Πόντος και Αριστερά

……. 'μώ τον νόμο σ' !

-Η Ομάδα Χαραλαμπίδη-Φωτιάδη

Η  Ομάδα  Χαραλαμπίδη-Φωτιάδη και το ποντιακό κίνημα

  • Μονολιθικότητα ή ο μύθος της πολυκεντρικότητας
  • Οι ιδρυτές
  • Το ιστορικό πλαίσιο
  • Η ριζοσπαστικοποίηση του ποντιακού χώρου
  • Βασικές κατευθύνσεις της Ομάδας
  • Η γενοκτονία ως πολιτικό αίτημα
  • Tο αίτημα για αναγνώριση ως μέσο κυριαρχίας
  • Η Ρωμανία
  • Οι Πόντιοι της Τουρκίας

Συνέχεια

25/12/2006 Posted by | -Γενοκτονία στην Ανατολή, -Ιδεολογικά, -Περί Πόντου, -Nεοελληνικός ανορθολογισμός | 18 Σχόλια