη και Κορδελιό

Δεν είδαν τα ματάκια μου βρε  τζάνεμ

Σαν τ‘ Αϊβαλί χωριό

Ποιος θέλει για να μάθει, Τι είναι τ‘ Αϊβαλί

Εμένα να ρωτήσετε βρε τζάνεμ

Εγώ έκαμα εκεί                              

(ΑΓΝΩΣΤΟΥ)

 

Κατάστημα κείμενον επί της προκυμαίας του λιμένος Ισμύρνης. Χρησιμοποιηθέν (άνδρον) υπό εθνικιστικής οργανώσεως  εξ ού και η κατεδάφισίς του μετά την οικειοθελήν αναχώρησιν των μελών της. 

Είναι γνωστόν και ιστορικώς εξακριβωμένον ότι ουδέποτε εθεάθησαν «τρία καράβια» κινούμενα προς Ισμύρνην και Καρσίγιακαν, ψευδώς δε αναφέρεται ότι ούτος (ο άγνωστος) διέμενε εις Αϊβαλίκιον. Φροντίσατε τούτον να καταστεί σαφές εις τους μαθητάς.

 

 –B)Τοσαύτη δε υστερία διακατέχει τους αντιδρώντας εις το εγχειρίδιον εθνικιστάς και εθνολαϊκιστάς, ώστε δια κυρίας τινός ονόματι Μητάκκη Γεωργία (οικοκυράς-αγνώστων λοιπών στοιχείων) αναφέρεται τόπος τις  προσομοιάζων με παράδεισον όστις όλως μεταφυσικώς (τα ρήμαξε η μπόρα) εξαφανίζεται.

6.jpg

Παραστρατιωτική ομάς δράσασα εις Σαμσούνταν. Μουσικά τινά όργανα τεχνηέντως τοποθετούνται ίνα αποκρύψουν τους πραγματικούς σκοπούς των

Σμύρνη πού είχες ομορφιές με πλούτη και με χάρη

αχ Σμύρνη μου φιλόξενη ήσουν κρυφό καμάρι

 Μπουνάρμπασι με τις δροσιές κι εσύ αχ, Κοντζαγάκι

πως να ξεχάσω τις δροσιές και τ’ όμορφο νεράκι

 Μπουτζά, Μπουρνόβα, Κορδελιό, με τ’ άνθη στολισμένα

κι εσείς Βούρλα, Σεβντίκιοϊ, πού ‘σαστε ξακουσμένα

 Σμύρνη με τα περίχωρα, ευλογημένη χώρα

τα πλούτη σου και τα καλά τα ρήμαξε η μπόρα

Γεια σου Γεωργία μου, παραπονιάρα                         

(ΜΗΤΑΚΚΗ ΓΩΡΓΙΑ)

9.jpg

Κτίριον κρατικόν μετατραπέν υπό του εθνικιστικού όχλου εις ζυθοπωλείον εις Καρσίγιακαν.

Η πονηρία των δε είναι τόσον μεγάλη ώστε χρησιμοποιώντας ωραίας εκφράσεις και λέξεις στόχευσιν έχουν την έγερσιν αλυτρωτικών αισθημάτων θέτοντας εις άμεσον κίνδυνον την εξωτερικήν πολιτικήν της χώρας.

 

Γ)Έτερον λιβελογράφημα αναφέρεται εις την είσοδον Σταύρακα  εις κατάστημα όστις συνεπικουρούμενος από άτομον αγνώστων στοιχείων προπαγανδίζουν (άκουσον άκουσον κόσμε πεπολιτισμένε)  υπέρ προϊόντων εκ Μπούρσης και εκ Πόλεως τινός (πιθανολογουμένης  της Ιστανμπούλης). Θέτοντας τοιουτοτρόπως εις κίνδυνον την Ελληνικήν παραγωγήν ή οποία διαθέτει αρίστης ποιότητος παρόμοια προϊόντα εις Καλάμας και αλλαχού καλυπτομένης δε της εγχωρίας ζητήσεως δι’ εισαγωγών από φίλας γειτονικάς χώρας.

4.jpg

Παραστρατηθέντες από τον εθνικισμόν νέοι.

– Ωχ…

– Ρε Σταύρακα αδελφάκι είσαι «εν πλήρει τάξη».  Νταλκαδιασμένο μού ‘σαι, γιατί ακούω διπλοπενιά στη τρίχα

– Γιατί ρε Νώντα σου χάλασε τη μάπα σου

Τι λε ρε το μηλήγγι σου το κλούβιο, ρε η τρίχα μου αδερφάκι στραβόλαιμη είναι εντάξει,  ακροάσου αργιλεδάκι…

– Ξηγιέμαι μαυράκι της Πόλης

Κάνε μόκο ρε και είσαι τέρτσος, το δικό μου ρε είναι από τη Προύσα, ρε δεν έχεις μύτη δεν αντιλήβεσαι ?…….Τράβα μία να οσφρανθούν τα τζιέρια σου

Αδερφέ μου Σταυράκο, λιγώθηκα δεν το γυρίζεις στο ζεμπέκικο να κάνουμε καμιά 

βολτίτσα,   άντε μπράβο…..               

(ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΣΤΟΝ ΤΕΚΕ) 

      Δ)  Το θράσος των δε στερείται ορίων όταν άσμα υποτιθεμένου τινός μετανάστου εις1.jpg Αμερικήν ψευδώς αναφέρεται εις ασκηθήσαν βίαν (το διώξαν) κατά την αναχώρησήν του εκ του λιμένος της Ισμύρνης ενώ είναι γνωστόν της πάση  και ιστορικώς απολύτως εξακριβωμένον ότι περί απλού συνωστισμού επρόκειτο, φαινομένου συνηθισμένου άλλωστε κατά τας ημέρας αιχμής. Προσπαθεί δε να δελεάσει και να πορθήσει τας γλυκυτάτας καρδίας των μαθητών χρησιμοποιώντας λέξεις όπως «αχ γιαβρίμ αμάν», «αχ γιαντίμ αμάν» φιλολαϊκάς ούσας, μακράν και ξένας όμως προς τον σύγχρονον Ελληνικόν πολιτισμόν. 

 

 

 

Κατάστασις εις την οποίαν κατακρημνίζονται νέοι  καταναλώσαντες ποσότηταν υποπροϊόντων εκ Μπούρσης.

Είμαι ένα ντερβισάκι, αχ το λέγω

πού το διώξαν απ’ τη Σμύρνη3.jpg

κι όλο κλαίγω και το ρίχνω στο μεθύσι

και φουμάρω και χασίσι στο καφέ-αμάν

Αχ γιαβρούμ αμάν

Αχ γιαντίμ αμάν

Όταν παίζω ταξιμάκι μερακλώνω

την πατρίδα μου θυμάμαι κι όλο λειώνω

πότε φτώχεια, πότε πλούτη

παίζω με μεράκι ούτι στο καφέ αμάν

Αχ γιαβρίμ αμάν, αχ γιαντίμ αμάν 

(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΗΧΟΓΡΆΦΗΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ)

 

 Αποδείξεις εισπράξεως χρημάτων από εθνικιστικήν οργάνωσιν εις Ορντούν κατά την είσοδόν πεπλανημένων εις την γιάφκαν των.

 

Ε)Τα φαινόμενα ούτα καθίστανται ανησυχητικά καθ’ όσον η επιρροή των αυξάνεται εις τρόπον ώστε και τινές γηγενείς, ασήμαντοι κατά τα λοιπά, καλλιτέχναι να υποκύπτουν εις την εθνικιστικήν και αλυτρωτικήν προπαγάνδαν. Αναφέρομεν παράδειγμα :

7.jpgΜαύρο φέρνει από τη Σμύρνη

και καλάμι απ’ τ’ Αϊδίνι   

και χαρά στον που την πίνει               

(ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ)

 

ΣΤ)Πολλά δε υπό μορφήν διστίχων κυκλοφορούν, βιάζοντας βαναύσως την Ελληνικήν Γλώσσαν  και τα οποία δέον να απαγορεύονται :

Η Πόλη και ο Μπόσφορος είναι το όνειρό μου

Εκεί μέν’ η αγάπη μου εκεί το βάσανό μου     

(ΑΓΝΩΣΤΟΣ)

Ή έτερον ανιστόρητον

Σαν της Σμύρνης το γιαγκίνι

Στον ντουνιά δεν έχει γίνει….

 

Εφιστούμεν εν κατακλείδι την προσοχήν εις τους διδάσκοντας ότι δεν δυνάμεθα να υπάρξωμεν ως σύγχρονος χώρα στηριζόμενοι εις παρόμοιας μυθοπλασίας και πολιτιστικά υποπροϊόντα  αι οποίαι εγείρουν αλυτρωτικάς διαθέσεις ορισμένων και θέτουν εις δοκιμασίαν τας σχέσεις με γείτονας χώρας..

haveaniceday.gif marietta.jpg haveaniceday.gif

 

27/03/2007 - Posted by | -Βιβλίο Ιστορίας, -Λαογραφία

12 Σχόλια »

 1. Γιου κούφτ ας (= μας κούφανες, αγγλιστί, αόριστος) 🙂

  Σχόλιο από Πάνος | 27/03/2007

 2. Λέτε τα παιδιά να ισχυρίζονται ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε επειδή κινδύνευε η καλαματιανή παραγωγή απ’ αυτήν της Προύσας; Κανείς δεν ξέρει! Δεν είναι και απίθανο.

  Σχόλιο από ανώνυμος | 27/03/2007

 3. Για νάχετε σχετικά πλήρη εικόνα του μπλογκ μας:

  -ο με φανέλα νο 2: μ-π (mahno-pontiac)

  -ο αριστερός: mumul

  Υ.Γ.
  Προσοχή μην κάνετε λάθος….
  Όχι αυτοί από το αντάρτικο, αλλά οι άλλοι που χορεύουν

  Λείπει επίσης ο έτερος μ-π (μαρξιστής-πεσιμιστής)

  Σχόλιο από Πόντος και Αριστερά | 27/03/2007

 4. Η ιστορία με το βιβλίο της ιστορίας κάποτε θα τελειώσει.
  Οι σοφοί της ακαδημίας θα βγάλουν το πόρισμά τους (για μένα προσωπικά : και τρία αυγά Τουρκίας) και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα πράξει τα δέοντα.

  Το ζήτημα του βιβλίου που «κάποιοι» ξύνανε από τον περασμένο Ιούνιο και οι εθνικάρες μας το θυμήθηκαν τον Ιανουάριο (μυρίστηκαν ψητό για ) έχει διαπεράσει και απασχολήσει οριζόντια όλο το πολιτικό φάσμα.
  Απ’ άκρη σ’ άκρη.

  Από ιδεολογική άποψη το ζήτημα ταρακούνησε περισσότερο εκείνους που τον εαυτό τους στην αντίπερα με το σύστημα όχθη εντάσσουν.
  Ασχέτως εάν αυτό δεν φάνηκε ( τα ΜΜΕ και κάποιοι φρόντισαν δεόντως και επιτυχώς, σε αρκετό βαθμό θα έλεγα, να το εμφανίσουν ως διαξιφισμό του Άδωνις και ενός παπά από την μία και του Κουναλάκη ή του Μπίστη από την άλλη) εκεί, στην αντίπερα όχθη, εμφανίστηκαν οι πιο σκληρές ιδεολογικές συγκρούσεις.
  Εκεί το ταρακούνημα ήταν πολύ μεγάλης έντασης.
  Ίσως γιατί παρουσιάστηκαν απροετοίμαστοι….. ίσως .
  Ίσως κάτι άλλο ?… θα δείξει….

  Εκεί στην αντίπερα όχθη βγήκε στην επιφάνεια ένα τεράστιο θέμα.
  (παρακαλώ το κοντρόλ να πέσει το τραγουδάκι…..)

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ,ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ, ΜΑΣ ΠΛΗΓΩΝΕΙ

  Θα ’θελα μια νύχτα στου ανέμου το νησί
  να ’βρισκα της μοίρας το ψεύτικο κρασί
  εκείνο που σε βγάζει απ’ την παγωνιά
  να το πιω και να φύγω μακριά

  Για να σε δω στης Σμύρνης την άσβεστη φωτιά
  να μου φανερώνεις του Αιγαίου τα μυστικά
  Να μου τραγουδήσεις πράγματα γνωστά
  και να νιώθω πως σε ξέρω από παλιά

  Τι είναι αυτό που μάς ενώνει, μάς χωρίζει, μάς πληγώνει
  είναι ο χρόνος που τελειώνει και ξανά μένουμε μόνοι
  Τι είναι αυτό που μάς ενώνει… ( σ.σ. έλα για!! )
  ΠΥΞ ΛΑΞ

  mumul

  Σχόλιο από Πόντος και Αριστερά | 28/03/2007

 5. […] ψηλά στο βουνό” και εκπρόσωπος από το ιστολόγιο “Πόντος και Αριστερά”. Mετά από αυτό είναι προφανής η προσπάθεια της κυρίας […]

  Πίνγκμπακ από Τα ιστολόγια παρεμβαίνουν δυναμικά. « Allu Fun Marx : βόλτες στην Blogoslovakia | 31/03/2007

 6. Σ’ ένα καράβι ήταν ένας μούτσος που ήταν μόνο 40 πόντους ψηλός.
  Δεν τον έβλεπε κανείς και όλοι πάνω στη δουλειά τον κλωτσούσανε και τον πατούσανε.

  Μια μέρα δεν αντέχει άλλο και πάει στον καπετάνιο.
  – Καπετάνιε, έχω σοβαρό πρόβλημα, δεν μπορώ άλλο ! Όλοι με πατάνε. Μακάρι να μπορούσα να ήμουν λίγο ψηλότερος !
  – Έχεις δίκιο, του λέει ο καπετάνιος. Θα σου πω όμως πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Πήγαινε κάτω στην αποθήκη. Στη γωνία σκεπασμένο θα βρεις ένα λυχνάρι. Τρίψε το και θα βγει ένα τζίνι. Μπορείς να κάνεις μόνο μια ευχή.
  Πρόσεχε όμως γιατί είναι κουφό. Ότι έχεις να πεις να του το πεις δυνατά .
  Όλο χαρά ο μούτσος πάει στην αποθήκη, βρίσκει το λυχνάρι, το τρίβει και εμφανίζεται το τζίνι !
  – Στις προσταγές σου αφέντη!
  Μόλις το βλέπει ο μούτσος σκέφτεται «Τι ύψος και βλακείες, ευκαιρία να ζητήσω τίποτα μετρητά «. Και λέει στο τζίνι:
  – «Θέλω ένα εκατομμύριο λίρες».
  Δεν προλαβαίνει να τελειώσει και αμέσως εμφανίζονται ένα εκατομμύριο μπύρες!!
  Τρελλάθηκε ο μούτσος, στεναχωρέθηκε, όμως τι να κάνει, δεν μπορούσε να κάνει άλλη ευχή. Πάει στον καπετάνιο και του τα λέει:
  – Αχ, καπετάνιε να σου πω τι έπαθα ! Ζήτησα από το τζίνι ένα εκατομμύριο λίρες κι αυτό μου έδωσε ένα εκατομμύριο μπύρες.
  – Ρε δεν σου είπα, του λέει ο καπετάνιος, να του τα πεις δυνατά γιατί είναι κουφό; Τι νομίζεις ότι ζήτησα εγώ; 40 πόντους μούτσο; …..

  Σχόλιο από ανώνυμος | 04/04/2007

 7. .. Aπόσπασμα από το ημερολόγιό ΤΗΣ:

  ————————————————-

  Το Σάββατο το βράδυ τον βρήκα λίγο παράξενο. Είχαμε πει να συναντηθούμε στο μπαρ για ένα ποτό.
  Επειδή όλο το απόγευμα είχα βγει για ψώνια με τις φίλες μου, νόμιζα ότι ήταν εξ αιτίας μου…επειδή έφτασα στο ραντεβού λίγο καθυστερημένα.

  Αυτός, όμως, δεν είπε τίποτα. Η συζήτησή μας δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο και τότε του πρότεινα να πάμε σ’ένα μέρος πιο ήσυχο και πιο ρομαντικό.

  Ξεκινήσαμε για ένα ωραίο εστιατόριο, αλλά αυτός συνέχισε να είναι παράξενος.

  Έδειχνε να είναι απών. Προσπάθησα να τον διασκεδάσω χωρίς αποτέλεσμα.

  Αναρωτιόμουν επίμονα αν ήταν δικό μου το φταίξιμο.

  Τον ρώτησα αν ήταν εξ αιτίας μου και μου απάντησε πως εγώ δεν είχα να κάνω, αλλά δεν πείστηκα.

  Στο αυτοκίνητο, καθώς γυρίζαμε σπίτι του είπα ότι τον αγαπούσα πολύ κι αυτός με αγκάλιασε ψυχρά, χωρίς να βγάλει άχνα.

  Δεν μπορώ να εξηγήσω τη συμπεριφορά του, δεν είπε τίποτα,δε μου είπε ότι με αγαπάει κι αυτός…δεν ξέρω τι να πω, είμαι πολύ ανήσυχη!

  Επιτέλους, φτάσαμε σπίτι. Τη στιγμή εκείνη ήμουν σίγουρη πως ήθελε να με αφήσει.

  Προσπάθησα να του μιλήσω, εκείνος, όμως, άναψε την τηλεόραση κι άρχισε να παρακολουθεί αφηρημένα, βυθισμένος σε σκέψεις, σα να ήθελε να μου πει ότι όλα είχαν τελειώσει. Στο τέλος παραιτήθηκα και πήγα για ύπνο.

  Δε θα ‘χαν περάσει ούτε 10 λεπτά κι ήλθε κι αυτός στο κρεβάτι και με μεγάλη μου έκπληξη τον είδα να ανταποκρίνεται στα χάδια μου και
  κάναμε έρωτα αν και εξακολουθούσε να είναι απόμακρος.

  Προσπάθησα να του μιλήσω για τη σχέση μας ακόμη μια φορά, για όσα είχαν συμβεί εκείνο το βράδυ αλλά τον έχει ήδη πάρει ο ύπνος.

  Έβαλα τα κλάματα. Έκλαιγα όλη νύχτα μέχρι που με πήρε και μένα ο ύπνος. Είμαι σχεδόν βέβαιη πως σκεφτόταν κάποια άλλη. Η ζωή μου είναι ένα μπάχαλο.

  ————————————————-

  2.. Απόσπασμα από το ημερολόγιό ΤΟΥ:

  ……..

  …….

  ………

  ………

  ……….

  …….

  Έχασε η ΑΕΚΑΡΑ……. αλλά τουλάχιστον γάμησα….

  Σχόλιο από Πόντος και Αριστερά | 18/07/2007

 8. ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

  «Το βιβλίο Ιστορίας θα αξιολογηθεί όπως όλα»

  συνέντευξη στον ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΙΟΔΡΑ

  «Η ασθενής κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα βλάψει τη χώρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό». Αυτή είναι η θέση της Μαριέττας Γιαννάκου για την «καθαρή εντολή» που ζήτησε από τους ψηφοφόρους ο πρωθυπουργός, αποκλείοντας με τη σειρά της κάθε δυνατότητα συνεργασίας με άλλα κόμματα.

  * Η κυρία Γιαννάκου επαναλαμβάνει ότι, αν κερδίσει η Ν.Δ., θα αλλάξει το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, ενώ για το βιβλίο Ιστορίας καλεί «όσους προσπαθούν να καλλιεργήσουν φόβους, να το σκεφθούν καλύτερα».

  ………………..
  ………………..
  ………………..

  * Με το βιβλίο της Ιστορίας τι γίνεται; Θα πάει έγκαιρα στα σχολεία;

  Το βιβλίο της Ιστορίας διορθώθηκε πλήρως με βάση τις παρατηρήσεις της Ακαδημίας και θα αξιολογηθεί όπως και τα άλλα βιβλία μέσα στο χρόνο, σε 200 σχολεία. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα το αξιολογήσουν διδακτικά από πλευράς ουσίας. Ψύχραιμα και θεσμικά, εγώ ακολούθησα το νόμο μέχρι κεραίας και έτσι έπρεπε να λειτουργήσω. Δεν πρέπει κάποιοι να παίζουν με υποσυνείδητους φόβους των πολιτών. Εχουμε μία μακραίωνη ιστορία και ακόμα κι αν οι νέοι μας δεν ξέρουν λεπτομέρειες γι’ αυτή, το αίσθημα εθνικής συνείδησης έχουν ισχυρότατο, θα σας έλεγα το ισχυρότερο στην Ευρώπη. Και εγώ καλώ όλους όσοι προσπαθούν να καλλιεργήσουν φόβους, να το σκεφτούν καλύτερα.

  ……………………….
  ……………………….
  ……………………….

  ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ – 09/09/2007

  Σχόλιο από Μαριέττα (μ-λ) | 09/09/2007

 9. Αντιπερισπασμός με τα «Ματωμένα χώματα»
  * Η υπουργός Παιδείας, προκειμένου να μετριάσει τις αντιδράσεις για το βιβλίο της Ιστορίας, αποφάσισε τη διανομή στους μαθητές του μυθιστορήματος της Διδώς Σωτηρίου

  ΝΟΤΑ ΤΡΙΓΚΑ
  Ενα καινούργιο περιείχαν οι ανακοινώσεις της υπουργού Παιδείας κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου την περασμένη Πέμπτη, σχετικά με το διορθωμένο βιβλίο Ιστορίας της Στ´ Δημοτικού. Το μυθιστόρημα της Διδώς Σωτηρίου «Ματωμένα χώματα» θα διανεμηθεί στους 12χρονους μαθητές της Στ´ Δημοτικού τον ερχόμενο Σεπτέμβριο μαζί με το βιβλίο της Ιστορίας, καθώς ο τρόπος κάλυψης της Μικρασιατικής Καταστροφής από το συγκεκριμένο εγχειρίδιο «έτυχε πολλών αιτιάσεων», όπως χαρακτηριστικά είπε η υπουργός. Ωστόσο και αυτή η πρωτοβουλία της κυρίας Γιαννάκου, όπως και εκείνη της διόρθωσης αντί της απόσυρσης του βιβλίου που συγκέντρωσε τόσα «πυρά», προκάλεσε αντικρουόμενες απόψεις, κυρίως από παιδαγωγικής σκοπιάς. Παρ’ όλο που επισήμως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν λαμβάνει θέση επί του θέματος και ο πρόεδρός του κ. Δημ. Βλάχος δήλωσε προς το «Βήμα της Κυριακής» ότι το θέμα με το βιβλίο «έχει κλείσει και προσωπικά καλύπτομαι από την υπουργό και δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο», εκπαιδευτικοί σημείωναν σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ότι η υπουργός για το μυθιστόρημα κινήθηκε με δική της πρωτοβουλία χωρίς να ζητήσει τη γνώμη των αρμόδιων οργάνων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

  Εκπαιδευτικοί, ιστορικοί αλλά και πανεπιστημιακοί, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ) κ. Θ. Βερέμης, θεωρούν ότι οι σκηνές βίας που περιέχονται μέσα στο λογοτεχνικό βιβλίο δεν ενδείκνυνται για μαθητές 12 ετών, όπως είναι εκείνοι της Στ’ Δημοτικού. Μια διαφορετική οπτική γωνία στην κίνηση αυτή της υπουργού είναι η άποψη του ιστορικού στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών κ. Βασ. Παναγιωτόπουλου: «Πρόκειται για μια πρωτοτυπία και μια απάντηση σε κάποιους φόβους. Ποιους όμως;» σημείωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στο «Βήμα της Κυριακής». Και πρόσθεσε: «Παρ’ όλο που εκ πρώτης όψεως φαίνεται ως μια συμπαθητική πράξη, δεν παύει να είναι μια εκπαιδευτική ανωμαλία που επί της ουσίας λέγεται υπεραναπλήρωση».

  * Διαφωνίες και επιφυλάξεις

  Οι ενστάσεις δεν αφορούν το βιβλίο της Διδώς Σωτηρίου αυτό καθαυτό, την αξία του οποίου όλοι αναγνωρίζουν, όσο την υπερβολή που εμπεριέχει η πρωτοβουλία της υπουργού για κάτι το οποίο θα ήταν αυτονόητο αν ήταν διαφορετικά διαρθρωμένη η εκπαιδευτική διαδικασία. Αν δηλαδή όλα τα δημοτικά σχολεία διέθεταν πλούσιες βιβλιοθήκες το βιβλίο θα υπήρχε σε αυτές έτσι και αλλιώς. «Προφανώς ο Πρωθυπουργός, όπως είχε δεσμευθεί στο πλαίσιο της συνάντησής μας κατά τη διάρκεια της περσινής πολύμηνης κινητοποίησής μας, δεν έχει βρει ακόμη χορηγούς για βιβλιοθήκες στις οποίες θα έπρεπε το βιβλίο να υπήρχε» μας είπε ο υπεύθυνος Τύπου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας κ. Πολ. Μπαμπούρας. Και πρόσθεσε: «Με την πρωτοβουλία της αυτή η υπουργός προφανώς θεώρησε ότι οι εθνικιστικές αιτιάσεις δεν καλύπτονται από τις διορθώσεις της συγγραφικής ομάδας και θέλησε να προβεί στη συγκεκριμένη κίνηση εντυπωσιασμού».

  Μια διαφορετική οπτική γωνία στην προσέγγιση του θέματος έχουν οι ψυχολόγοι οι οποίοι θεωρούν ότι τα παιδιά έχουν πλέον εθιστεί στη βία, όπως είναι η τηλεοπτική, από πολύ μικρή ηλικία ώστε η λογοτεχνική να μη δημιουργεί… παιδαγωγικό ζήτημα. «Η εικόνα είναι πιο δυνατή από τον γραπτό και προφορικό λόγο και τα 12χρονα παιδιά είναι ήδη μεγάλα» σημειώνει η ψυχολόγος κυρία Ελευθερία Παναγιωτοπούλου. Σύμφωνα με την ίδια, το πρόβλημα βρίσκεται αλλού. «Η πρωτοβουλία της υπουργού είναι κατά βάση θετική. Ωστόσο διατηρώ επιφυλάξεις στο κατά πόσον το μυθιστόρημα θα αξιοποιηθεί μέσα στην τάξη, καθώς οι δάσκαλοι τρέχουν για να καλύψουν την ύλη και ελάχιστα αξιοποιούν τις πηγές. Οι βιβλιοθήκες είναι αυτές που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη φιλαναγνωσία αλλά δυστυχώς αυτές δεν λειτουργούν» επισημαίνει η κυρία Παναγιωτοπούλου.

  Τελικά μετά και τις πολυαναμενόμενες ανακοινώσεις της υπουργού Παιδείας το επίμαχο βιβλίο Ιστορίας της Στ´ Δημοτικού θα βρίσκεται πλέον διορθωμένο στις σχολικές αίθουσες τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Το εγχειρίδιο, όπως και όλα τα νέα βιβλία, θα αξιολογηθεί, μέσα στην τάξη, από εκπαιδευτικούς και μαθητές 200 σχολείων. Αν το αποτέλεσμα δεν είναι ευνοϊκό τότε το βιβλίο θα γίνει και αυτό… ιστορία, καθώς θα προκηρυχθεί νέος διαγωνισμό για τη συγγραφή καινούργιου εγχειριδίου.

  Σύμφωνα με την κυρία Γιαννάκου «δεν ήταν δυνατόν να αποσυρθεί το νέο βιβλίο, προκειμένου να επανέλθει ένα, κατά γενική ομολογία, πεπαλαιωμένο εγχειρίδιο, το οποίο είχε ήδη αποσυρθεί με τις αποφάσεις του 2003».

  * Ικανοποιημένοι οι συγγραφείς

  Η συγγραφική ομάδα χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη σχετικά με το μέλλον του βιβλίου και όπως δήλωσε η υπεύθυνη της συγγραφικής ομάδας κυρία Μαρία Ρεπούση «είναι για το καλό της εκπαίδευσης γενικά και της ιστορικής εκπαίδευσης ειδικότερα η έκβαση στην υπόθεση του βιβλίου Ιστορίας της Στ´ Δημοτικού». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι το βιβλίο, όπως και τα υπόλοιπα, θα κριθούν στην εκπαιδευτική πράξη και «σε ό,τι μας αφορά είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης».

  ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
  Η καταστροφή της Σμύρνης και οι διορθώσεις
  Η εξαγγελία της υπουργού Παιδείας κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου ότι στους μαθητές της Στ´ Δημοτικού θα δοθεί από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και το μυθιστόρημα της Διδώς Σωτηρίου «Ματωμένα Χώματα» ως μια αυθεντική μαρτυρία των γεγονότων της Μικρασιατικής Καταστροφής, έχει σύμφωνα με πληροφορίες έντονο παρασκήνιο.

  Ειδικότερα, κατά το στάδιο των διορθώσεων του βιβλίου η συγγραφική ομάδα αφαίρεσε από τη σελίδα 101 (όπου υπάρχουν δύο φωτογραφίες που απεικονίζουν τον ελληνικό στρατό στη Σμύρνη) τη μία φωτογραφία με έλληνες στρατιώτες που παρελαύνουν στην προκυμαία.

  Στη θέση της είχε τοποθετήσει ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Διδώς Σωτηρίου, από τη σελίδα 287, που αναφερόταν σε έναν διάλογο μεταξύ των Ελλήνων, δευτερόλεπτα πριν από τη σφαγή: «Αποκλείεται να κάψουν ολόκληρη τη Σμύρνη. Ποιο συμφέρον έχουν; Αφού έγινε πια δική τους. Ποιο συμφέρον είχαμε εμείς που καίγαμε τα τουρκοχώρια στην υποχώρηση;».

  Οταν η αλλαγή τέθηκε υπόψη του αρμόδιου τμήματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου υπήρξαν αντιδράσεις καθώς, αμέσως μετά το απόσπασμα που παρέθετε η συγγραφική ομάδα, υπάρχει στα «Ματωμένα χώματα» η έκφραση: «Σφαγή, σφαγή, βοήθεια σώστε μας», την οποία στελέχη του Ινστιτούτου θεώρησαν κατατοπιστική για τα γεγονότα αλλά «προκλητικά το απόσπασμα δεν την περιελάμβανε», όπως ανέφεραν ορισμένοι σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους. Ετσι, θεώρησαν ότι το μεμονωμένο απόσπασμα αποπροσανατολίζει τους μαθητές και ζήτησαν είτε να αφαιρεθεί είτε να δοθεί διαφορετικά.

  Τελικά το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να διατηρήσει και το πετσοκομμένο και παραπλανητικό απόσπασμα στο σχολικό βιβλίο και να μοιράσουν στους μαθητές «δώρο» το μνημειώδες έργο της Διδώς Σωτηρίου.

  Το ΒΗΜΑ, 05/08/2007 , Σελ.: A10

  Σχόλιο από Πόντος και Αριστερά | 10/09/2007

 10. […] -Η εγκύκλιος της Μαριέ […]

  Πίνγκμπακ από -Ο απολογισμός του μήνα…. « Πόντος και Αριστερά | 23/12/2007

 11. […] -Η εγκύκλιος της Μαριέ […]

  Πίνγκμπακ από -Δύο χρόνια Π&Α: Ένας “εγωκεντρικός” απολογισμός! « Πόντος και Αριστερά | 31/12/2008

 12. […] -Η εγκύκλιος της Μαριέττας […]

  Πίνγκμπακ από -Ο απολογισμός του έτους « Πόντος και Αριστερά | 08/01/2010


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: